Mythes en werkelijkheden over de Atlantis

Dit hoofdstuk roept bij de één, een fantastische wereld en geest begoocheling op,
en voor anderen een imaginair land net goed voor het onderhouden van historische mythologieën.
Wat weten wij van het schrijven uit dit verre verleden?

Het zoeken naar historische informatie:
Plato & AristotelesDe Atlantis is ons ter kennis gekomen door Platon in de IV eeuw B.C. in een tekst die beschrijft de openbaring van Solon aan zijn broer die dit vervolgens overgebracht had aan zijn achter achter kleinzoon Critas. We zijn al 150 jaar verder en daar bij komt nog dat Solon deze geheimen weer van Egyptische priesters had vernomen. In feiten snuiven wij het verhaal van de man die de man die de beer gezien had en het scepticisme dateert niet van heden. Een leerling van Platon, Aristoteles, verwijt hem alles verzonnen te hebben om zijn theorieën over de republiek te versterken en verdedigen.
Een professor is er niet voor om naar iemand luisteren maar om zelf te doceren. Een archeoloog vertelt over zijn vondsten hoewel antiek maar niet competent voor historische kennis en een filosoof heeft tot doelpunt zijn filosofisch standpunt te verkondigen en beslist niet voor het geven van een lering over geo-historische evenementen uit het verre verleden.
Het is niet moeilijk aan te tonen dat Aristoteles het goed begrepen had.

Eerste anachronisme:
De datering van de ondergang; 9000 jaar voor Solon dus 9600 B.C. = 11600 jaar geleden. Daar zitten wij midden in de periode van de terug gang van de ijskappen en het niveau van de oceanen gaan progressief 120 meter stijgen voldoende om de meeste kust gebieden te overstromen met een equivalente oppervlakte van een klein continent.Wij zien hier de grootste ecologische catastrofe van de laatste 10 000 jaar genoemd Holoceen periode. Niet alleen dat het smelten van het ijs het zee niveau doet stijgen en verdrinkt grote landsgebieden maar het geeft eveneens overstromingen door het aanwassen van de rivieren die uit hun oever treden. Dat deze catastrofen een traumatische inslag hebben achtergelaten in de collectieve geest van mensheid is niet ondenkbaar onder conditie dat er overlevenden zijn.
Het feit dat wij er vandaag de dag zijn bewijst dat niet iedereen was verdwenen, nochtans in deze zelfde periode, 70 zeer grote dieren rassen sterven uit waarvan de mammoet het meest bekende is. Een groot aantal van andere soorten in de flora en fauna heeft het overleefd in kritieke situaties. De mensheid behoorde tot deze laatste categorie. De sporen van de mens in die tijd zijn zeer zeldzaam, men sprak enige jaren geleden nog over de “hiatus periode” met andere woorden een ontbreken van archeologische gegevens. Er zijn meer mensen overgebleven dan alleen Adam en Eva maar het collectieve geheugen is onderbroken.

Uitgestorven

Tweede anachronisme:
Er is kwestie van metalen zoals bronzen zuilen met inscripties, welnu het maken van brons in hoeveelheden om er zuilen of obelisken van te maken is voor het eerst bij de Egyptenaren en de tempel van Tyr in het tweede duizend jaartal B.C. verder begint de metallurgie van koper tussen 4000 en 3000 B.C. en het eerste schrijven begint zwakjes rond 3200 B.C. dus een dikke 5000 geleden wat onze affaire minstens 6400 jaar verjongerd.
Het oppervlakte van deze berg paradijs zou het missende deel overtreffen tussen Amerika en Afrika geassembleerd in het midden van de Atlantische oceaan, daar waar Platon aan gaf onder de termen “voorbij de zuilen van Hercules” de oude naam voor staat van Gibraltar. Wanneer wij abstrakie nemen van de oppervlakte dan is het mogelijk dat Platon deed herinneren aan de verzinking van de stad Tartessos aan de monding van de Guadalquivir rond 500 B.C.
Het is mogelijk de pagina’s en de pagina’s na te kaarten over al deze incoherenties.Het speuren over wat hier over geuit is stuit op een mengsel van fantasie, overdrijving en kennelijk historisch reële feiten. Men noemt dit het syndroom van de vleermuis; kijk naar mijn vleugels ik ben een vogel, kijk naar mijn snuit ik ben een muis.

