Stamboom van Baal


EN-ME-KAR


Eerste Koning-God na de zondvloed grote stedenbouwer.Van daar zijn naam Kar, die wil zeggen "Stad in de bijbel" heet hij Nimrod de grote jager want dit is een woordspeling met stad wat ook kar betekent.
 

Marduk

Deze naam wordt gegeven door Hamourabi rond 20 Jaar Na -1696 BC geschat midden in zijn regering maar is niet bekend of dit vroeger of later was.
 

Bel

Nu wordt de naam Heer Marduk alleen de titel “Bêlu” gebruikt.
 

B’L

Deze basis geeft meerdere varianten maar wordt uiteindelijk Baal.
 

Baal

Dit verbasterd bij de Grieken in Belus naar Bérose en de auteur geeft hierop Belous, Beus of te wel Zeus.
 

Baal-zeboule

Dit wil zeggen De prins Baal, zoon van Dagôn.
 

Zeboub

De joden denigreren deze God door hem te verduivelen. Want deze naam wil zeggen vlieg of strontvlieg.
 

Nimrod

Deze naam is een latere schrijven met het Ougaritische alfabet.
 

Z.B.B.

Dit is Zeboub geschreven in het alfabet van Ougarit en is de agrarische god met de grote penis.
 

Belzebuth

Dit is de God Bel geridiculiseerd en wordt voor de joden en Christenen de Duivel.
 

Conclusie

Van zo’n tekst balen de Nederlanders