Gamla

Deze stad is ons bekend naar het schrijven van Joseph Flavius in zijn beroemde verslag over de oorlog van de Joden.

Met de nauwkeurige beschrijving van de stad door deze grote historicus zou de locatie van zijn ruïnes zonder probleem moeten zijn, maar sinds 2000 jaar is deze tragedie volledig en moedwillig genegeerd door de christenen en alle illusies in boeken werden eenvoudig uitgescheurd.

De grond hier van is gemakkelijk te begrijpen.

Flavius Joseph verteld dat in het jaar 6 na Christus, Juda van Gamela sneuveld in een opstand tegen de Romeinen (zie ook hoofdstuk Barabas). Welnu deze held van God of vertaald in het Hebreeuws “Gabriel” is met zekerheid de vader van Jezus. Het is zelfs verbazingwekkend dat de passages in dit boek ontsnapt zijn aan de furie van de kopieerders en andere zedenmeesters in ieder geval Jezus komt uit deze stad.

In het nieuwe testament lezen we dat Jezus iedere dag rond het meer van Galilea vertoefd en bijna alle steden worden genoemd behalve Gamla die zich 5 km ten noord oosten hiervan bevindt.

Het is daar waar de schoen wringt en we een probleem constateren door leugen van verzwijgen, iets wat in zo’n geval de historicus onmiddellijk opmerkzaam maakt.

Gamla is verre de grootste stad in de provincie van Galilea en was met zijn vestiging en geografische verdediging een bijna  niet in te nemen oproer nest. Overigens om zich een oorlog tegen de Romeinen te permiteren, zoals Jeruzalem, geeft aan dat deze plaats van betekenis was. Capharnaüm is drie keer niets en Nazareth bestaat nog niet of vertegenwoordigd drie huizen en een kale kop.

De ruïnes van de stad zijn ontdekt in 1967 na de zesdaagse oorlog want Gamla ligt op de hoogvlakte van de Golan, wat Syriërs grondgebied was of nog is al naar gelang hoe men het ziet.

Sinds dien is 5% van de stad opgegraven en niet ver hier vandaan in het stadje Qazrin is een museum opgericht waarin een reconstructie wordt geprojecteerd over de oorlog en verwoesting van dit adelaarsnest.

Het bestuderen van een onderwerp uit alleen de boeken doet maar één zintuig ontwaken van de vijf die de mens bezit. Een reis ter plaatse was dus nodig voor het toetsen aan de andere vier zoals we gedaan hebben voor de voorgaande expedities naar Santorini en de vulkanen van IJsland.

Klimmen op de bergrug genaamd Gamla, vanwege de gelijkenis  met die van een kameel (Gamela in de taal van de autochtonen). Ruiken en proeven van de wilde planten zoals kervel, het zien van de ruïnes met eigen ogen in drie dimensies of struikelen en voelen van de rotsen en stenen begroeid met struiken en kleine bomen waar boven men de krijsen van aasgieren kon horen die cirkels maakten bij het zien van de ontdekkingsreizigers moe en afgepeigerd van de hitte, hun laatste reserves water dronken in de schaduw van schamele begroeiingen.

De ontdekkingsreis was geprogrammeerd in aansluiting van een vrije reis door Israël en onze laatste etappe was voor Gamla waarvoor twee dagen waren uitgetrokken.

De thuisbasis was de Kibboets Kfar Giladi die zich in het noorden van Qir Shemona bevindt,  geprivilegieerde plaats voor het afschieten van raketten door de Hezbollah van Libanon.

De formule Kibboets hotels was voor ons een verrassing want we dachten in een soort kolchoz of sovchoze te belanden met een Spartaans leven maar dit was een cliché van een ver verleden. Zwembaden, woningen met kamer en woonkamer met twee TV’s, dus twee te veel, restaurants zoals in de meeste hotel ketens, en de omgeving weelderig begroeid.

Op weg naar Kfar zijn we gegaan over de berg van Carmel en vlak hierna een poging de stad van Nazareth te bezichtigen.

In eerste instantie komen we op de berg van de afstorting zonder er naar te zoeken, daar waar Jezus de duivel heeft uitgedreven van een bezetene  die vervolgens in een kudde zwijntjes zijn heil zoekt en zich van de berg afstorten.

Verbazingwekkend dat men in die periode varkens kon hoeden en zelfs in deze tijd, kan ik een varkenshoeder niet plaatsen in een volk met uitsluitend afstammelingen van Abraham voor wie dit dier een verschrikking is.
Gelukkig is deze berg van afstorting (grote heuvel) buiten de stad en er was geen mens.

Hierop lag het in de bedoeling de Kerk te bezichtigen van “Jezus kind” maar met meer dan een uur file hebben we dit van uit de auto bekeken. Onze aankomst om 13.00 uur is spitsuur en de Palestijnse schoolkinderen waren overal met hun gekleurde hemd in rood wit of schots en andere varianten al naar gelang de school. Opweg  naar het meer van Kinnereth of Galilea met een visite aan de stad Tiberias, Tabgha, de berg van de bergrede en we beëindigen de dag in het zwembad van Kfar.

