Klimaat en Geschiedenis

Bestaat er een verband tussen vulkanen en de geschiedenis?

De historie is net als het weer en beantwoordt aan mathematische wetten van het type fractal. De bekende uitdrukking “ een vleugelslag van een vlinder in Tokio kan een storm in Parijs veroorzaken”.

Vulkaan uitbarstingen zijn nog wel wat anders dan een vleugel windje van ons “schuldig” insect voor al wanneer dit gebeurt op enige duizenden Km van de “ville de lumière”, dat wil zeggen van uit ijsland.

Het verband is tussen de historie en de vulkaan is eenvoudig het klimaat en het is deze die de hongersnoden brengt.

De brutale klimaatsveranderingen worden veroorzaakt door fenomenen die wij vandaag beter begrijpen en zijn hoofdzakelijk de consequentie van activiteit van:

  1. De zon met zijn zonnevlekken als zichtbaar teken.
     
  2. De omkering van de water circulatie van de stille oceaan de zogenaamde El Nino en tenslotte de vulkaan uitbarstingen!

Het ontbreken van zonnevlekken geeft een koude periode en wij kunnen dit alle 11 jaar constateren .

In november 1997 tegen twee uur s’nachts zit ik nog achter mijn bureau te mijmeren met klimaat grafieken en plotseling zie ik dat de elfsteden tochten in grote maten samen vallen met het zonnevlekken diagram. Deze schaats wedstrijd en tocht is een uitzonderlijke gebeurtenis en het duurt meestal tien tot twaalf jaar voor het weer mogelijk is na lang vriezen, geen sneeuw en het is voorgekomen dat het interval 22 jaar duurt van 1963 tot 1985 dus met andere woorden 2 x 11. Het jaar 1974 of 73 was op het laatste moment afgezegd door een dooi inval, regen en sneeuw of zo. Zie mijn aantekeningen over de elfstedentocht en zonnevlekken waarin ik mijn souvenirs van de tochten in het vlekken diagram heb gekladderd en concludeerde dat de volgende tocht in de komende maanden van 1998 kon plaats vinden……..

De volgende morgen gaf ik deze conclusie aan mijn Nederlandse collega’s die in Parijs waren voor een montage van roltappen maar het liet hen koud gezien dat zij dit spektakel maar twee keer mee gemaakt hadden in 85-86 en de meeste waren toen nog klein en voor hen was dit meer waarzeggerij.

Twee maanden na deze voorspelling hadden wij jaarfeest van de zaak in Nederland en dan kom ik weer eens terug in het Vaderland die ik 40 jaar geleden verlaten heb. Omdat dit maar zelden is hadden de Goden een speciale verassing….. die zaterdag was er de elfstedentocht.De collega’s zeiden; dit is natuurlijk toeval de lezers mogen zelf hun conclusie trekken.

 

 

datum ijsdikte (cm) aangroei (cm/d) sneeuwdek (cm)
    
1909   za 2 jan 17,9 0,1 
1912   wo 7 feb 20,6 -1,5 
1917   za 27 jan 15,0 0,6 
1929   ma 12 feb 28,1 1,6 2,2
1933   za 16 dec 20,8 1.0 0,4
1940   di 30 jan 41,3 0,8 2,5
1941   do 6 feb30,50,94,3
1942   do 22 jan34,22,2 
1947   za 8 feb35,11,4 
1954   wo 3 feb23,20,9 
1956   di 14 feb23,30,314,9
1963   vr 18 jan24,90,911,9
1985   do 21 feb17,4-0,6 
1986   wo 26 feb24,81,0 
1997   za 4 jan26,00,9 
    

De twee tochten van 85-86 zijn toe te schrijven aan een samenloop van koude cyclus en de vulkaan uitbarsting van de Mount St. Helens in de staat Washington.

Eruptie St. Helens

Wat kunnen wij concluderen uit deze evenementen? De mensheid is tegenwoordig nog al ongerust over de toename van de aardtemperatuur en de laatste hitte golf van augustus 2003 had ik ook voorspeld want nu zitten wij in het hoogte punt van de zonnen activiteit en er zijn geen noemswaardige vulkaan uitbarstingen.

De volgende koude periode is rond 2008 en laten wij afwachten wat de zonnevlekken ons reserveren. Ter herinnering, in 1600 zijn de zonnevlekken nagenoeg verdwenen over een tijdsduur van 70 jaar, (zie diagram in het volgende hoofdstuk) en de middellandse zee bij Genua was met kerstmis bevroren naar het schrijven van de dochter van madame de Sevigny. Deze periode wordt ook genoemd de kleine ijstijd. Zie ook het boek van Emanuel Le Roy Ladurie “Histoire du climat depuis mille ans ». Deze historicus doet het omgekeerde van wat ik doe, dat wil zeggen hij beschrijft het Klimaat aan de hand van de historie.