Hoe een verwarde tekst te ontwarden?
Dit brengt ons tot de cryptologie en wanneer men ziet hoe deze wetenschap zich heeft ontwikkeld gedurende de laatste wereldoorlog dan is het verbazingwekkend dat de Atlantis nog steeds een mysterie is.

Stel voor een sleuteltekst gemengd aan een officiële pagina in de stijl a+c=1+3 en geeft de vierde letter van het alfabet dus “d” en zo verder. Hieruit volgt een vreemd koeterwaals en ik vraag me af of er een algoritme bestaat voor het oplossen van een dergelijke cryptage terwijl het zo eenvoudig is de twee teksten van elkaar te trekken alleen moet men in het bezit zijn van de sleutel tekst. De teksten van Platon en hoeveel andere mythologieën en legendes zijn een mengeling van feiten en vertellingen over periodes en plaatsen zonder enige band dan de pure fantasie van hun auteurs.

Vandaar gedoken in de honderden boeken die de historische antieke mythologie of klimatologie en legenden behandelen van de meest serieuze tot fantastische en ook boeken voor kinderen.

Eerste ontdekking in 1996:
Bij het lezen van een kinderboek over de legende van Oulikoummi begreep ik dat er kwestie was van een catastrofale eruptie zichtbaar van af de bergen in Libanon met een verre blik naar het westen.

Daarbij komt dat deze vulkaan zich in zee bevindt. Een snelle blik op de aardbol globe geeft ons op 600 km afstand een vulkaan op het eiland Santorini. Dit is niet zomaar de eerste beste vulkaan want was al voorheen door de wetenschapswereld verdacht als model gediend te hebben voor de Atlantis van Platon dus opnieuw voor de vierschaar en de ondervraging zal wat hardhandiger gaan worden.
Een eerste bekentenis voor de datum van de misdaad werd geaccepteerd voor -1530 B.C.wat anderen rechercheurs arrangeerde voor de verklaring van het verdwijnen van de Minoeen beschaving, maar zij waren spoedig teleurgesteld want de sporen die de misdadiger had achter gelaten waren slecht te meten met behulp van koolstof 14 datering en de metingen in de ijs kern van Groenland gaf eerder -1650 B.C. ±50.

Het onderzoek was weer te beginnen van vooraf aan.

De beschuldiging had de volgende indicaties vastgehouden

  1. De historie had plaats gevonden in de tijd dat Marduk de hemel van de aarde scheidde.
  2. het stenenkind Oulikoummi groeit op de schouders van Oupellouri (Atlas) van af de zeebodem tot aan het hemelgewelf.
  3. Dit monsterkind is zichtbaar vanaf de bergen van Libanon verkijkend naar het westen.
  4. Het monsterkind stort in nadat een hoofd God hem zijn hielenpees door sneed

Controle op de beschuldiging gaf de volgende gegevens.

  • 1a) De datum van de vulkaan uitbraak komt overeen met de schepping van de God Marduk (ex Nimrod)door Hamourabi Periode volgens de laatste ontdekkingen – 1696 tot -1654.
  • 2a) La vulkaan is inderdaad een vulkanisch eiland in zee.
  • 3a) We zitten 600 km ten westen van Libanon en op deze afstand kan men een rookzuil van puimsteen met een hoogte van 30 tot 40 km zien wanneer men de berg op gaat, gezien de ronding van de aarde.
  • 4a) Een blik ter plaatse vandaag de dag laat ons zien dat de vulkaan berg ingestort is in zijn caldeira (Kachel in het Portugees) na 30 kubieke km rhyodacite magma uitgeblazen te hebben.

Geen twijfel wij hebben de ideale schuldige en we hoeven hem alleen nog maar te vragen wie zijn medeplichtigen waren om een datering te geven voor de catastrofe .
De arrestant biedt in eerste instantie geen enkele verzet en geeft de namen van zijn kornuiten:
Alalou, Anou en Koumarbi.
Bij de controle van hun identiteiten bleek het spoedig dat wij opnieuw geflest waren want het handelt hier om mythologische Goden of voorzondvloedse koning en Koumarbi geen enkel spoor in de Babylonische koningslijsten.
Voor hen die met de justitie in aanraking zijn geweest weten dat deze alle tijd heeft en het onderzoek kwam in lethargische fase .

