Venus Aphrodite

 

Deze godinnen zijn in heel de geciviliseerde wereld bekend, hun afkomst is te zoeken in Griekenland en in het bijzonder Cyprus. De legende vertelt ons dat Aphrodite geboren is uit het schuim van de zee waarin bloed van de castratie Uranis gevallen is.

Cyprus is niet ver van de Levant en het is daar waar onze Aphrodite vandaan komt onder de naam Astarte of Aphoret, Godin van de liefde en zus van Baal.

Vijftienhonderd jaar hiervoor bestond deze Godin er al bij de Sumeriens onder de naam Inanna en hun Akkadiesche opvolgsters Astarte of bij de Egyptenaren Isis.

Sinds de nacht der tijden bestaat deze Godin en wordt aangeduid met de planeet Venus en vertegenwoordigd de fysieke liefde. Sinds wanneer bestaat dit eponiem? 10 000 of 20 000 of meer jaar? De “mobile ster”die het eerste in de avond te zien is en ook nog in de morgenstond was waarschijnlijk toen al vereerd. Is zij de afbeelding van de beeldjes Brassempour of Willendorf die de archeologen prehistorische Venus noemen?.

Sinds wanneer bestaat dit eponiem? 10 000 of 20 000 of meer jaar? De “mobile ster”die het eerste in de avond te zien is en ook nog in de morgenstond was waarschijnlijk toen al vereerd. Is zij de afbeelding van de beeldjes Brassempour of Willendorf die de archeologen prehistorische Venus noemen! Dit zullen wij wel nooit exact weten door ontbreken van geschreven informatie of andere duidelijke indicaties.

-3000 BC Begint het schrijven maar het is nog niet erg duidelijk wat men wil zeggen en de teksten zijn hoofdzakelijk fiscale administratie. Met andere woorden het schrijven hebben wij te danken aan onze belastingsinspecteurs van de Sumeriens. De belastinginners van de Inca’s hadden hier voor de Quipu en dit instrument heeft zich nooit ontwikkeld voor transmissie van taal!

Van -3000 tot -2000 BC wordt “de bewegende morgenster” de verpersoonlijking van de Godin Inanna en deze planeet had dus niet de naam Venus maar Inanna! Zij verwekte de fysieke liefde maar was alles van behalve lief en haar toorn was gevreesd.

Zij komt voor in het epos van Gilgamesch maar is geen historische koninklijke persoon zoals Nimrod of Gilgamesch want de koningen zijn mannen en de planeet Inanna of later Astarte zijn vrouwen en hebben geen plaats in de genealogische koningslijsten.

De Egyptische Godin Isis komt in het tijdperk waarin het schijven in Egypte begint ongeveer 100 tot 200 jaar na de eerste pictogrammen van de Sumeriens. De Egyptenaren ontwikkelen een ver gevorderd schrift dat later in drie systemen blijft bestaan en wat wij meestal hiëroglyfen noemen. In feite duidt dit alleen op sacraal schrijven.

De legende zegt dat dit door Osiris gebracht is. Men kan er zeker van zijn dat deze man van Isis de sumeriesche God koning Mes-ki-ag-ga-se-ir is of voor de Bijbel Kouch.

De uitvinding van het schrijven in Mesopotamië is rond -3200 BC dus Kouch = -3100 BC.

“Korte tijd”na deze overname van een aantal uitvindingen van de Sumeriens isoleren de Egyptenaren zich van de rest van de” wereld” want het paard en wagen wat een latere of uitvinding of overname is van de sumeriens wordt niet door de hen geaccepteerd. Anderhalf duizend jaar later moeten zij dit duur betalen met het binnen vallen van de Hyksos in -1643 BC en hun strijdwagens en paarden. (Zie ook hoofdstuk Santorini)

Voor veel liefhebbers van de Egyptische beschaving is het onaanvaardbaar dat de Egyptenaren dit gekopieerd hebben .

Vroeger op school toen men nog niet in groepen werkte was het gemakkelijk te zien wie van wie afgekeken had. Kijk maar naar wie de fouten maakt.

Er zijn ook mensen die zeggen dit soort uitvindingen onafhankelijk van elkaar gedaan kunnen zijn. Niet onmogelijk in duizenden jaren maar zeker niet in een honderd jaar.

