Koummiya herrijst uit de abysse

Abysse is een Grieks woord wat betekend diepte van de zee. Dat woord vindt weer zijn etymologische oorsprong in Mesopotamie bij de Sumeriens waar ABZU betekent de primordiale onderaardse wateren.
In de legende van Oullikoummi snijdt de God EA de hielen pezen door van het monstrueuze kind van steen.

Door dit gebaar stuurt hij eveneens de hoofdstad van het eiland 800 meter onder de zeespiegel.

Sinds deze tragedie zijn de zeediepten weer opnieuw naar boven gekomen door de opeen volgende erupties maar er is geen enkele hoop een steen van deze in de caldeira verdwenen bergstad terug te vinden. Caldeira is een Portugees woord voor haard of kachel en hierin is alles versmolten en omgezet in lava of puimsteen.


 Beweeg met de muis over de sateliet foto van Santorin

Met een dergelijk grondige vernietiging wordt het heldhaftig te proberen een beschrijving te geven van deze verdoemde stad.

Menig schrijver heeft geprobeerd een voorstelling te schetsen van deze legendarische stad aan hand van de magere beschrijving die ons door Platon gegeven is, en hebben miljoenen kinderen en volwassenen doen dromen.
Zelfs dit jaar nog (2002) hebben  wij een film van Walt Disney gekregen, waarvan gezegd kan worden dat de naam   Atlantis te maken heeft met de herkomst van het volk dat afstamt van ATLAS ( deze naam wil zeggen “ hij die draagt of geschreven: “Télamon”).

Voor  wij de stad behandelen kunnen we een groot deel van de historische geologie van het eiland Santorini herconstrueren.

De naam Santorini komt van de heilige Sint Irene maar de Grieken noemde dit eiland “Calisto”( de schone of mooie)en de historici in de oudheid “Strongyle” ( de ronde of circulaire).

De vulkanoloog Walter Friedrich geeft ons een goed licht op de vorming van het eiland en om niet de paleologische historie te beschrijven begin ik met de instorting van de vulkaan en de vorming van de caldeira 25 000 jaar geleden.

Na dat de kern van het eiland was ingestort vinden  wij ongeveer de dimensies van het huidige eiland we laten het zee niveau even buiten beschouwing want 120 meter zeeniveau verschil vergroot het eiland aanmerkelijk.

Alleen de zee opening in het noorden bestond niet en de verbinding van het eiland Asproni met het eiland Therassia tot Oia vormde een grote sikkel waarvan de twee uiteinden zich bijna sluiten. Ook al is de zee 120 meter lager gezien de diepte van de omliggende zee kunnen  wij zeggen dat onze voorvaderen de Cromagnon dit spektakel niet heeft kunnen aanschouwen . In de magdalenische periode rond -12 000 BC vult de vulkaan opnieuw het caldeira meer.  Zij vormt een vulkaan eiland zoals wij dat tegenwoordig aan treffen met Paleo- en Néo-kameni. Dit eiland wordt door Friedrich genoemd “Pre-kameni” en geeft een dimensie en ligging als of het de huidige situatie is. Des al niet te min moeten wij hier nog aan toevoegen de ring kanalen die concentrisch om de vulkaan liggen gevormd door verschillende gedeeltelijke instortingen van de caldeira om in de teksten van Platon te blijven.

Het onderzoek van deze vulkanoloog over de geologische historie van de overgebleven delen zoals de kratermuur geven aan dat deze al bestond gedurende de Minoeen uitbarsting en zijn niet in twijfel te trekken maar het geven van de afmetingen van het Pre-kameni eiland lijkt me onwaarschijnlijk. In ieder geval heb ik geen calculaties gevonden om het volume te bepalen aan hand van gegevens over de as uitval in de omliggende landen. Het volume wat uit geblazen is moet gelijk zijn aan het volume wat ingestort is om de leegte te vullen na het afkoelen van de gassen die de materie uitgedreven hebben. In het hoofdstuk 10 van het boek “ The fire in the sea “ Friedrich laat zien de evolutie van de verschillende ideeën sinds 20 Jaar over de situatie van 3646 jaar geleden.