Ik ben dus gegaan naar de plaats van de gebeurtenissen voor een reconstructie want om een onderwerp geheel te beheersen moet men het absorberen met de 5 zintuigen. Het zien van de caldeira, klimmen op de rotsen, zwemmen in het kratermeer, het ruiken van de gassen van de vulkaan, lopen in de voetsporen van de mensen die zo schitterend zijn weergegeven op de muurschilderingen waarvan een complete verzameling gekopieerd was door een ploeg franse kunstenaars uit Lyon voor het museum in Thera wat hier speciaal voor gebouwd is.
Het bezoek van de bedolven stad naast Akroterie liet ons een kleine stoffige Pompeï zien met een bescherming tegen ontij wat doet denken aan voorsteden van ontwikkelingslanden en had niets meer te maken met de geglaceerde plaatjes uit onze boeken.

De 15 km doorsnede van het eiland is zo gedaan met een auto (laag seizoen) voor wij die in Parijs en omgeving leven maar je moet tot boven in Thera gaan 350 meter boven de zeespiegel met een blik over de caldeira, die zo groot is als de stad Parijs binnen zijn ring of périphérique en dan op deze plaats een vulkaan berg van 800 of 1000 meter die ingestort is tot op 800 meter diepte, om te begrijpen dat de inwoners en omgevende eilanden een openbaring of Apocalyps meegemaakt hebben. Het was de “Big one” zoals de Californiers zeggen, maar sinds dien is de vulkaan toch 15 keer opnieuw in uitbarsting gekomen met zeer stinkende en giftige gassen en enige projectielen.
In 1956 werd het eiland door een aardbeving geteisterd, van daar dat de huizen gebouw worden als een bunker met een dak van gewapend beton in de vorm van een gewelf, antibommen (lavabommen). Ik had moeite me voor te stellen dat de mensen op een werkelijk monster leefden en het is te hopen dat de kooplui van de tempel die zich hier de laatste 25 jaar gevestigd hebben hem niet opnieuw wakker maken.

Het bezoek van het stadje Oia deed ons een artieste metselaar kennen die een miniatuur van het eiland had gebouwd en was bezig met de laatste hand te leggen aan een basiliek op kleine schaal . Zie de foto’s hier van bijgevoegd die een goed beeld geven van de grootheid die met het blote oog aan de rand van de caldeira muur niet geheel kan worden overzien.

Na vier dagen bied het eiland ons geen nieuwe geheimen en het duiken in de caldeira zogenaamd hete bronnen deed me eerder denken aan mijn jeugd zwemmend in het IJsselmeer of zoals fransen zeggen Zuiderzee in de mei maand. Dus van daar vertrokken met het hoofd vol souvenirs naar het eiland Kreta om de eventuele consequenties van deze explosie 100 km ten zuiden van Santorini te zien.  Daar bij komt dat dit eiland één van de kornuiten, door mij verdacht medeplichtige zich verborgen had, namelijk Zeus die niemand anders is dan voorheen Marduk of nog vroeger Nimrod.

Een kleine terug blik op de Griekse mythologie: het orakel had voorspeld dat Chronos door zijn zoon vervangen zou worden. Dus om deze previsie te ontlopen at Chronos al z'n kinderen op, maar op het laatst  deed Rhea stenen in de luiers en verborg het Kind in een grot en werd hier gevoed met de melk van de geit Amalté, die overigens een hoorn verliest omdat Zeus nog al onstuimig is en wat vervolgens de "hoorn des overvloed" wordt, bij de foto's ziet U een beeld van de besneeuwde bergen waar nog enige nakomelingen van Amaltée hun gras grazen.

