Barabbas
De zoon van God de Vader

Deze bijbelse naam is ons bekend in het nieuwe testament in de evangeliën gedurende de passie van Jezus. Gedurende de Paasweek, bij het geven van een amnestie, vraagt Ponsius Pilatus aan het joodse volk: “wie moet ik vrij uit laten gaan Jezus of Barabbas”? Na de beslissing van het volk wast hij publiek zijn handen.

De heiligen teksten voegen hier (later) aan toe: Dat zijn bloed over ons en onze kinderen valt Mt. VII(27,26).

Deze woorden zijn ruimschoots gebruikt met de vervolging van de Joden de laatste 2000 jaar en met de Shoah als dramatisch hoogtepunt van deze strijd tussen christendom en Judaïsme.

Wat zeggen de canonieke teksten over deze man? Een beruchte gevangene volgens Matthéüs, opstandeling die gedood had gedurende een opstand volgens Marcus en Lucas, een rover naar schrijven van Johannes. Misschien een sicaire (moordenaar met dolk) in dienst van Zéloten, de gewapende tak van de Palestijnse verzetsorganisatie van die tijd.

Gezien de snelle berechting van de Romeinen en ook de Joden kunnen wij er zeker van zijn dat hij in de week van Pasen gevangen genomen is, misschien wel gedurende de week voor Pasen op Palmzondag. Het afrukken van palm bladeren beduid in deze landen oproer want de enige wapens die het volk heeft zijn stenen en palmbladen ontdaan van het loof geeft of een knuppel en andersom een zweep. Jezus, werd onthaald als een bevrijder en bevond zich in een situatie van oproer “men wil me koning maken”.

De terechtwijzing van de kooplui van de tempel is niet gedateerd maar alles wijst er naar dat deze jaarmarkt in de paastijd was. De kunst voorstellingen zo menig maal weergegeven, tonen een Jezus in woede, boosheid alleen tegen alle kooplieden en werpt hun kramen om. Schilderachtig maar niet erg realistisch. Ten eerste Jezus is niet iemand met indrukwekkend gestalte, want hij komt de stad binnen op een ezelsjong. Deze ezel was door nog niemand bereden was Ma IV(11,14). Ten tweede deze “gewapende?” overval kan niet gedaan zijn door een man alleen gewapend met een zweep, de kooplui en klanten zouden hem ter plaatse gelyncht hebben en daarbij niet te vergeten de militie van de tempel (dit soort politie bestaat nog steeds in sommige Arabische landen en mijn wijlen Michel die ze te werk gezien had gaf me de raad dit tuig te mijden in alle omstandigheden). Maakte Barabbas deel uit van deze echte “hold-up”?
Ter herinnering, deze ongeregeldheden vinden plaats in het geldwissel deel van de tempel.

De exegeten verklaren de naam Barabbas uit de samentrekking van bar=zoon en abba=vader kortom een gebruikelijke naam in de taal van de Arameniërs (de taal in Palestina niet te verwarren met Armeniërs). Onze beschaving heeft hier van het woord abbé van geërfd.

Iedere joodse gelovige jongen kreeg met zijn bar-mitva de familie naam bar en de naam van zijn vader, Barjuda bijvoorbeeld, zoon van Judas.

Bij de Arabieren zoon = Bin of Ben al naar gelang de vocalisering van B’ N .

Een protestant gaf me eens voor vertaling van Barabbas = vreemdeling. Waarom niet, de naam van iemand waarvan men de vader niet van kende? Dit had natuurlijk niet het volle vertrouwen of was niet van de commune.

Na deze opmerking kwam ik op de volgende conclusie: men moet dit vertalen met de zoon van zijn vader onbekend want anders zou hij een naam hieraan toevoegen zonder vader te gebruiken. Kinderen van onbekende vader kwamen niet veel voor want, vrouwen van gemakkelijke zeden werden vaak gestenigd en zelfs wanneer zij verkracht waren dan ondergingen zij dit zelfde lot want in een stad hadden ze moeten schreeuwen om zich van hun belager te ontdoen. Met andere woorden een goede manier om zich van een toekomstig probleem te ontdoen. De subsidie voor alleenstaande moeders was nog niet uitgevonden en men was zich bewust dat een mono ouderlijke opvoeding niet bepaald ideaal is.

Het is ook mogelijk dat hij ruzie had met zijn vader maar in dat geval geen bar-mitva en geen vadersnaam. Blijft er nog een andere mogelijkheid open; de zoon kan de naam van zijn vader niet openlijk verklaren bijvoorbeeld een zoon van een opstandelingenleider dood of levend.

Een andere illustere persoon, van onbekende vader, is Jezus de nazireeër. De naam kwalificatie komt niet van het plaatsje Nazareth want dat bestond nog niet in de tijd van de Romeinen maar van het woord Nazir wat wil zeggen iemand die zijn geloftes gedaan had en ging voor een perktijd in nazirat. Dit woord werd ook door de Joden aan de nationaal socialisten gegeven als spotnaam met Nazi.

