Baal

Baal is een persoon die wij overal tegen komen in de Thora en het oude Testament. Het is een figuur die geurt naar zwavel .

Het simpele feit te zeggen dat het een godheid is en ook al voeg ik hier aan toe uit de oudheid is het voldoende om me te excommuniceren of erger een fatwa te verordenen.

Dit eponiem werd vereerd door de joden en Pheniciers die zich in Arabië bevonden -1000 BC (boven Jemen) met als vijand de Filistijnen * . Deze laatste hebben als hoofd-God Dagôn, God van de bergen. (ik denk eerder in de bergen van Asïr in Arabië). Andere teksten spreken over Dagôn God van de Zee . Mogelijk na dat dit volk is geëmigreerd naar Gaza. Voor anderen is dit een volk van de zee en komt uit Kefti (Kreta) met andere woorden na de oorlogen in Griekenland waarvan de Trojaanse oorlog het meest bekend is, zie ook hoofdstuk klimaat en historie. De Filistijnen geven hun naam aan ons huidige Palestina en de Pheniciers danken hun naam aan het Griekse woord phoinica wat rood betekend, komt dit woord van het volk Himyarites in Arabië in de omgeving van Jemen( H-M-R wil zeggen in het Arabisch rood)? Waar komt de naam Rode Zee vandaan? Of komt deze naam van de purperkleurstoffen die zij fabriceerden? Voor mij zijn deze 3 volkeren van Arabische oorsprong en zijn neven of bloedverwanten nergens zie ik een Indogermaans woord dus stammen niet af van dit volk! Deze Semitische volkeren nemen in -1000 BC de macht over van de Caanaën min of meer verteld in de Exodus maar te lezen met een flinke korrel zout want de werkelijke gebeurtenissen zijn verre van deze geromantiseerde verhalen.

Dagôn (dit woord wil zeggen graan in het Hebreeuws) wordt beschouwd als de vader van Baal. Het woord Baal komt van het Akkadiesche woord “Bëlu” en wordt geschreven in het Ougaritische Alfabet (B’L) (in Libanon) wat betekend Heer of Meester.
Enige eeuwen hiervoor in -1696 BC had de Koning Hamourabi de hoofdgod van Babylon geïntroduceerd “Seigneur Marduk”

Het handelt hier weer om een linguïstische naamsverbastering van een post zondvloedse god “Nimrod” En.Mer.Rud.Kar( zie ook het hoofdstuk Zeus). Als wij deze naam verbasteren in (N)amarud en vervolgens in Marduk.**

Bij de Sumero-akkadien bestaat er een andere zeer vereerde God, Tamouze of Doumouzi minnaar en herder van Istar (planeet Venus) zijn parèdre(geassocieerde god van mindere rang) De Kult van Tamouze was zeer verbreid in het Midden Oosten en komt uit het epos van Gilgamesch. Hier in sterft Enkidu (de maan) en al naar gelang de taal Doumouzi of Tamouze wordt beweend door Gilgamesch gedurende 6 dagen. De Bijbel vertelt ons deze scènes door Ezechiel “de vrouwen bewenen Tamouze”! Wat er op duit dat de joden niet allen Jahweh aanbaden.

De God Baal gaat zich identificeren met deze agrarische kult die een verering is voor de granen die sterven en weer herrijzen in het voorjaar. De dood en het herrijzen van Jezus Christus is beslist geen toeval.

De parèdre van Baal heet dit keer Astarte of Ashérat of Annat en andere varianten en neemt de gewoonten van Egypte over, waar van Libanon lange tijd een kolonie was, dat wil zeggen zij is eveneens zijn zus.

De joden vereerden net zo goed Yawhé als Baal. In de Akkadiesche taal is Heer “Bel”terwijl in het Arameens dit “Adonai” is waarvan de 4 medeklinkers het beroemde tetragram YAWH vormen. Voor anderen wordt dit gevocaliseerd met Jehova. Voor de christenen wordt Heer het Latijnse woord Dominus.

De parèdre van Baal is goed bekend en wordt geaccepteerd met Astarte of Ashérat. De”girle friend “ van Jahwe daar in tegen is overal verdwenen en uitgewist in de orale en schriftelijke overleveringen gedurende duizenden jaren. De archeologen hebben des al niet te min een ostraca (potscherf beschreven) met een laconiek opschrift Jahwe en zijn Ashera.***

Hieruit alles zien we al dat Hij identiek is met Baal en overigens iedere exégése kan vertellen dat in de période Saul David en Salomon en nog lang hier na beide goden dienst hadden en deze koningen hadden kinderen met godsnamen; Baal houd van hem of Jahwe heeft u lief en omgekeerd.

Alle geloven hebben hun scheidingen gehad om allen maar van Katholieken, Orthodoxen en Protestanten, en voor de moslims Sunniten en Chi’iten te spreken en begeleid met hun burgeroorlogen en uitmoordingen. De Yahweïsten hebben gewonnen van de Baalisten en men hoeft de Bijbel maar te lezen om te zien hoe slecht Baal was. Het is niet te ontkennen dat kinderen opgeofferd werden aan Baal-Moloch. Een gebruik alom verbreid in de wereld van die tijd en is in onze ogen van heden monsterachtig. Kan men dit gebruik vergelijken met de opoffering van de foetus aan Mammon ( God van comfort en geld ) of enige eeuwen geleden toen de inquisitie veroordeelden verbrande op geboortedagen van koningen en andere markerende dagen, charmant gebruik!

