Andere Mythologien welke refereren
aan de uitbarsting van Santorini

De Tiamat legende in het Babylonisch verhaal van de schepping van de mens.

Wat vertelt deze legende ons?

Wat zijn de elementen die aan te sluiten zijn met de Minoeen explosie?

 1. De periode is  het begin van de godheid Marduk!
 2. De voorvaderen van Marduk leefden in de diepzee!
 3. Tiamat lanceert monsters multivormig van rook.
 4. Haar geur was ondragelijk.
 5. Tiamat wordt door de Wind overwonnen en stort in.
 6. De rook word omsingeld door de wind en in het onderaardse geworpen
 7. Kingou is definitief afgezet als God.
 8. Marduk scheid de aarde en de hemel voor goed en maakt een einde aan deze confusie.

 

 • 1a°De God Marduk werd in de periode van Hamourabi geschapen -1696  tot -1654.
 • 2a° Het eiland van Santorini heeft zijn basis fundering in de diepzee.
 • 3a° de eruptie presenteert zich onder een monsterachtig aspect die veelvormig is .
 • 4a°De laatste verslagen van de vulkaan eruptie signaleren onverdraaglijke gifgassen.
 • 5a°Marduk omsingelt de wolken met zijn bliksem die de rode gloed krijgen en pakt Tiamat met zijn net en de windgod houd haar bek open en met een pijl in het hart overwint Marduk haar tegenstandster die dodelijk instort.
 • ( na iedere uitbarsting is het de wind die het laatste woord heeft ).
 • 6a° dat de vulkaan in de onderaardse dieptes geworpen is bevestigd de huidige caldeira.! De informatie dat Kingou voor goed is afgezet kan ons een belangrijke indicatie geven voor een datering!
 • 7a°De zuil van rook maakte een brug tussen hemel en aarde goed beschouwd er was een totale confusie tussen aarde de hemel en de zee in een complete wanorde en obscurantisme. Het einde van deze chaos moet voor de mensen die  deze verzuchting ondergaan hebben een enorme verlichting zijn geweest.

Wie is Kingou?
Tiamat verwijt Marduk voorheen, haar echtgenote Apsou te hebben gedood en die zij door Kingou had vervangen.

Apsou is een primordiale God bij de sumero-akkadien is vervangen door de Amoritische koning Hamourabi. De naam Kingou is me niet bekent als sumer-akkadische Godheid misschien een God bij de houriten, kassiten die een  verband maken met het oude kerkelijkheid . We vinden hier weer een mogelijke opstand tussen loyale en opstandige troepen waar van zo duidelijk is geschreven het tiende jaar van Samsu-iluna in -1643 BC

De Grieken
Zij nemen dit scheppingsverhaal over .De grootmoeder heet nu Maďa en haar monster Typhon die zij weer geboorte geven aan andere monsters.
The winner is zonder verrassing Zeus.
Wij zien hier opnieuw een perfecte parallel met de mythologie van Babylon en Marduk ook de bevestiging dat Bęlus Marduk = Zeus door allen zijn titel te nemen met de modificatie van de medeklinkers B-Z en weg laten L.
 

De legende van Télepinou of Télebinou.
Dit keer worden wij waarschijnlijk geconfronteerd met de consequenties van de van de uitbarsting.
Wat zegt de legende?
Het voorjaar is verdwenen het volk leeft in barre omstandigheden en kan zelfs de offeranden niet meer voldoen met andere woorden er is grote hongersnood.
Het verhaal is van origine Hittitische hun god van het voorjaar heet Télebinou.
De verering
  van het voorjaarsfeest geassocieerd met de doen verering is een belangrijk feest wat wij ook bij de Pheniciers terug vinden met hun Baal Tamouze cultus.
De naam Télebinou is ook de naam van een grote koning rond -1530 BC .
Hongersnoden vinden vaak plaats maar deze is van zeer ernstige mate.

