Boanèrges

Deze uitdrukking vinden wij in het nieuwe testament in het evangelie van Marcus 3.17 en werd door de destijdse schriftgeleerden vertaald als “Zonen van de donder”.

Deze bijnaam is nergens te vinden in de verschillende levende talen en dialecten in het nabije oosten in het begin van onze jaartelling.

Wat betekent een dergelijke vreemde benaming. Dit schijnt aan te geven dat onze lieve apostelen onstuimige mensen waren en niet alleen het goede woord verkondigden.

Onze geleerde voorvaderen waren niet ver af van de werkelijke betekenis van de zin van dit woord zonder de kennis te hebben van de zijn oorspong.

Robert Ambelain in zijn boeken “les lourds secrets du Golgotha en Jésus ou le mortel secret des templiers” geeft ons de etymologie.De naam komt van het Sumeriens GESH-PU-AN-UR wat wil zeggen “Zonen van de donder”.
De sumeriese taal woord opgevolgd door het Akkadiesch en verandert dit woord in
PU-AN-UR-GES wat onze schriftstellers van het nieuwe testament voor BOU-AN-ER-GES verslijten.

Deze naam is eenvoudig weg de naam van een bekende paddestoel welke wij kennen onder de huidige naam “Amanita muscaria” of te wel fly-agaric en in het Frans “amanite vliegen doder” .

Bij de Indo-aryaansche bevolking bestaat er een heilige benevelende drank met de naam “Soma” maar waar van wij de bestanddelen nog steeds niet van kennen. Algemeen wordt aangenomen dat deze paddestoel de basis en hoofd bestanddeel was. De sjamanen shooten zich al met deze drugs sinds de prehistorie.(Zie: Link)

De paddestoel in kwestie verschijnt meestal na een onweer, een klimatologische situatie die de plantengroei beïnvloed zoals het door schieten in enige uren van de sla.

Het is dus niet verbazend dat de bijnaam “zonen van de donder” hier aan verbonden werd.

Wij weten dat Jezus met zijn broers een strijd leidt voor de onafhankelijkheid van Palestina, wat tegenwoordig nog actueel is voor een deel van de huidige bevolking die zich in de zelfde situatie bevindt.

De zelfde oorzaken, de zelfde effecten, dus moord en doodslag, gewapende overvallen, roof, plunder, gijzel, losgeld, diverse illiciete handel, proxenetisme en revolutionaire belasting.

Waar van leven de opstandelingen zoals de Corsikanen, Basken, Ieren en hoeveel anderen?.

Beslist niet van de wonderbaarlijke brood vermenigvuldiging! (Zie ook hoofdstuk Barabas)

Allen hebben een politieke en een gewapende organisatie. Dit is lood om oud ijzer onderhandelen met een van deze fracties (meestal politiek) is een dupe handel.

Ik wil niet beweren dat onze heilige ploeg van de drug handel leefde zoals de revolutionairen van vandaag maar het is wel zeker dat zij hier van gebruik maakten om hun angsten te onderdrukken zoals de hachisch die men gaf aan de leden van een islamitische moord sekte “de Hachchâchîn” in de XI eeuw gedirigeerd door Hassan As-Sabbah en waarvan wij in het Frans het woord “assassin”moordenaar van hebben overgehouden met nazaten die niet beter zijn.

Wie is deze ploeg van zeven donders die uit Maria komen? (Zie openbaring).

Van de 12 apostelen missen er al vijf. Flavius Joseph helpt ons en geeft de namen namelijk de zeven zonen van Judas van Gamla (zie voorgaand hoofdstuk).

Johannes de oudste, Simon, Jacobus le majeur, Judas, Jacobus de mineur, Menahem en Eléazar.

De schrijver Luigi Cascioli beweerd in zijn boek “De bewijzen voor de fabeltje van Christus” dat Jezus in feiten Johannes is.

Heel goed mogelijk maar de teksten van Flavius zijn zodanig gecorrigeerd voor alles wat Jezus aan gaat, dat wanneer wij nu dit schrijven klakkeloos accepteren wij in tegenstrijd zijn met een objectieve beschouwing.

De twee laatste zonen worden geciteerd in de eind strijd van Jeruzalem en Massada wat wil zeggen wanneer zij geboren zijn rond 6 na Christus met de dood van hun vader Juda van Gamla, dan zijn zij minstens 67 wat me vrij oud lijkt voor deze periode en vooral voor verzetsstrijders maar dit is niet onmogelijk.

Een andere benaming van onze hoofd Apostel Simon is Cephas of Petrus maar ook Barjona, Cananite en Zelote.

Deze apostel is verre van een heilige en zelfs Jezus laat doorschemeren dat hij bloed aan zijn handen heeft.

Het woord Cephas wil zeggen Steen of Rots en de woordspeling “je bent Petrus(rots) en op de rots bouw ik mijn kerk”komt niet goed over in de vertaling van de Bijbel in het Nederlands, enfin dit zijn beslist geen woorden van Jezus zelf.

Er zijn mensen die zeggen dat Cephas te verbinden is met de naam van de hoofdpriester die Jezus veroordeeld heeft, de” boosaardige”Caïphas hoofd van het Sanhedrin en dus eveneens hoofd van een kerkgemeenschap was.

Barjona komt van het arameaanse woord, vogel vrij verklaard, dus in feiten revolutionaire opstandeling. De kerkvaders hebben geprobeerd de vis te verdrinken door de naam te verbasteren met Bar-Iona om te laten geloven dat dit een zoon was van Jonae (Bar = zoon).

Het omgekeerde woord geeft in het Frans Jobard of Barjo wat wil zeggen in beide gevallen “knettergek”. Het etymologische woorden boek geeft een hypothetische uitleg dat dit komt van Job uit de Bijbel. Ik zie het verband niet.

Cananite is een terminologie die in het Griekse Zelote wordt en waar van in het Frans een verlichte versie bestaat met het woord zèlé = overdreven godsdienst of stiptheid acties en andere ijver meestal in slechte zin. Voor de periode van onze jaartelling zijn dit opstandelingen die tot de sicairen behoren. Dit is de naam die Flavius Joseph ons geeft voor de terroristen die hun dolk (sicaire) in de buik steken van het volk gedurende massa groeperingen zoals op feest dagen en andere evenementen.

Judas Iscariot (sicaire) heeft zijn onterende bij naam behouden, normaal voor een verrader.

Zelfs gedurende de gevangenneming van Jezus in de hof van olijven houwt Petrus een oor af van een Romeinse soldaat.

Hoe wij het probleem ook draaien deze apostel Boanèrges zou ik niet graag tegen komen op een avond bij de uitgang van het bos, hoe apostel hij ook is.

Helaas niemand ontkomt aan een ontmoeting met hem en het is dus niet raadzaam hem dergelijke beledigingen toe te werpen. Wanneer men de hemel wenst te bereiken.

Het is hij die de sleutels heeft!

Carel Wijngaards 20-11-04