De grote hoer,
doelwit van Barabbas

Onder deze uitdrukking vinden wij de naam van Rome in de openbaring door hem in de teksten Babylon te noemen, die zeker niet beter was op het gebied van de betaalde liefde dan deze door de joden gehate stad want menig jonge Jood die gevangen genomen was gedurende de diverse opstanden bevonden zich hier in slavernij of in de lupanars (bordelen) van deze steden waar alle wegen naar toe leiden. Het enige verschil tussen beide steden is dat de lupanars te verglijken zijn met de Franse “maison close” (gesloten huizen) voor dat Marte Richard zij deed sluiten na de oorlog ’45 terwijl dit in het vroegere Babylon een religieuze aangelegenheid was en werd beheerd door de kerkelijke overheid. Tegenwoordig zijn wij diep gevallen in de steden van ons oude Europa met het importeren van de schone lichtekooien uit de landen die wij economisch onderworpen hebben; Afrika, Kosovo, Bosnië, Rusland en veel landen van het oude Oostblok, en laten deze winstgevende en onvermijdelijke business over aan de onderwereld en maffia van het ergste soort zoals de Albaniërs.

Rome is volgens de legende gesticht door Romulus en Remus. Zoals in veel legendes, is hier ook een tweestrijd tussen de gebroeders. De een doodt de andere, kortom Romulus overleeft en geeft zijn naam aan de stad Rome.

De herkomst van de tweeling is door iedereen bekend; dat wil zeggen ter vondeling gelegd door hun moeder en gezoogd door een wolvin. Het verhaal is teder zolang het een verhaal blijft voor kinderen en laten wij er voor zorgen dat dit verhaal en zoveel anderen hun oorsprong niet zullen verliezen.


Acca Laurentia met vriendin, die er een kind bij krijgen van Faustulus

De volwassenen daar in tegen heeft er recht op wat meer te leren van de werkelijke historie.

De historici hebben nog andere bronnen en de werkelijke identiteit van Romulus en Remus wordt ons gegeven door de oude schrijvers die ons vertellen over een arbeidsongeval van een vestaal Réa-Sylvia, nicht van de koning van Albe genaamd Amulies.

Naar zeggen had Sylvia een fysieke relatie gehad met de God Mars en gezien dat de wet van SimonWeil (abortus wet in fr. ’75) nog niet van kracht was, de kinderen die hier uit voort kwamen levend begraven moesten worden.

De koning besluit dit gruwelijke lot niet toe te passen en geeft opdracht aan een bediende hen in de Tiber te verdrinken. Persoonlijk zie ik geen verschil maar de praktijk leert ons dat er meer overlevende zijn bij gevallen van in het water geworpen dan bedolven slachtoffers vooral wanneer de daar voor uitgekozen beul de opdracht niet uitvoert, zie Mozes en ook zijn voorganger Sargon I, 1200 jaar voor hem in Mesopotamië. In deze beide drama’s is er geen beul maar het is de moeder zelf die de besogne uitvoert.

Onze tweeling wordt gegeven aan een vrouw die tippelde op de grote uitvalswegen zoals de Via Apia en andere boulevards. Haar naam is Acca Laurentia en had een man (beschermer) genaamd Faustilus.

Gezien dit tijdvak, de arbeidsongevallen waren zeer frequent en het aannemen van kinderen van een collega kwam vaak voor.

Wat doet die wolvin hier in dit verhaal?

Het lezen van een boek van Ambelain “ het geheime leven van Paulus” geeft de oplossing; de wolvin in het Latijn is Lupa en het is eveneens aan dit dier op twee benen waar aan de herders een deel van hun kudde verspeelden. De wolf kreeg de schuld en zodoende is het woord wolf, Lupa, ook gebruikt voor hoer. Het woord lupanar zal hierin ook wel zijn oorsprong vinden.

Dit alles geeft duidelijk aan waarom Rome met “de grote hoer” werd betiteld, want de stichters zijn door “haar” opgevoed.

In het nieuwe testament verdoemt Jezus de vijgenboom. Ambelain schrijft; in deze parabel verdoemt Jezus Rome. Hij laat zelfs horen dat Jezus wrokkend is om dat de vruchten die hij vraagt niet gegeven worden ook al zijn wij niet in het seizoen. De historicus laat zich wat ongedacht uit in zijn antiklerikale vrijmetselaars mentaliteit. Jezus, was beslist niet dupe van zijn irrationele opeising en ik vermoed buiten een minachting voor de hoofdstad van zijn bezetters, een boodschap voor zijn partizanen de zeloten.

De vijgenboom was net als de wolvin het symbool van de eeuwige stad (de tweeling was onder deze boom groot gebracht).

De dag op de ongebruikelijke eis van Jezus vindt men de boom verdroogd. God kan alles vooral wanneer men Hem een beetje helpt met een kwaadaardig vergif herbicide!Link: De Vestaalse maagden