Bij onze tocht naar de grotten werden wij onthaald door een stel, dat bezig waren vlees te grilleren. Een ontdekking die ons even van ons onderzoek afleidde. Het vlees gegrilleerd zoals het moet van een capride om mijn onkunde te uiten, of het een geit of schaap was, begeleid met een salade van verschillende groenten en wilde artisjokken vol met stekels, rijkelijk overgoten met olijfolie. Één van de 6 mannen was een wijnboer en verzorgde een wijn die constant koel gehouden werd in een bron van ijskoud water.( De sneeuw lag nog op de berg toppen). De kleur van de wijn was alsof hij 20 jaar was maar dit was meer te danken aan zijn ranke type. Dit soort wijn is meestal zoet en likeurachtig maar dit keer was het niet het geval.
Kortaf een "wonder", de conversatie daar in tegen was minder gemakkelijk . Een man had meerdere jaren in Duitsland geleefd en sprak enige woorden Duits. We begrepen dat deze mannen, " de dag van de mannen" vierden dus zonder vrouwen geen wonder dat de uitdrukking "Grieks" in Nederland een begrip is. Het was de dag van Pinksteren dus 8 dagen na onze westerse datum voor deze dag. We zijn hier bij de orthodoxen met een kalender die 8 dagen later is dan die van ons.
Met deze uitnodiging, dachten wij een nieuw soort artisjok ontdekt te hebben maar twee maanden later hadden we dezelfde in onze tuin die wij kende onder de naam "Cardon" en men had me zelfs verteld dat de bladeren eetbaar zijn, maar de twee keer dat wij geprobeerd hebben is op een fiasco uit gelopen . De smaak was te verglijken met mijn banden fabriek in Clermont-Ferrand en een robuuste constitutie die dit overleeft heeft .

De twee volgende dagen werden besteed aan het paleis van Conosos en Phaistos en die ons niets nieuws verteld hebben buiten de plaats waar de Mino-Taurus geleefd zou moeten hebben, Minos, Pasiphae, Icare, Deuclion,  en hier komen wij op terug in het hoofdstuk Zeus.
In eerste instantie gaf deze reis geen resultaat maar enige maanden later met de aanschaf van het geïllustreerde woordenboek van Myriam Philibert was het Koumarbi die door de mand viel als God van de Houritten. De Houritten hebben Babylon aan gevallen in het Tiende jaar van Samsu-iluna.

Bien sûr (dat is ‘um) zou onze Raimont Souplex geuit hebben (" Inspecteur " de laatste 5 minuten in de jaren 70 op de TV) .

Samen gevat: ·Alalou is een koning die op de summeriesche koningslijst staat van voor de zondvloed als eerste koning. Deze lijst wordt vaak vergleken met de eerst 10 aartsvaderen van voor de Zondvloed uit de Bijbel en die eindigt met Utnapishtim en Noé of Noach. In het summeriesch geschreven A-LOU-LIM.
Anu is de naam van een Akkadiesche god. Dit is een taal die het summeriesch vervangt rond -2340 BC.
Koumarbi is de God van de Kassitten en Houriten.
De legende verteld dat Koumarbi, Anu van de troon wil stoten in zijn negende jaar, maar omdat Anu dit zelfde gedaan had 9 jaar hiervoor, hij weet van wanten en laat de kaas niet van zijn brood eten, hij verdrijft zijn aanvaller maar deze laatste gelukt het zich in het zuiden van Babylon te installeren en neemt als hoofdstad Nippour. Het is hier dat deze verrader zijn vreselijke wraak uit oefent door het stenen kind Oullikoummi op de schouders te plaatsen van de Hittitische God Atlas genaamd Oupellouri
De consequenties zijn de vulkaan uitbraak midden in zee ver in het westen zichtbaar van uit de bergen van Libanon. Alles correspondeert met wat wij weten van de explosie van Santorini inbegrepen het instorten in de eind fase.
Datering: ·De dateringen tot aan -1500 BC zijn tegenwoordig vast gelegd en zeker op ongeveer 10 jaar precis, hier boven zitten wij met een onzekerheid van rond 100 jaar en Santorini zit in deze open vraag.
Enige jaren geleden werd alom een datum van -1530 BC vast gehouden en als waarheid beschouwd. Heden ten dagen houd men eerder de datum vast van -1655BC naar de ijskernen in Groenland. De koolstof 14 gecorrigeerd geeft een datum van -1700 tot -1600 BC en de dendrochronologie heeft de pretentie het te dateren op 2 jaar na rond -1626 BC.
De legende begint ons te leren dat wij in de tijd van Marduk zijn, die de hemel en aarde scheidde.


