Draken en Slangen

Deze beesten zijn aanwezig in bijna alle mythologieën en legenden sinds de oudste tijden tot aan heden toe. Men behoeft maar de televisie aan te zetten, op de prime time van de kinderen, voor het zien van grote getale monsters. Meestal heeft onze dragon van vroeger zijn vestje verwisseld met die van een dinosaurus, wat hem een legitimeert met onze moderne tijd.

Waar komt deze fascinering vandaan voor dit vervloekte beest en zijn chimère de draak?

Mijn neef, die lange tijd missionaris was in India gaf me de volgende verklaring;
De slang is een gevaarlijk beest en vaak dodelijk geen enkele plaats is buiten zijn bereik en vertegenwoordigd een permanente bedreiging tot aan obsessie toe.

Opdat dit schadelijke beest zich transformeert in een monster dat vuur spuugt moeten hier aan wel enige andere argumenten aan toegevoegd worden.

Wat zegt de etymologie over het woord draak? Dit woord komt uit de Griekse taal van het woord Drakon een monsterachtige slang. De slang en de draak zijn niet onder de zelfde noemer te zetten de ene is een reëel dier en de andere is een Chimère van onze rijke geest.

Zijn het de Grieken die dit fabel dier uitgevonden hebben? Geen denken aan!

Tot welke periode moeten wij gaan om deze allegorie terug te vinden? Wij hebben geen spoor van voor 2000 BC. Persoonlijk denk ik dat deze creatie te zoeken is bij de Hittiten na de explosie van Santorini, vandaar dat de draak vuur spuugt! Natuurlijk, dat is het!

Bij de sumeriens bestaat er een slang met hoorntjes en is ook het huisdier van Marduk ( MUSH) verder is de slang ook als sterrenbeeld en wordt later de draak.

Wij weten niet hoe dit verdoemde schepsel bij de Chinezen, Maya’s, Basken, Vikings en andere volkeren terecht is gekomen.

Bij de Chinezen heet hij Lung en zijn vriendin de Phenix ; Feng of in Indonesië Garouda wat eveneens hun luchtvaartmaatschappij is.

Ik heb een sterk vermoeden dat dit symbool idee gekomen is uit Grieken land of eerder van de Hittiten!

In het boek van Dr. Tollmann ”Und die Sintflut gab es doch” toont deze professor aan dat de mythologie zijn oorsprong heeft in een kosmische cataclysme  die volgens plaats gevonden heeft rond -7500 BC door een komeet inslag van 9 fragmenten. Met behulp van een foto uit de jaren 30 laat hij zien dat de rotatie van een bolide die zich door de bovenste atmosfeer lagen trekt een soort Chinese feestdraak achterlaat. Daar toe nog een foto van een Chinese kroon van duizend jaar geleden die een berg laat zien die vuur spuugt maar is voor deze geleerde een inslag in zee. Mijns aanzien kan ik hem hier niet meer volgen en is hier duidelijk een vulkaan zichtbaar en de vloedgolf is sterk in twijfel te trekken.

Het is niet onmogelijk dat de Chinezen een cataclysme in de hemel meegemaakt hebben. In 1908 werd er door een fragment van een komeet Enke 60 KM² verwoest in het noorden van Siberië. Waarom 4000 jaar hiervoor of vroeger hebben de Chinezen dit zelfde niet meegemaakt? Ik geloof niet in simultane scheppingen wanneer de zinswijze identiek is bij volkeren die niets gemeen met elkaar hebben! Het feit dat bij de Chinezen en midden oosten gelijkwaardige mythologieën bestaan is meer dan verdacht! Hier is dus gespiekt .

In 1908 bestond Lung sinds mensen heugenis. Er is geen twijfel Lung vertegenwoordigd duidelijk een uitbraakt en de Phenix vertegenwoordigd het leven wat weer herbloeit na dat alles door het vulkaan vuur vernietigd is. Vulkaan aarde is een van de vruchtbaarste grond!

Bij de Vikingen vinden wij de Draak op de scheepsboog van hun booten. Deze noemen wij Drakaars maar de autochtone bevolking noemt hen “Snek” wat Slang betekend! Het zal mij niet verbazen dat het deze afbeeldingen de zo gevreesde zeeslangen zijn die de matrozen uit turen dag en nacht tot dat men ze zelfs virtueel ziet in de mist banken bij het vallen van de avond.

De Basken hebben ook een hemelslang die zij noemen Sougar. Het feit dat deze bevolking ook de Godin Maya vereerd vinden wij weer het koppel Maïa Thyphon van de Grieken, een volk waar mee zij kontact hadden sinds de Pheniciers.