De temperatuurgrafiek van de aarde in de negentiende eeuw ondanks de afkoeling door de Krakatau neemt stadig toe. Ook hier zien wij de fluctuaties van de zon.

In de eerste jaren van het derde millennium stijgt de temperatuur nog steeds en de ecologistische wetenschappers geven de schuld aan de CO²…….. Misschien?

De toename van enkele promillen van het CO² gehalte de schuld te geven aan de temperatuursverhoging lijkt mij waardig van uit de kroeg. Zie hoofdstuk 12 “Kolen mijnen en eet oesters die juist deze koolstoffen definitief fixeren in hun schelp van calciumbicarbonaat.

De inversies van de watercirculatie in de stille oceaan de El Nino zijn ongeveer alle drie jaar. Hun regelmatigheid is verre van die van de zonnevlekken. De invloed op het klimaat zijn voor sommige delen van de aarde eerder droogte en anderen grote regenval dan kou. Des al niet te min kan dit uitlopen op grote ecologische drama’s en kan historische omwentelingen teweeg brengen.

Vulkaan uitbarstingen zijn niet te voorspellen noch naar amplitude noch naar frequentie.

De vulkaan uitbarsting van bijvoorbeeld de Decaan in India 66 miljoen jaar geleden duurde 500 000 jaren wordt eveneens beschouwd als de kandidaat voor de uitroeiing van de Dinosaurussen. Wij observeren deze uitbarstingen achter ons televisie scherm zonder bewust te zijn dat een middelmatige uitbraak meerdere atoombommen van Hiroshima vertegenwoordigt maar vergeleken bij sommige van het verleden zijn dit natte voetzoekers!

Lente

Winter

+1815 AC Op de grafiek van vulkaan erupties en historie zien wij de zuurgraad in de ijskern van Groenland (zie boek van Tollmann “ Und die Sintflut gab es doch”)en constateren een aantal die hiermee overeen komen en gedateerd zijn. De wetenschappelijke waarde lijkt mij te herzien wanneer voor de uitbarsting van Santorini 1530 BC staat maar een honderd jaar verschil is voor een dergelijke periode normaal en blijft binnen de tolerantie grenzen.

De eerste datum van de grafiek is 1815 en het Franse imperium is aan zijn eind na de terugtocht uit Rusland en het debacle aan de Beresina. Napoleon heeft niet meer zijn punch van de 18 Brumaire. De slag van Waterloo is in juni en het jaar daar op zijn er zelfs vorst perioden dus het klimaat is weer uit haar voegen.

Dit keer zijn de geallieerden niet in beweging gekomen door de honger maar het is zeker dat het weer zijn rol meegespeeld heeft voor de nederlaag en voor de geallieerden natuurlijk de overwinning.

+1783 AC Overtuigender is de Franse revolutie in 1789. Zes jaar hier voor vindt er in ijsland een van de grootste uitbarstingen plaats die wij kennen in het tweede millennium

De Laki. al in deze periode sprak men er over dat dit de oorzaak was van de hongersnood en principiële grond van de revolutie maar de historici hebben hier nog lang over uitgeweid.

De hongersnood is veroorzaakt door twee redenen; aan het einde van de achttiende eeuw is de zonne activiteit zeer laag (zie diagram)en het klimaat heeft hier onder te lijden. Met de uitbarsting van Laki wordt de voedselschaarste algemeen. Verder een hyper trofie van de kerkelijke overheid en de adel en nu zijn de hoofdbestanddelen van een grote revolutie aanwezig wij kunnen natuurlijk veel meer argumenten opnoemen zoals een zwakke Koning Louis XVI en zijn vrouw die gecompromitteerd was in het schandaal van de halssnoer en andere fratsen. Onze moderne wereld is grotendeels te verklaren als gevolg van deze meteorologische storingen. De Bolsjewieken komen ook voort uit deze revolutionaire ideeën en Frankrijk gaat ruimschoots verder met deze perverse geest van de collectivisering alle staats functies - bedrijven en vakbonden, die ondermijnd zijn sinds 1945, en wordt geregeerd door een kadaver.

+1452 AC hebben wij in de stille oceaan een geweldige uitbarsting van de Kuwae. Het diagram van de zuurgraadmetingen gaf geen naam dus heb ik hem er bij gevoegd.

Enige maanden later valt Constantinopel door de Turkse troepen, Toeval???

-1120 BC sommigen geven 1140 BC, hebben wij weer een grote volks verhuizing in geheel het midden oosten en Griekenland. De volkeren van de zee Kreta?, vallen Egypte aan hoewel de Farao Mineptah zegt dat zij hen verslagen hebben en zegt ook dat Israel geen zaad meer heeft met andere woorden de mannen zijn uitgeroeid of gecastreerd. Of de Farao overdrijft of het handelt hier niet om de Hebreeuwische bevolking want dat de Farao zich vergist kunnen wij iedere dag constateren in de kranten en andere media en het christendom zou niet bestaan hebben want Jezus was toch ook Jood.