Marduk is de hoofdgod geïntroduceerd onder het koningschap van Hamourabi. Deze jonge God is in feite de God Nimrod onder een nieuwe naam , als eer voor deze steden stichter na de zondvloed, en bekroond door Anu en Enlil (zie ook hoofdstuk Zeus). Onze Hamourabi stommelt met de oude neosummeriesche goden en vervangt hen met een Amoritische eponiem, volk waar hij zelf van afstamt.
Op welk moment vindt deze opvolging van geestelijke macht? Om hem in ons mythologisch verhaal te houden moet dit op het einde van de regering van Hamourabi zijn. Zijn opvolger is Samsu-iluna die in zijn tiende regeringsjaar een pronunciamiento ondervind van kassitische leger elementen die zich in Babylon gevestigd hadden. Hij weet de stad Babylon te redden terwijl deze kassitische elementen zich in het zuiden vestigen van het Babylonische land . Het tiende regeringsjaar van Samsu-iluna is sinds de laatste datum correctie -1643 BC 
In deze zelfde periode zien wij troebelen in het gehele midden oosten en in het bijzonder Egypte die door de bekende Hyksos wordt binnen gevallen en die hun hoofdstad in Avares vestigen .Er ontstaat een gigantisch domino spel, de Kassitten installeren zich in de staat Babylon, de Caanaën gemengd met Indo-germaansche volkeren bestormen met paard en wapenwagens de Nijldelta waar de Egyptenaren leefden zonder deze moderne oorlogsuitrusting. 30(?) jaar later de eerste Hyksos farao Salitis komt op de troon in Egypte. De Bijbel vertelt ons dat in deze zelfde tijd een zekere Joseph door zijn broers werd verkocht voor het bedrag van 20 zilver eenheden. De prijs voor een manlijke slaaf is onder Samsu-iluna 20 zilver eenheden! Verder vertelt dit boek dat er een zeer verschrikkelijke hongersnood heerste in geheel Palestina ( en beslist ook elders) Voor hen die nooit gehoord hebben over de dromen van de Farao met de 7 vette koeien op gevreten door de 7 magere koeien raad ik aan de Bijbel te lezen over dit hoofdstuk. De grote volksverhuizingen vinden bijna altijd plaats bij hongersnoden.
Dit zelfde vindt weer plaats rond -1200 BC met de invasie van de zeevolkeren in Egypte, Troje, Dorieres die de myceëns verdrijven tot Athene, en andere Hapiroux. De laatste keer een dergelijke volksbeweging zien wij in 1783 als gevolg van de eruptie van Lakie in IJsland en de bekende woorden van onze Oostenrijkse Marie-Antoinette " als ze geen brood hebben laten ze dan brioche eten" geeft duidelijk aan dat er hongersnood was en de laatste ingrediënten voor het uitbreken van de Fransenrevolutie.Zie ook hoofdstuk klimaat en historie.
De explosie van Santorini gaat alles boven wat wij tot nu toe kennen en de explosie van de Krakatau in 1883  met maar een derde vermogen en 20 000 doden heeft het klimaat in Europa 10 jaar lang gestoord (zie grafiek  in hoofdstuk klimaat en historie). Voor onze periode van onderzoek zal het niet anders geweest zijn .

Wat zegt het (kinder)verhaal over de vulkaan uitbarsting?
De evenementen beginnen met een vaas die omvalt anders gezegd een aardbeving. Niets bijzonders en bijna altijd het geval voor een uitbarsting door de druk van het magma wat stijgt, maar blijft meestal een lokale tektonische evenement. Het is moeilijk de verteller te lokaliseren waarschijnlijk een 1000 km van Santorini verwijdert.
De stad die verwoest word, Koummiya, is de uitgekozen stad door de God van de wind ( wij zitten midden in de zee op een plaats waar veel wind heerst.
Na twee maanden is de hoogte van de eruptie al op half hoogte tussen hemel en aarde van verre zag men de zware wolken de zee bedekken, de bliksem flitsen verlichten constant het zwerk ( geweldig onweer gaat altijd gepaard met vulkaanuitbraken) en een totale verduistering vindt plaats tot aan Libanon en Egypte met zijn eerste plagen. Er ontstaat een gevecht tussen de god van de wind met zijn strijdwagen getrokken door gevleugelde stieren. De vrouw van de wind God, Hébat,(godin van de zon bij de houriten) constateert een kalmering en gelooft al in de overwinning maar dit is maar van korte duur( ogenschijnlijk versnellen zich de gebeurtenissen en de vulkaan komt tot zijn paroxisme met de eind explosie) en ondanks de erotische dans van Istar, de zus van de wind god, de plinische rookzuil breekt door het hemelsdak en brengt de Goden in paniek. Tenslotte is het de God Ea die de hielen pees van het monster doorsnijdt met als gevolg het instorten en verwoesting van de stad Koummi of Koummiya.
Persoonlijk zie ik hier in deze naam de naam van de twee krater toppen in de Caldeira van Santorini namelijk Paleo kammeni en Neo Kammeni .
Deze twee namen betekenen respectievelijk oude en nieuwe vulkaan krater.
Gevraagd aan een oude Griek ; het woord kammeni wil zeggen de plaats, waar vroeger voor men het huis bouwde, de stenen verbrand werden. In weze maakte men het cement of kalk zelf. Dit woord Kammeni vinden wij terug in de etymologie van het woord Kamin in het Duits en wordt in het Frans (ch)eminée.De vraag aan een oude  geletterde Serbe voor hem was het woord synonieme met steen. Volgens Herodotus de Atlanten leefden op een ronde conische berg met als naam Atlas van daar hun naam. Hier zien wij de overeen komst met de legende van Oulikoummi want groeit op de schouders van Oupellouri de naam voor Atlas bij de Hittiten.
Homerus spreekt over een eiland gehuld in mist en wolken net als de stad van Herodotus.
De Hittiten schrijven Ullikummi of Ullu Küyme.kummiya stad van Teshub, God van het onweer .