In het noorden van deze bevolking van de Pyreneeën vinden wij de Gaulois of Kelten. Ook zij hebben een celeste hemel slang met de naam N’vouivre die in de watervlakten en moerassen leeft zoals de zee slang.

Alle volkeren hebben hun mythologie geput uit de beschaving van de Grieken. De rijkdom van deze cultuur en vooral de hoeveelheid geschriften die tot ons gekomen zijn heeft de originele historie van de omgevende beschavingen volledig beschaduwd mede door dat zij vaak uitsluitend oraal waren. De Griekse maatschappij is evenveel verschuldigd aan de Babyloniers, Hittiten, Pheniciers, Egyptenaren, Persen, als onze moderne wereld crediteur is van de Joodse, Griekse, Romeinse beschaving.

De draak bestond min of meer al bij de Sumeriens en bestaat in de zodiakale wezens met de naam MUSH het fetisj dier aan de voeten van Marduk onder de vorm van een slang met hoorntjes.

De plaats van dit sterren beeld is waarschijnlijk niet gratis maar kan hier weinig verder over vertellen gezien mijn schamele kennis van de sterren wereld. Het enige wat ik weet dat de as van de aarde rond -2700 BC in de richting van dit sterren beeld stond en dit verwijderd mij minstens 1000 jaar van de explosie van Santorini en waarin wij zullen zien dat zij de moeder is van deze monsters.

In het hoofdstuk over de Atlantis geef ik de uitleg van de legende van Oullikoummi die fase per fase de ontwikkeling geeft van deze catastrofe gedurende het midden van de zeventiende eeuw BC – 1643 voor Christus. De legende wordt genoemd van oorsprong Babylonisch maar is door de Hittiten geschreven. Dit is normaal want Babylon valt onder de legers van de Hittiten in -1499 en deze verhalen zijn dus geschreven of herschreven 144 jaar later.

De Hittiten waren een volk dat dit gebeuren van vrij dicht mee gemaakt heeft en zij nemen de macht over van de Hatti vlak na de grote uitbarsting die een geweldige hongersnood verbreid over een groot deel van de westerse wereld en waarschijnlijk ook elders.

Ooggetuigen en verhalen van overlevenden moeten lang hierna gecirculeerd hebben onder deze beproefde mensen.

De uitbarsting wordt weergegeven, in de legende, onder de vorm van een boosaardig wezen als monster van steen. Dit geeft misschien goed een beeld van de gebeurtenissen van Santorini maar is niet de basis van de hemel monsters. Hiervoor moeten wij de legende van de schepping van de mens analyseren.

In deze tekst vinden wij ook weer de uitbarsting van Santorini terug. De monsters worden gecreëerd door de Grootmoeder Tiamat die een dodelijke strijd voert tegen Marduk.

De Grieken nemen deze Allegorie over en noemen de monsters Typhon, Dragon, Chimère, Hydre, Cerberus en andere Furies en Hellevegen. Marduk wordt Zeus (zie hoofdstuk Zeus) en Tiamat wordt Maïa. De naam Tiamat is geschreven in spijkerschrift dus van rechts naar links dus voor een Griek leest hij Tamait zonder “T” geeft dit geeft dit de syllaben “amai “ wat een anagram is van de Griekse moeder en schepster van de aarde Maïa.

De man van Tiamat is Apsou die bij de Babyloniers de zoute zee vertegenwoordigt.

In het boek “ l’univers fantastique des mythes” staat een afbeelding van een eilandje in zee met de volgende legende er onder; “Een vulkaan die ontspringt uit de zee illustreert op realistische manier de schepping van uit een Chaos, zoals zoveel mythologieën dit vertellen

Ik ben geneigd te zeggen goed gezien ga verder de conclusie is niet ver meer!

De legende van de slang  lluyanka is een draak die gedood wordt door een man genaamd Houpasiya gedurende een banket en kan betrokken worden tot de legende van de zoon van de God van het onweer en de dochter van de Draak. De Draak vertegenwoordigd het volk Gasgas waar mee de Hittiten voortdurend mee in oorlog waren. Dit volk leefde in de bergen van het noorden van Anatolie.

Men kan er zeker van zijn dat dit volk vulkanen vereerde die wij hier in dit berggebied vinden maar wij hebben geen schrijven van dit ongeletterde volk om dit te bevestigen. De naam Illouyanka wil zeggen in de taal van de Hittiten slang!