De modellen gaan van een eiland zonder kratermeer tot de beschrijving hier boven. Het diagram met de isobaren van de as uitval dikte volgens Heiken en Mc Coy geeft volgens mijn grove calculatie 67 kubieke meter uitgeworpen materie en lijkt me veel in verhouding met het tot nu beschouwde volume van 30 KM3.

Een Berg van10 KM basis en 1000 meter hoog geeft dit volume en ik kan zeggen dat de vulkaan de breedte had van de huidige caldeira met een hoogte van 1000 of 2000 meter en misschien wel meer wanneer ik de 67 KM3 in acht neem.

Een ander punt wat met weinig risico gezegd kan worden is dat de vulkaan die zich sinds 10 000 jaar en meer is opgebouwd ondanks de verschillende gedeeltelijke instortingen volledig met bossen begroeid was zoals het eiland van Madeira die ook van vulkanische oorsprong is en zijn naam te danken heeft aan het Portugese woord madeira ( hout) waarmee het eiland van bebost was voor de grote brand in de achttiende eeuw, veroorzaakt door de mens en een groot deel van de flora is hierdoor verdwenen . De vulkanische aarde is een van de vruchtbaarste grond van de wereld met het water dat uit de flanken van de bergen bruist.

De studie, van onze wetenschappelijke geologische historici, geeft nu het woord aan het schrijven van onze ouden zoals Platon!

Wat zegt hij over deze plaats?

Allereerst presenteert Platon dit eiland als een vlakte verhoogt door een berg met bescheiden afmetingen met heet en koud water bronnen en spreekt ook over het zaad van de aarde en Vulcain, dus duidt goed op een vulkaan.

Wat verstaan wij onder “bescheiden afmetingen”? Dit is een ongedetermineerde kwalificering. Daar in tegen zijn afmetingen van 50 stadions concrete afstanden. Dit laat ons weten dat de caldereira bijna gevuld was door de vulkaan en de vlakte hier voor. De indicatie dat Atlas de eerste koning was geeft ons wat al gezegd dat dit de plaats is waar Koummiya verdwijnt.

Om op dit binneneiland (pre-kameni) te komen moest men door drie havens heen die ogenschijnlijk goed overeen komen met de fameuze circulaire kanalen gevormd door de verschillende gedeeltelijke instortingen van de caldeira en die op andere vulkanische plaatsen te zien zijn, zie tekening in doorsnede (onderaan de pagina).
Archeologisch gezien is hier geen enkel spoor overgebleven en laten  wij de volle verantwoording aan de geschriften van onze Griekse filosoof .

Een laatste punt wat door Platon wordt vermeld is dat de navigatie naar dit gebied volledig onmogelijk was geworden door de drijvende modder van dit cataclysme en goed overeen komt met het puimsteen waarmee de zee met meters dikte bedekt van was, want modder komt niet uit vulkanen van het type Santorini.

Wij hebben hem en weten nu waar en hoe de configuratie als mede de van plaats is van dit mysterieuze eiland, zie bijliggend getekend.

Het volume van de Caldeira onder zee is met een diepte van 800 meter ongeveer 30 KM3. Als mijn calculatie klopt dan moet het gedeelte wat boven water was even veel geweest zijn maar dan zou de hele vulkaan gevuld moeten zijn en zijn er geen kanalen waar door men kon varen met een berg van 1000 meter hoewel natuurlijk ook het gedeelte in het noorden wat verzonken is in rekening moet worden gebracht en die waren ook enige KM3.
De plattegrond van pre-kameni in het boek van Friedrich geeft een soort pupil van een vogeloog met de beroemde kanalen maar dit bevredigd me niet want dit wil zeggen dat de vulkaan sinds zijn laatst grote knal 25 000 jaar geleden tot aan -1643 BC net zoveel gegroeid zou zijn als de laatste 3646 jaar?

Nu worden de problemen groter, dat wil zeggen de stad van Koummiya herbouwen, want zelfs Platon helpt ons hier niet bij. Gelukkig hebben de Atlanten alles voorzien en hebben ons een zusterstad achtergelaten waaruit  wij ons kunnen inspireren over de zeden en gebruiken van dit volk. Wanneer men door deze ruïnestad loopt zou men denken dat deze voorhistorische Pompeï, naast het stadje Akroteri, de hoofdstad Koummiya was .
Waarom zijn deze ruïnes niet Koummiya?
Eerstens hij ligt niet op de schouders van Atlas vervolgens hier zijn geen heet en koud water bronnen en niets in de geschriften duid er op dat de stad aan de rand van het eiland ligt.