Wat weten wij over het verloop van de eruptie?
Dit type van vulkaan produceert explosieve uitbarstingen omdat het viscose rhyodacite magma rijk aan gas is. Meestal kondigt de eruptie zich aan door aardbevingen. De stad van Akroterie was al geruïneerd voordat de val van de puimsteen regen, as en lavabommen de stad zou doen bedelven voor de volgende 3600 jaar. Na de aardbeving bracht de regen van puimsteen een mantel van soms 30 meter door de plinische rookzuil. De mensen zijn hun eiland verlaten niet door de centimeters as die er iedere dag viel maar door de giftige stinkende niet te ademen gassen zoals in de legende van Tiamat en die wij in het Grieks vinden met Zeus en Thyphon. De archeologen hebben geen enkel object of skelet gevonden wat bewijst dat de mensen gevlucht waren en dat was maar goed ook want de gevolgen naar het verhaal zullen vreselijk worden en duurt de eerste fase 2 maanden zoals voor de Krakatau. Het gebeuren is allemaal op een schaal drie keer groter en het is dan niet te verwonderlijken dat de grote archeoloog Marinatos, ontdekker van de stad Akroteri, dat de tsunami (vloedgolf) die hier van uit voort kwam drie keer zo groot geweest moet zijn en gaf hiermee de verklaring voor het verdwijnen van de Minoeen civilisatie. Theorie nog ruim verdedigd in de wetenschapswereld .

Van de Griekse mythologie kennen wij de zogenaamde vloedgolf van Deuclion en het verdwijnen van de antieke Griekse bevolking die in feiten geïnspireerd is door het epos van Gilgamesch zoals de zondvloed van Noé hier ook zij inspiratie of eerder plagiaat gevonden heeft. Tegenwoordig beschouwt men het verdwijnen van de Minoeen beschaving posterieur aan de explosie van wegen een minder catastrofale vloed golf . Een latere vloed ramp zou veroorzaakt zijn door een zeebeving en maakt een einde door de invasie van de myceëns.

Hoe dan ook de vulkaan van misschien 1000 meter hoogte stort langzaam in en laat ter plaatse opnieuw een caldeira meer met een diameter van 10 km en kratermuur van soms 350 meter hoog. De collaps heeft zich progressief voor gedaan, de druk van de gassen is in evenwicht met het gewicht van de berg verzwaard met de as uitval. Op het moment dat het water in de “brandhaard” komt, versneld zich het proces door de afkoeling zinkt de berg en er komt steeds sneller en meer water door het sneeuwbaleffect. De archeologen hebben geen uitzonderlijke tsunami geconstateerd buiten een zeer grote in de ijstijd periode 10 000 jaar voor heen. Wel vind men de meeste paleizen in brand gestoken. De oorzaak hiervan is te zoeken in een burgeroorlog of ander misschien aardbeving, dit laatste is niet aan getoond en versterkt meer de hypothese voor een hongersnood vanwege de as laag waarmee de akkers bedekt waren. Meer dan 7 cm maakt de aarde voor lange tijd onvruchtbaar voor dat de obligo-elementen hun nieuwe vruchtbaarheid geven

