Koummiya

Κаΰμε’πή of kaumeni, uitgesproken op zijn Frans «kaüménée » is de plaats in de caldeira van het eiland van Santorini waar tegenwoordig de twee vulkaankoppen liggen genoemd; Paléo-kameni en Néo-kameni.Het vergelijken van namen zelfs al zijn de schijfwijze identiek, is niet wetenschappelijk wanneer allen maar de wortel van de lettergrepen of medeklinkers wordt beschouwd.
Eigen namen van plaatsen of rivieren zijn vaak duizenden jaren behouden en overgeleverd. Veel boekwerken zijn over dit thema geschreven, wij kunnen bijvoorbeeld aantonen met behulp van de linguïstiek dat de namen van de rivieren in Mesopotamie al gegeven waren door volkeren die hier woonden voor de komst van Sumeriens.

In het boek van Kamal Salibi “the Bible came from Arabia” maakt de schrijver hier overmatig gebruik van.

Enige jaren geleden na het lezen van de legende van Oullikoummi was ik tot de ontdekking gekomen van de werkelijke betekenis, dat wil zeggen wij hebben hier de beschrijving van de uitbarsting van het eiland Santorini, zie ook hoofdstuk Atlantis mythes en werkelijkheid.

Voor mij bestond er geen twijfel meer de stad die verwoest werd door deze explosie is de stad van Koummi of Koummiya volgens het schrijven van de hittitisch-houritische legende “Ullikummi”.
De schrijfwijze hangt af van de taal waarin men leeft. Zo wordt bijvoorbeeld de “ OU” in het Frans in het Duits en Engels “U” en in het Nederlands “OE”.

De vertaling van het woord Ullikummi, schrijfwijze waarin men hem vindt op het web, is verwoester van de stad Kummi of Kummiya.
Waar kunnen wij deze stad zoeken op het eiland van Santorini?
In het zuiden van het eiland vinden wij de ruïnes van een stad naast het huidige stadje Akroteri. Hier zijn magnifieke muurschilderingen gevonden en ook gebouwen waarin kennelijk een religie werd beoefend. Van af deze muurschilderingen kunnen wij vermoeden dat het eiland een berg bezat en beslist bebost want waarvan zouden zij anders hun boten van gebouwd hebben? Op deze berg zien wij een rivier of beek. Verder sprak Platon over warm en koud water dus vulkanische berg. Is de vulkaan bewoond? Ook hier is gemakkelijk antwoord op te geven naar de afbeelding van dit bergparadijs want het is begroeid met een rijke vegetatie en exotische beesten. Dit geeft aan dat de vulkaan niet of nauwelijks in activiteit was.

Een dergelijke strategische positie met heet en koud water, weelderige vegetatie en dieren, omgeven door natuurlijke circulaire kanalen volgens Platon, die waarschijnlijk gevormd zijn door verschillende opeen volgende instortingen van de caldeira, hebben de ideale condities gevormd voor de vestiging van de hoofdstad van dit eiland. Santorini maakte deel uit van het imperium van de Minoeense beschaving die van uit Kreta gedirigeerd werd volgens de historici, maar het zal me niet verbazen dat deze stad eveneens een belangrijke rol gespeeld heeft door het bezitten van een citadel met onneembare positie.

De conclusie dat de mysterieuze stad Koummiya de hoofdstad die 800 meter onder zee was ingestort 3646 jaar geleden, met het cataclysme van het Minoeen hoeft niet meer onderstreept te worden.

Dat deze mysterieuze verdwijning overeen komt met het verhaal van de ATLANTIS hoeft ook niet meer te worden verdedigd sinds de werken van Spyridon Marinatos in de zestigerjaren. Hij postuleerde voor het eerst dat de Minoeense beschaving verdwenen was door de instorting van de caldeira van Santorini die de Minoeense vloot verwoest had en een destructie door een tsunami van de meeste kust gebieden waar het merendeel van de bevolking hun woning had. Goed beschouwd is deze verklaring niet zo eenvoudig als deze grote archeoloog had geuit in eerste instantie. Gelukkig hebben zijn opvolgers zijn werk overgenomen sinds zijn tragische dood gedurende de uitgravingen in Akroteri in 1973. Dit behandelen wij in een volgend hoofdstuk en wij komen terug op de stad Koummiya die niet allen de bevestiging is van de explosie van Santorini maar de legende geeft eveneens aan  dat het zijn hoofdstad is.

Volgens de legende groeit Oullikoummi op de schouders van Oupellouri of in het Engels Upelluri of Ubelluri. Deze God is het equivalente van de Griekse Atlas. Welnu, de naam van de Atlantis is gegeven door Platon omdat de eerst Koning van dit land Atlas was! Voilà wat  aan getoond moest worden of Quod Erum Demonstantum, Q.E.D. Tweedes de plaats waar dit berg paradijs was heet nu Paléo-kameni en Néo-kameni die respectievelijk de oude en nieuwe vulkaankoppen zijn en ik heb een verband gelegd tussen Kaumeni en koummi .

De vertaling die een oude Griek me gaf was; Kaumeni is de plaats waar vroeger de bouwers van een huis de stenen verbranden en begreep dat het hier ging voor het maken van Kalk wat als cement dienst doet.

Mijn echtgenote hoorde het woord Kamin  wat in het Duits Schoorsteen is in de zin van open haard .De Duitsers nemen dit woord uit het oude Grieks Kaminos en brengen het naar Frankrijk(Ch)eminée .

Langzaam maar zeker begin ik me een preciezer idee te vormen van wat deze stad geweest moest zijn met de tragische afloop al hoewel de gehele bevolking zich heeft kunnen redden in de omgevende eilanden maar waar een andere catastrofe hun opwachtte met de vloedgolf van de uiteindelijke instorting zonder te spreken van de hongersnood veroorzaakt door de as uitval, burgeroorlog en inval van andere volkeren.

In een volgend hoofdstuk ga ik proberen de stad van Koummiya te doen herleven naar wat de mythologie, archeologie, citatie van Platon en wat ik zelf heb kunnen opsnuiven ter plaatse.
 

C.J.Wijngaards
06-10-2002*