St.JorisDit verhaal verandert zich bij de Pheniciers in de Leviathan en wordt voor de Christenen St. Joris en de Draak .

Nu blijft er mij nog over te verklaren hoe het zo perfide reptiel ons in deze wereld gestort heeft waarin wij moeten werken in het zweet van ons aanschijn en baren van onze kinderen in lijden en smart.

Ook al is de Bijbel steeds minder bekend en gelezen in Frankrijk, iedereen kent min of meer het begin van genesis. Deze tekst is door de Joden geschreven na hun gevangenschap in Babylon. Het gaat hier om een compilatie van verhalen en teksten die bestonden in Mesopotamie en verhalen die de joden kenden van hun originele oorsprong uit Arabie.

Het woord Eden is voor de Babyloniers de velden buiten de stad en het woord paradijs komt van het Perzische woord Paradeis wat overeen komt met een weelderige tuin omgeven door een muur waarin wilde beesten leven die goed gevoed zijn dus niet gevaarlijk voor de mens verder aan de ingang stonden gevleugelde leeuwen genaamd “Keroub” (KRVB) of ook wel Karibu. Dit wordt voor ons de “Cherubijn” die aan de ingang van het paradijs staat en er voor zorgt dat onze zondaars niet meer terug kunnen komen. De Cherubijn is afgebeeld met een vlammend zwaard wat er duidelijk op duid dat het paradijs verwoest is door een hemels vuur.

De boom van het leven is een symbool dat bestaat bij de sumeriens en zien wij op verschillende afbeeldingen. De appel daar in tegen is voor dit volk een zeldzame vrucht, (dadel bomen groeien beter in dit land), en wordt beschouwd als een erotische vrucht.

Wij geven ook zinnelijk opwekkende eigenschappen aan zeldzame exotische vruchten. De werking hier van is puur psychologisch zoals voor de erotica in het algemeen. Dingen die begeert worden door de vrouwen worden vaak in “naturel” betaald.

De schepping van Eva uit de rib van Adam wordt goed verklaart in het boek van Kramer. In Mesopotamie bestaat een woordspeling. De Godin Ninti wanneer men deze naam ontleed in twee lettergrepen Nin en TI dan wil dit zeggen in de Sumeriesche taal Vrouw en Rib. Met andere woorden dit was de vrouw van de Rib. In een taal met weinig woorden bestaan er veel homoniemen en Ti wil ook zeggen leven schenken.

De eerste pagina van dit essay laat duidelijk zien dat er een parallel bestaat tussen de Chinese draak die een vuur bal naar beneden gooit en de vlam van het vlammende zwaard van de Engel voor de ingang van het Paradijs zie hier boven de KRVB of cherubijn die het hemelse vuur vertegenwoordigd. De aanwezigheid van vulkanen bij de proto-Hebreeuwen zien wij in de beschrijving van de vernietiging van Sodome en Gomorrhe. Deze steden waarin Lot ( neef van Abraham ) bedolven zou worden als een vulgaire stadgenoot van Pompeï of Herculunum. 

Zoek deze steden niet rond de dode zee want hier zijn geen vulkanen en de asfalt putten is een verklaring die een pure fabricatie is van de exegeten. Daar in tegen vulkanen bestaan voornamelijk in de bergen van de Hedjaz in Asïr tussen Jemen en Mekka. Namen zoals SDM (Sodome) zijn frequent in dit gebied. Zoeken naar deze verdoemde steden rond de dode zee na hun verdwijning 4000 jaar geleden is tegen alle zindelijk denken in. ( errare humanam est perseferare diabolcum).

Adam en Eva hebben hun geboorte grond verlaten en hebben in het zweet van hun aanschijn moeten ploeteren voor hun leven. Hun zoon Kaïn daar in tegen werd verbannen naar het oosten van Eden en dit gezien in het gebied van Asïr is dit het woestijngebied wat zich uitstrekt boven de bergketen aan de rode zee. Onze Semitische voorvaderen zijn dus niet ver verwijderd van hun oorspronkelijke geboorte grond maar ver genoeg van de woede van hun God, de vulkaan die alles vernietigd had.

Conclusie in deze korte samenvatting wordt aangetoond dat er een veelvoud van verhalen bestaan over de draak, allen komen terug op vulkaanuitbarstingen, maar de herkomst van deze legenden is te zoeken bij de Hittiten en in het bijzonder de explosie van Santorini.

C.J.Wijngaards
19-02-01

Links: Dragons   Den draak steken met iets  St.Joris