Wat zegt de legende van Oullikoummi over deze stad buiten zijn naam? In feite niet veel. Hij bevindt zich in zee en de God van deze stad is Teshub de god van de wind bij de Hittiten en zeker een belangrijke God gezien dat de navigatie van hem afhankelijk was. Het eiland moet voortdurend in de wind gelegen hebben want het ligt midden in zee en in het midden bevindt zich een vulkaanberg die opwaartse winden veroorzaakt zoals het project in Australië voor elektraturbines aangedreven door de wind in torens van 1000 meter hoog. Terug op Platon .

De horizontale vlakte is een van de rijkste tuingronden en daar hoeven  wij niet aan te twijfelen want vulkanische gronden zijn hier voor bekend vooral wanneer zij door de duizenden jaren geërodeerd zijn en ruim overgoten met de bronnen en regen men hoeft maar naar Madeira te kijken voor het zien van de weelderige beplantingen om zich een beeld van Koummiya te maken. De vlaktes moeten bestaan hebben uit tuinkwekerijen maar ook met krokusvelden die te zien zijn op de muurschilderingen waarop een jong meisje met gouden armbanden en oorbellen te zien is die saffraan verzamelt wat duurder is dan goud per Kg. Bekijk ook haar prachtige haardracht.
Geschoren met een bronzen scheermesje! Wie mooi uit wil gaan moet pijn uitstaan! Het lijdt geen twijfel dit volk is rijk.

De dimensies van de vlakte 50 stadia van de berg volgens Platon. Een stadion is tussen 162 en 198 meter dus 50 zijn er 8 tot 10 km en dit is de diameter van de caldeira. Met het oog van een middellandse zeeman die niet erg precis maar wel realistisch is, moet het pre-kameni eiland tussen de 3,5 en 7 km bedragen hebben.

De stad moet gelegen hebben op de vlakte en gedeeltelijk op de bergflank.

Bij het zien van de uitgravingen in Akroteri moet Koummiya nog groter en mooier geweest zijn en het zou me niet verbazen dat Sire Minos hier zijn headquarters had gevestigd. In ieder geval zou ik hier zijn beland bij het zoeken naar het verloren paradijs.

Om niet teveel enormiteiten te verkondigen de stad zal in veel opzichten, te vergelijken zijn met zusterstad naast Akroteri maar groter en rijker.

Wat verbazend is dat er geen sporen van geschriften gevonden zijn. Alle grote beschavingen hebben dit gebruikt en de uitvinding hiervan was al 1600 jaar oud. In feite bestond het schrijven in de minoeense beschaving onder de naam lineair “A” et die tot heden nog niet ontcijfert is. Persoonlijk denk ik dat de bevolking van dit eiland bloedverwant was met de Hattische bevolking van Anatolie, vandaag Turkije, die door de Hittiten worden overheerst. Deze laatste vertellen in diverse legenden, onder andere het lied van Oullikoummi, in de periode van de val van Babylon -1595 BC dus 47 jaar na de catastrofale eruptie de problemen die dit volk ondervonden heeft want het was niet meer instaat hun goden te voeden en komen om van de honger. Zie ook de legende van Télebinou en het verdwenen voorjaar.

Platon spreekt ook over een muur die het eiland omgeeft zoals de meeste steden maar dit is in tegenstelling van wat wij weten van de Minoeenen. Hun andere steden hadden geen behoefte aan dit soort verdediging want hun eilanden waren beschermd door de zee waarover zij de totale controle hadden. Wij kunnen concluderen dat Koummiya een eiland in een eiland is. Koummiya is heerseres van de gebieden om haar heen of beoefend haar macht als een “Hanzestad” zoals in onze noordelijke landstreken in de zestiende eeuw.

De bewuste muur kan natuurlijk ook de kratermuur zijn die nog steeds zichtbaar is en in de schets rood getekend.

Ook zien  wij in de schets de verschillende instortingseringen die de 3 opeenvolgende toegangen gaven tot het eiland en geeft aan dat de gehele caldeira hiermee gevuld was.

Koummiya dat was me een schoorsteen!