We zijn vrijdag avond dus avond voor sabbat en feest in het hotel die overigens vol is. Diner met tafelkleden en disco hier na.

Zaterdag morgen we zijn zo ver voor een bezoek aan Gamla. Onze tocht gaat over Qazrin waar zich het museum van de omgeving bevindt maar op sabbat is gesloten en we gaan verder tot aan de omgeving van de valei van Gamla wat een beschermd natuur gebied is.

Er zijn wat toeristen voor het observeren van de aasgieren maar niemand daalt af tot aan de ruïnes van de stadsvesting. De enige toegang die open was gaat over een weg die beklommen moet worden over een uitgehouwen trap in de rotsen van 2000 jaar geleden.

Niets is beter om de mammoet te vermageren na zoveel schransen in de kibboets hotels! Na een halfuur zijn we voor de stads muren of althans voor wat er van overgebleven is.
Hier voor buiten zijn de zware wapens geëxposeerd zo als katapult en arbalete van deze periode.

Weerstand bieden tegen de Romeinen die met legioenen aan komen is een pure waanzin maar in de eerste gevechten vallen de belagers in een bloedige nederlaag, uiteindelijk krijgt de wals van het imperium de overhand over de opstandelingen en vernietigd de stad en roeit zijn bewoners uit voor hen die zich niet afgestort hebben in de afgronden rondom de stad. 6000 slachtoffers bij de joden het dubbele onder de Romeinen.

Het bezoek aan de ruïnes is niet een eenvoudige wandeling en is eerder te vergelijken met een beklimming. Er bestaan geen straten om maar te zeggen en we zijn eerder in een “Kasba” uit de oosterse landen.

De synagoge was het enige grote bouwwerk van de stad. De verwoesting van de stad is in ’67 dus Jezus is al dood en weder opgestaan sinds 34 jaar.

Het is niet eenvoudig te zeggen of een gedeelte van de bevolking aanhanger was van de lering van Christus. Persoonlijk denk ik gezien dat Jezus hier vandaan komt dat een groot gedeelte van de bevolking zijn politieke en filosofische ideeën  volgen. Dit heeft overigens niets te maken met ons christendom die enige eeuwen later zijn ontwikkeling gaat maken.

Het christendom is een pure schepping van Paulus en wordt verfijnd aangepast door onze kerkvaders nadat het christendom de erfenis van de Romeinse maatschappij overneemt. Zie hoofdstuk I.

De Joden van de zelotische partij hebben het  doel de Romeinen uit Israël te smijten, zij zijn jood en praktiseren de joodse religie. Ik zie niet hoe deze mensen het bloed van een Christus kunnen drinken of zijn lichaam eten al is het maar alleen geestelijk. Het is dus niet vreemd dat de synagoge van Gamla niet lijkt op een kerk. Deze synagoge is uiteindelijk de oudste van Israël op zijn gehele grondgebied .

Onze tijd is geteld en we moeten de terugtocht niet vergeten want deze is nog moeilijker dan de afdaling. Uiteindelijk is de beklimming ondanks de vele haltes onder de kleine bomen die onze weg begeleiden minder lijdzaam dan verwacht en er blijft een uur open voor het bezoeken van het circuit die ons naar de waterval brengt.

Gelukkig is dit traject horizontaal dus geen beklimmingen en komen uit op de bergengtes die een magnifieke overzicht geven van de vallei van Gamla. Het is ook hier waar de aasgieren hun uitvlucht beginnen naar de omliggende bergtoppen.

De verre afstammelingen van dit gevogelte hebben de stad van Gamla schoon gemaakt in het jaar ’67 en het is niet verwonderlijk dat hun nakomelingen een oogje hadden op het malse vlees die mij begeleide.

Wij keren terug naar onze thuis basis met het voornemen in het meer van Galilea te duiken maar de meeste onbeschermde gebieden zijn verboden en de andere kusten zijn gesloten vanwege de sabbat dus blijven we bij een paar baantjes in het zwembad van het hotel, voor het masseren van onze spieren die verstijfd zijn na onze sportieve expeditie van de dag.

De volgende dag gaan we terug naar Qazrin om het museum te bezoeken waarin een diafilm wordt getoond met een goede weergave van de belegering van Gamla en zijn val. Verder kan men hier ook de prehistorie van de hoogvlakte van de Golan zien met de diverse vondsten.

Voilà, we kunnen terug keren met de beelden op de film en in ons hoofd, de souvenirs welriekend van de warme aarde en vegetatie, het krijsen van de aasgieren en ons lichaam gekneusd, geschaafd door de stenen en dorens .
Gamla is met onze zintuigen getoetst.

Nom d’un Dieu, pourquoi mentir sur les origines de Jésus.
Lügen haben kurtze Beinen. (les mensonges ont des jambes courtes).
Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel.
(Même si le mensonge est rapide la vérité l’attrapera)
La vérité dure plus long temps.

 

Carel Wijngaards 22-10-04