Egypte behoudt de naam Isis tot aan het einde van hun beschaving en laat duidelijk zien dat zij ultra conservatief zijn. De rest van het midden oosten heeft de naam Inanna die voortdurend gewijzigd wordt.

Dit begint met de machtsovername van Sargon I de grote in -2340 BC en de wijziging van de taal van Sumeriese maar Akkadies. Gezien dat de Semitische taal net zoveel verschild met de Sumeriese taal als de Nederlandse met Chinees en het syllabische schrift van de Sumeriens uitgevonden is voor hun taal die uit veel aaneen geklitte woorden bestaat met monosyllabische woorden zie ik hier de beroemde spraakverwarring van Babylon. Stel eens voor; de Chinezen nemen de macht over in Nederland en eisen dat de nieuwe taal mandarijn wordt en het schrijven met de Chinese tekens. Morgen loopt er niets meer en het duurt een paar jaar voor er een nieuwe beschaving wordt opgebouwd en de catastrofes zullen te vergelijken zijn met het instorten van de toren van Babel. De semieten spraken ieder hun eigen dialect zoals wij dat nog vandaag zien in Duitsland of ook Nederland met zijn Vlamingen terwijl de sumeriens een geschreven taal gebruikten en een kat, een kat noemden en schreven.

Na deze spraak wijziging wordt de naam Istarte en enige eeuwen later Astarte en ook Anat bij de Pheniciers (de auteur Alain Danielou schreef dat deze naam bij de Hindoes vandaan komt als de naam Anne). Dit is niet onmogelijk er bestaat een Arische invloed sinds het binnen vallen van de Kassitten rond -1600 BC en ook de Hittiten. Het koninkrijk Midanite heeft beslist een invloed gehad maar de hoofdeigenschappen blijven die van haar herkomst bij de Sumeriens.

Van Libanon naar Cyprus en vervolgens naar Kreta zien wij de naam veranderen van Aphoret in Aphrodite en nog steeds onder deze naam bekend in onze occidentale beschaving die ondergedompeld is in de Grieks-Romeinse cultuur.

De Romeinen hebben deze godenwereld overgenomen maar hun namen gewijzigd.

De naam Venus is van oorspong Keltisch en komt van hun godin Vannes.

De spirituele zijde blijft identiek allen de naam veranderd, zoals de industriëlen vandaag doen met hun marketing zij geven een nieuwe verpakking en de inhoud blijft het zelfde.

Bij de Germanen heet onze Venus Freya en het franse vendredi wordt bij de Germanen vrijdag of freitag en fryday. De naam die hier van wordt afgeleid is Frida. (zie hoofdstuk de Shulamite)

In de Bijbel laat deze Godin haar naam achter als de favoriete van Assuerus (Ester).

Bij de Arabieren wordt zij de geliefde vrouw van Mohammed (zie ook de Shulamite)

Bij de Grieken wordt de naam Astarte het woord Aster die de etymologische basis is bij alle Indogermaanse volkeren met star, stern, ster, stellair, zelfs het Sanskriet bezit dit woord met Star. Het is uitgesloten dat de indo-ariërs met deze bagage gekomen zijn dit komt van de Godin van het midden oosten hier is de astrale kennis uitgevonden en niet omgekeerd!

In het Epos van Gilgamesch is Istarte de Hierodule* van de hemel en zij heeft als minnaar Enkidu. Dit eponiem is het zelfde als Dumuzi of te wel Tamuze zijn beroep is herder.(zie hoofdstuk Baal).

In Frankrijk heet de planeet Venus nog steeds “étoile du berger” (ster van de herder) en dit komt niet van de herdertjes die bij nachten lagen 2500 jaar later bij de geboorte van Jezus!*Hierodule is een term die ver van onze heden ten daagse zeden is.De Prostitutie stond onder controle van de kerk en inkomsten gingen naar de kerkoverheid.Ik denk dat wanneer deze beschaving de onze zou kunnen zien het niet zal kunnen begrijpen dat deze lucratieve activiteit in handen gelaten wordt van de onderwereld met alle negatieve consequenties en degradatie voor hen die in deze wereld vallen zonder wetten en bescherming.