Verder onderwerpen de Dorieres de Achéenen die hun toevlucht nemen in Athene. De Joden trekken uit Egypte(Mizraim)met hun beroemde uittocht.

De reden is een zoveelste uitbraak van de IJslandse vulkaan Hekla (3 voorverschil met andere erupties).

-1643 BC explodeert de Vulkaan Thera op het eiland Santorini met een equivalente verwoestingkracht als drie keer de eruptie van de Krakatau in 1883.

Het hoofdstuk Santorini geeft de volle dimensie van dit hoge historische gebeuren.

De explosie was tot op een afstand van 6000 km te horen en het klimaat werd verpest voor meer dan 10 jaar in geheel het midden oosten en ook elders natuurlijk.

De Hyksos vallen Egypte binnen met paard en strijdwagens iets wat zij beiden niet hadden en wilden hebben want dit was hun natuurlijk niet onbekend.

In Kreta breekt er een burger oorlog uit want de paleizen worden in brand gestoken. De Hittiten onderwerpt de Hatti want deze laatste kunnen zelfs hun Goden niet meer voeden.

De Kassitten maken een pronunciamiento en scheppen grote problemen in Babylon in het tiende jaar van Samsu illuna (dit is op -1643 BC volgens de laatste datering zie hoofdstuk 6).

Joseph wordt door zijn broer verkocht aan de Ismaelieten en belandt in Egypte. De Bijbel vertelt van de periode vette en magere koeien en de hongersnood in het midden oosten.

Daer schijnt de zon op’t hof, en zijn vergulde tinnen,
En weckt heel Memphis op, en schiet heur stralen binnen
Dit hoffelijcke huis, en alle zalen van
Den grooten Potiphar, dien koninklijcken man;
Wien Joseph, Jakob’s zoon, als een gewenschten zegen,
Weleer lijfeigen werd; toen hy van verre wegen
(In Kanaän van zijn gebroederen verkocht,
Aen Arabiers, en over Nijl te merkt gebroght,
.........
Joost van den Vondel

Er zijn maar weinig geschriften uit deze duistere periode want de barbaren schrijven niet maar toch hebben wij enige tabletten die ons de legende van oullikoummi, Télepinou, Maïa en Typhon beschrijven (Zie hoofdstuk Atlantis).

-3150 BC vinden wij een zuurmeting die aangeeft dat er een grote uitbraak geweest moet zijn. Het niveau van de Dode Zee is 100 meter gestegen en wij vinden belangrijke overstromingen in de stad van Kish. Ötzi wordt ingevroren tot hibernaticus begin augustus want heeft een pruim in zijn tas of was het een gedroogde?

De maya’s beginnen hun kalender op 13 augustus -3113 BC het is niet gezegd of het ‘s morgens of ‘s middags was! Het is in deze periode dat wij de zondvloed moeten zoeken zie hoofdstuk 2.

De 4000 jaar vroeger geven weinig informatie over de volkeren, want er bestaat nog geen schrijven!

-7640 BC in deze periode hebben wij ook geen schrijven maar de geologische waarnemingen zijn voldoende om een conclusies te trekken. De sporen van zuren in de ijskern zijn dus danig dat het dubbel zo veel is als alle metingen over de laatste 10 000 jaar, genoemd Holoceenperiode . 70 Grote diersoorten sterven uit, grotten bewoond sinds 30 000 jaar zijn zonder mensen sporen voor duizenden jaren die hier op volgen. Ook de mensen overleven dit met moeite. Enige jaren geleden spraken de geleerden over de hiatus periode. Ondertussen heeft men toch gegevens gevonden en gelukkig maar want waar zouden wij ander vandaan gekomen zijn? Hier heeft de bijbel zijn antwoord op “ geschapen door God in het Paradijs -4004 BC ”!!!

Wat is hier gebeurd? Tollmann spreekt over de inslag van 9 komeet fragmenten! De wetenschappenlijke zoekers zijn nog steeds aan het zoeken. Gaat het om een zeer grote eruptie of belangrijke toename van de zonne activiteit, in ieder geval in nauwelijks een eeuw smelten de ijskappen op de continenten en geven grote catastrofale ecologische overstromingen overal ter wereld terwijl het zeeniveau 120 meter stijgt. De leefgewoonten van de mens veranderen van af dit tijdperk en geven de moderne mens van het Neolithicum rond -5000 BC. Adam en Eva zijn volgens de Bijbelexegeses in dit millennium geschapen.

Ik zou onze oerovergrootouders in deze wereldondergang willen plaatsen maar dan ga ik volledig uit de wetenschapswereld.

 

Links: A warmer and wetter Netherlands