Godsnaam
Cursief is nog niet vertaald van Frans in Nederlands

 English  France

  Voorwoord 

  Godsnaam

  Hoofdstuk 1 Inleiding  

  Hoofdstuk 2 Van Adam tot aan de zondvloed

  Hoofdstuk 3 De goden na de zondvloed

  Hoofdstuk 4 De goden van het 2e millenium

  Hoofdstuk 5 De Kanaanitische, Hebreeuwse en Griekse goden

  Hoofdstuk 6 De Atlantis opnieuw gevonden Deo Gracias

  Hoofdstuk 7 De Draken  

  Hoofdstuk 8 Klimaat en geschiedenis  

  Hoofdstuk 9 De zoon van God

  Hoofdstuk 10 Diabolisering van Goden

  Hoofdstuk 11 Mayas

  Hoofdstuk 12 Diversen Godsnaam

  Informatie

 

 

  En de mensch schiep God

  Scheiding van kerk en staat

  Nieuwe machten

  Verval en heropleving godsdiensten

  Goden die hun rendez-vous met de geschiedenis hebben mislopen  

  Echte en valse Goden

   

   

  Adam en Eva

  Stamboom van de Sumerische koningen

  Sumerische koningslijsten, afgekort "K.L"

  De zonen van God trouwen de dochters van de mens

  De goden voor Nimrod

  Stamboom van Caïn

  De zondvloed  

   

   

  De voorvader Janus  

  Shamash of Cham 

  Geheime data in de koningslijst van Kish  

   

   

  Hoofdstuk Nemrod - Zeus  

  Stamboom van Zeus  

  Geslachtsethymologie  over de naam van God  

  Stamboom van de God  

  Gilgamesh- Hermès 

   

   

  Stamboom van Doumouzi

  Hoofdstuk Dionysos/Bacchus  

  Hoofdstuk Baal

  Stamboom van de God Baal  

  Het sateliseren van Elie

  Foto van Zobbe 

  Stamboom van Venus 

  Venus Aphrodite 

  De Shulamite  

  De godin van de liefde

   

   

  Foto's van eiland Santorini

  Mythes en werkelijkheden over de Atlantis 

  Andere mythologien welke aan uitbarsting van Santorini refereren

  Datering met behulp van de mythologie van de uitbarsting van Santorini 

  Datering van de uitbarsting van Satorini volgens een Babylonische legende  

  De tragische ondergang van Koummiya 

  Koummiya herrijst uit de abysse

   

   

  Draken en slangen  

  De geboorte van de draak  

   

   

  Tekst uit een IJslandse reiscatalogus  

  Vulkanische uitbarsting en geschiedenis

  Klimaat en geschiedenis

   

   

  De zoon van God en zijn voorvaderen

  Barabbas, zoon van z'n vader, God de Vader

  De grote hoer, doelwit van Barabbas 

  Gamla

  Boanèrges

   

   

  Lucifer

  Nero of Neron  

  Sint Nicolaas  

  Sint Maarten

   

   

  De Mayas en de rose olifanten

   

   

  Koolstof mijnen  

  Koolmonoxide  

  Koolzuurgas

  Lux fiat I

  Lux fiat II  

  Lux fiat III  

  Rechts of links rijden  

  Piramides en werkeloosheid    

  Gratis en voor niets  

  Het feest van de hoffelijkheid

  Monetaire soevereiniteit

  Europa

  De God van de Apen  

 

 

  Afbeeldingen archief

  Muziek archief

  E-mail

  Gastenboek