Net als bij de krakatau moet het klimaat eveneens meer dan 10 jaar beïnvloed zijn in de noordelijke hemisfeer en voor de landen die hier enige honderden km vandaan liggen des te erger. Daarbij nog de as laag die in een ellips van 800 km zuid oostelijk van Santorini archeologisch terug te vinden is en op Kreta met 5 tot 50 cm dikte bedekt.
De branden van de paleizen zijn in de periode van de zestiende eeuw BC gedateerd MM II (Minoeen moyen) de paleizen worden herbouwd en 100 tot 150 jaar later weer opnieuw verwoest. Deze datering is aan gepast met de laatste correctie van 96 jaar minder.
We weten nu bijna als over de toegang van de uitbarsting en de archeologen kunnen zelfs zeggen in welk seizoen.
Van het jaar naar de gegevens van de planten groei in de periode tussen de lava bommen en de puimsteenregen. Voor de datering van het jaar met behulp van C14 datering, ijskernen uit Groenland of Antarctica, dendrochronologie, ook de boringen in de zwarte zee blijft de wetenschap in een contradictie en vaag.
Koolstof 14 datering is goed om een periode te bepalen maar blijft voor 3000 jaar geleden zeer onnauwkeurig op meer dan 100 jaar.
De zuurgraad in de ijskernen is deze werkelijk van de vulkaan in kwestie? Plus de tolerantie van enige tientallen.

De dendrochronologie kan inderdaad een jaar geven op het jaar af. Men hoeft maar de jaarringen te tellen het probleem is hoe oud was de balk toen het huis gebouwd werd . De datum voor Santorini zijn eerder bepaald uit de ringen van een Californische en Irsche bomen die een strenge vorst periode vertonen rond -1626-1628 BC.
Dan hebben wij nog de zeeboring in de zwarte zee die ieder jaar de zogenaamde grondneerslag geven en die duidelijk een jaar scheiding geven maar ook hier weer de onnauwkeurigheid van deze mega tompoes .

De archeologen hebben hun eigen referentie naar potscherven, architectstijl, schildering en Egyptische kennis.

Hun conclusie is de eruptie heeft plaats gevonden tussen MR I A en MR I B(Minoeen Recent) ongeveer -1500BC.

Conclusie:
Gezien deze toren van Babel van dateringen van onze archeo-ijso-dendrochrono en andere Carboonlogen geeft de materie waar in dit boek over gesproken wordt de kans de zaken te verergeren omdat de datum die hier in wordt vast gelegd met de regeringsperiode van een koning en deze datum ligt niet vast.

De historici hebben voor de periode van Hamourabi vier datums * vast gehouden gebaseerd op de regering van Ammisaduqa, vierde opvolger van Hamourabi; -1702,-1646-1638,-1582 gefundeerd op Babylonische astronomische observatie . Voor mij is het de datum het tiende jaar van Samsu-iluna et dat is voor -1646 op -1739 BC

Wetenschappelijk is het de datum -1702, onze historici hadden een zwak voor -1646 wanneer wij 1582 zouden nemen wordt de eruptie datum -1675 BC en zal onze ijsdeskundigen plezier doen maar ik krijg prompt ruzie met de historici en archeologen.

Onder tussen is de wetenschap het eens geworden en nemen voor een vermoedelijke datum midden -1600- 1650.

Een groep van archeologen* heeft ondertussen de datering van de val van Babylon en de diverse koningslijsten gecorrigeerd met maar liefst 96 jaar . Samsu-iluna in het tiende jaar wordt nu -1643 BC het kan niet beter! En ik concludeer met Quod erum demonstantum of te wel dit moest aangetoond worden.

Wat is het zwakke punt van deze studie die gebaseerd is op een mythologie? Wanneer men ziet wat de bijbel exegeten gepresteerd hebben te bewijzen op archeologisch gebied is dit beangstigend!

Mythologieën zijn vaak eeuwen later geschreven en de transformatie van namen en transposities zijn gebruikelijk al niet te min constateren wij dat veel punten controleerbaar zijn op historisch en archeologisch gebied en daar bij komt dat de mythologie van Oullikoummi geschreven is begin -1600 BC dus kort na deze ramp.

Is de mythologie van Oulikoummi de enige legende die op Santorini slaat?

De legende van Tiamat {Ti(h)âmat} in het scheppingsverhaal van de mensheid uit Babylon bewijst het tegenovergestelde.

Links: Santorini