Tekst uit een IJslandse
Reis catalogus

1783-1789

De eruptie spleet de vulkaan Laki, duurde meer dan 3 jaar en gaf de grootste vulkanische uitbarsting van de historische geschiedenis.

De aarde braakte meer dan 12 km3 lava uit en decimeerde eenderde van de bevolking van IJsland. De opgeworpen wolken van as brachten een verduistering van de hemel wat te bemerken was in heel Europa met als consequentie slechte oogsten. Het jaar 1783 in Schotland is gekenmerkt met “het jaar van de as”.

Men zegt zelfs dat de oogsten in Frankrijk zodanig waren dat de oproer van de boeren een van de velen lonten waren die franse revolutie hebben aangestoken.

De conclusies die ik getrokken had uit de ijskernen van Groenland waren dus al ver voor mijn tijd door de wetenschapsmensen uit die periode gemaakt. Twee eeuwen Franse revolutie hebben dit verzwegen en hebben de oorzaak van de revolutie bij de kerk en adel gelegd en onze huidige burgers of te wel citoyens staan ver buiten de klimatologisch beslommeringen van 200 jaar geleden.

Zeggende dat dit de grootste uitbarsting van de geschiedenis is moet gecorrigeerd worden, want wat men beschouwd geschiedenis sinds de uitvinding van het schrijven dus 5200 jaar geleden. Sinds die tijd hebben wij de grootste vulkaan eruptie gehad van de laatste 10000 jaar. Dit is uitvoerig verteld in hoofdstuk 6 Santorini braakte 30 km3 as en puimsteen in 1643 voor Christus en heeft de wereld veel zwaarder gebrandmerkt.

Verder hebben wij de Krakatau die ongeveer te vergelijken is met de Laki wat volume aangaat maar wat type met Santorini overeen komt.

Twee meteorologische fenomenen zijn te vergelijken met deze Minoeense uitbarsting die verantwoordelijk was voor de tien plagen van Egypte. Dat wil zeggen de overmatige hagel, die de oogsten in Europa verwoest heeft in 1788 et de grote sterfte toename door. Men schrijft, een droge giftige mist die zelfs in de zomer maanden rond hangt. Dit is de laatste plaag van Egypte “Dood wie het eerst geboren is.”

Dit zijn de jonge kinderen en ouden van dagen. Zij die het eerst geboren zijn na de ramp en de oudsten dit zijn de zwakke personen en naar schatting is dit meer sterven geschat op 100 000 op een bevolking van 20 miljoen.

In een boek geschreven door Roland Rabartin en Philippe Rocher verschenen in de association L.A.V.E. (Volcans, climat et revolution Française) zijn deze klimaatscondities duidelijk verklaard.

Helaas zijn deze condities volledig genegeerd door de historici en uiteraard de fransen.

Het afgelopen jaar 2003 drie dagen hitte golf op 10 augustus geeft 15 000 doden meer uitsluitend oude en zeer oude mensen.

Nom d’un Dieu… deze catastrofe in het derde millennium is niet excuseerbaar voor een land die tot de bovenste tien behoort.

C.J.Wijngaards Viarmes origineel 12-02-02

Pink en puist, Hagel druist, Sprinkhaan dikke duisternis, Dood wie het eerst geboren is.

C.J.Wijngaards Viarmes 12-02-02

Archief van vulkaanfoto's