Conclusie:
En datering met deze elementen is moeilijk hoogstens zien wij dat het midden in de catastrofe periode valt. Télebinou is de stichter van het Hittiten imperium door de plaats in te nemen van de Hatti die verhongerden want zij konden hun goden niet meer onderhouden ogenschijnlijk door de Santorini catastrofe.
Deze machtsovername is gedaan door Laberna Grote Koning. De datum rond -1700 BC wordt gegeven maar gezien de correcties voor deze periode van 96 jaar moet de datum eerder begin van de -1600 BC liggen en zitten wij vol in de gevolgen van ons beruchte eiland. Het niet meer kunnen onder houden van hun Goden of niet meer willen, in beide gevallen loopt dit slecht af.

Link: Giants

Joseph in Egypte.
In de beschrijving van de eruptie van Santorini hebben wij een datum vast gelegd van -1643 BC.  In dezelfde periode wordt het land van neder-Egypte door de Hyksos overrompeld en zij installeren zich in Avaris. In het hele midden oosten  vallen de volkeren als dominostenen van de Levant tot bij de Babyloniers, Hatti, Kefti( Kreta) en waarschijnlijk in veel meer landen maar hier over is ons niets van overgeleverd . In het beroemde boek van de priester Daniel Ropps “de heilige geschiedenis” vinden wij een datum voor Joseph in Egypte van -1740 BC maar dit zou ik met de huidige kennis met 96 jaar verminderen. Dus -1644 BC een jaar voor de Uitbraak. Dit komt overeen met wat de Bijbel zegt; Joseph was al in Egypte voor de fameuze hongersnood en de magere koeien.
Kort hier op wordt een Hyksos Farao onder de naam Salitis. Is Joseph vizier geweest van deze Farao of een hoge functionaris? Hier over hebben wij geen sporen gevonden bij de Egyptenaren want voor deze periode is maar heel weinig geschreven door deze barbaren en de Egyptenaren hebben na de expulsie van deze bezetters alles hier over uitgewist voor zover ze konden.
Uit de Bijbel weten wij dat Joseph voor 20 zilver eenheden verkocht is. In het boek “proche Orient Asiatique Nouvelle Clio pagina 279” vinden wij in de periode (gecorrigeerd-96) van -1653 tot-1616 de prijs voor een mannelijke slaaf dezelfde prijs.
De bijbel signaleert ook dat Joseph een belasting had uitgevonden van 1/5 of te wel de huidige BTW van 20%
Het zou interessant zijn de datum hier van te vinden

Waar komt de naam Atlas vandaan?
De Grieken hebben zich geďnspireerd door de mythologie van de Hittiten met hun Ubelluri en het is moeilijk de etymologische oorsprong te vervolgen.
Is deze naam van andere volken overgenomen of een verbastering zoals wij al zo vaak hebben kunnen constateren met de andere goden.
De enige naam die tot Atlas te brengen is het eiland van Cyprus die door de Egyptenaren
Allasiya genoemd werd. Volgens de legende van Platon beschouwden de Egyptenaren de Atlantis groter dan Libië die voor hun wilde zeggen van Egypte tot en met Marokko wat heel goed klopt want de Minoeenen heersten voornamelijk het noordelijke deel van de middellandse zee en dit is aanzienlijk groter. In feite regeerde Heer Minos veel handelsnederzettingen et dit geeft een indruk het hele achterland te dirigeren en overal te zijn . De Egyptenaren, die zoetwater zeelui waren hebben de verhalen van de minoeense zeemannen nooit kunnen nagaan.
Is het mogelijk?
  Allasiya te veranderen in Atlasiya?
Waar komt de naam Cyprus vandaan die in het Latijns overigens het zelfde is?
In ieder geval weten wij dat voor kopermijnen in dit land het woord
Cyprum
 gebruikt wordt en later in alle Indo-europese landen, Cupper, Kupfer, Koper, Cuivre.  

Viarmes le 27 janvier 1999
C.J. Wijngaards