Jezus, heeft volgens de teksten een religieuze opvoeding gekregen en hem ontbreekt dus de naam van zijn vader die Hij overigens vaak noemt: “Ik ben de zoon van mijn Vader”

Wie is de vader van Jezus?
In het jaar 6 van onze jaartelling beslist Keizer Augustus, nadat hij Archélaüs had afgezet een volkstelling te houden over volk en goederen. Deze inventaris wordt door de bevolking niet geaccepteerd want men ziet hier in een manier om nog meer belasting te betalen en komen in opstand. De leider van deze oproer is volgens Flavius Joseph, Judas van Gamela (held van God vertaald in het hebreeuws “Gabriel”)** die sneuveld gedurende de strijd . Deze Judas is een serieuze kandidaat voor dragen van het vaderschap van Jezus en het zou me niet verbazen wanneer Johannes de doper zijn halfbroer was.

In sommige apocryptische teksten (dus niet door de kerk vaders behouden) spreekt men van de heilige Geest die door het oor van Maria ging. Men hoeft het boek van Duneton te lezen “ la puce à l’ oreille” om te begrijpen dat het oor niet aan het hoofd zat. Ieder kind is verwekt op dezelfde manier en Jezus inbegrepen!

De geboorte van Jezus in het jaar 6 is niet plausibel. Waarschijnlijk handelt het om een nieuw leven zoals dat van Paulus die zegt dat hij uit Tarsos komt maar in wezen begint zijn nieuwe leven in een mandje over de muur van Damascus geschreven in het Grieks mandje=Tarsos ( zie hoofdstuk 1,5).

In ieder geval de vlucht naar Egypte dateert uit die tijd, want de uitmoording van alle familie leden was gebruikelijk en in het bijzonder de mannelijke opvolgers van zijn opstandeling.

Jezus, had dus moeten heten: “ Jezus, bar Judas maar noemt zich schroom Jezus Barabba door er een “s” aan toe te voegen vinden de Indogermaanse gewoonten voor “zoon van” .

Voorbeeld mijn eigen naam Wijngaards wil zeggen zoon van de wijngaard.

In de naam Jezus van Nazareth is alleen het adeldomsteken juist want hij is van koninklijke afkomst (Davidshuis)

Zijn moeder Maria ( Miriam) wil zeggen prinses in het Hebreeuws.
Laten wij terug gaan naar onze opstandeling Barabbas en zoals we al aan getoond hebben “zoon van zijn vader” . Hier mist wat! Namelijk de voornaam, Dinges zoon van zijn vader (onbekend).

Terug naar de heilige geschriften en daar vinden wij in het evangelie van Matthéüs zijn voornaam “Jezus” wat volgens de exegeten wordt beschouwd als “later er aan toegevoegd”, maar geeft ons een sterke toeval.

Met het verhaal van Barabbas was de vis al lang verdronken. Men kon er genoeg aan toevoegen om de historie zo juist mogelijk te houden. Dit zonder de werkelijke identiteit van Jezus te ontmaskeren.

Zoon van zijn vader(onbekend)

Verwekt door de heilige Geest

Aangekondigd door een boodschapper( angélous=boodschapper, want engel bestaat niet in het Grieks) Gabriel de 25-03 Dominus 1.

Het jaar “0” bestaat niet want dit is 400 jaar later uit gevonden door de Indiërs en overgebracht door de Arabieren naar de westerse beschaving in de middeleeuwen.

Bij het lezen van de schriften over Pilatus merken wij een zeker onbehagen van de schriftstellers die laten aanhoren dat de schuld van de Godsmoord bij de Joden lag. De historici geven te horen dat onze schijtlijster gecompromitteerd was met Jezus . Hij zag in deze legitieme charismatieke figuur een man die de herodische tetrarchen kon vervangen (men wil mij koning maken volgens de evangeliën). Is het daar waar Jezus de zaak afketst? Is het na een in vrijheidstelling dat Jezus ontspoort uit de plannen of heeft hij hem moeten laten gaan onder de druk van het volk en partizanen? Verschillende theorieën zijn hier over opgebouwd maar gezien de weinige teksten die onvervalst tot ons gekomen zijn zal het moeilijk blijven eens de waarheid te kennen.

Dit mislukken kost Pilatus zijn Kop want men verzoekt hem naar Rome te komen om zich te verdedigen bij de Keizer. Hij liep weinig risico want deze laatst was een aangetrouwd familielid door adoptie. Helaas bij zijn komst in de hoofdstad is de keizer Tiberius gestorven en vervangen door Caligula. De reputatie van deze perverse keizer die het in zijn bol geslagen was hoeven wij niet te beschrijven. Onze Gauleiter van Palestina wordt verbannen naar Vienne (In Frankrijk onder Lyon) waar een gewelddadige dood hem te wachten staat!

Conclusie: Jezus en Barabbas zijn één, en niet te scheiden! Deze laatst is niets meer dan de schuilnaam voor de clandestiene verzetsbeweging zoals zovele anderen dat nog doen of gedaan hebben. Overigens Jezus leidt een verzet van vader op zoon die hem ten voorbeeld stond en regelmatig genoemd wordt.

Dat de absolute waarheid ons waarschijnlijk voor goed verborgen blijft, wil niet zeggen dat wij de leugens van onze kerkvaders hoeven te accepteren, ook al hebben zij dit gedaan voor onze bestwil . Er bestaat geen prescriptie voor dit type van misdrijf.

  • *Dictionaire van de Bijbel van André-Marie Gérard
  • **Les Lourdes secrètes de Golgotha van Robert Ambelain