In Europa zijn het er maar 1.000.000 abortussen per jaar maar worden gelukkig weer gunstig bijgevuld door onze allochtonen!!

En Abraham die zou toch ook maar even de keel afsnijden van zijn zoon om hem op te offeren aan zijn God Jahwe. De Joden en Arabieren zijn nog steeds de engel dankbaar die de hand van moordenaar tegen hield.

De laatste vieren dit met Aïd-elkibir.

Ik vraag me af is deze engel niet de zelfde is als die Sara bezocht had een jaar voor de geboorte van Isaac of hij die zegt tegen Haggar, die gevlucht was in de woestijn, dat ze zwanger was en terug moest gaan naar haar bazin Sara. Een ding is zeker het kind was van Sara en de andere van Haggar “und Schluss da mit”.

Andere naam voor Baal is Bel, Moloch, of Adonaï.

 

Vanuit Phenicië gaat de naam naar Kreta en Griekenland. Vervolgens wordt Belus of Belous. Hierna wordt Zelus-Zeus. Hiermee vinden we weer terug onze planeet Jupiter (Nimrod) door aan Zeus, Piter toe te voegen het Indogermaanse woord voor Vader (Latijn Pater) en deze contractie geeft Djupiter. Zie hoofdstuk Zeus .

Baal werd genoemd de Prins baal zoon van Dagôn en Prins in het Arameens is: “Zeboule. Om deze concurrent God van de Joden belachelijk te maken verbasteren zij dit woord met Zeboub. Dit woord is vlieg, strontvlieg natuurlijk. Zeboub is een onomatopee die het geluid van een vlieg na bootst .In het boek van Kamal salibi “ the bible came from Arabie” kom ik een Arabische God tegen van de vruchtbaarheid en met de grote fallus onder de naam Z.B.B. Een poging om dit uit te spreken geeft me Z’ bbe
En waarvan ik snel maak Zobbe een woord wat op de bouw door onze Noord-Afrikaanse bevolking gebruikt wordt voor dikke lul. Een consultatie bij mijn geleerde, Portugees Luis in de roltrappen; de officiële uitdrukking is Zobbe de vlieg of “arbatache (14 in het Arabisch) Zobbe la moustache (snor)”.

Ik heb dus onder mijn demonstatie kunnen zetten Q.E.D. als conclusie van het bewijs dat Z.B.B. zonder medeklinkers het zelfde is als wat wij christenen omgevormd hebben in Belzebuth, de duivel persoonlijk.

De kult, van Baal, had een forse reputatie voor zijn seksuele uitspattingen en niet alleen op het gebied van de granen en andere uitwassen! Waarschijnlijk is dit te danken aan de Kassitische invloed met hun Indogermaanse God Shiva .

In Frankrijk kent iedereen Zobbe maar bijna niemand kent Baal want zij weten totaal niets van de Bijbel buiten enige katholieke integristen en in Nederland het omgekeerde.

Deze persoon vinden we later weer terug bij de Grieken en Romeinen onder de vorm van de Wijngod en gezien zijn voorvaderen is het niet verwonderlijk dat hij vereerd werd in de orgieën.

Een andere variant van Baal is Belphegor wat ons herinnert aan een TV programma van de jaren 60, waarin wij een mysterieus personage vinden die spookt in de kelders van het Louvre en vertegenwoordigt een magische verdoemde geest. De ontleding van deze naam is Bel-beor waar van beor in het akkadies ezel is ****.

De naam en plaatsen waarin wij de wortel vinden van Baal zijn nog tegenwoordig overal te vinden en de naam Baalbeck is misschien het meest bekende en in Nederland Baalt men er van!

De scheldnaam van baal, vlieg is hem misschien gegeven door de bevolking zelf als bijnaam want de offerandes waren bloedig en men hoeft maar te zien hoe snel de vliegen een kadaver opsporen om te begrijpen dat dit idool hier mee bedekt was.

De tempel van Salomon bezat twee bronzen zuilen. Deze tempel had de opschriften op, de ene Ykîn en op de andere Boas. Deze opschriften waren de volgende bijbel teksten, 1Rs 7,21;2Ch3,17. Er wordt van rechts naar links geschreven en wij lezen dit dan Nikai en Zoab de eerste is de godin van de overwinning en de tweede beantwoord de god van de vliegen die op de zuilen van de tempel van Tyr stonden in de tweede helft van het tweede millennium voor Christus .

De etymologie van het woord Z.B.B. komt uit het Akkadiesche Zumbu = vlieg en bestaat in meerdere varianten zoals een soort wesp in het summeriesch NIM-BUBBU of NIM-SIG-SIG.

Al met al zijn we dus verre van het monotheistische gemekker met Jahweh als unieke God .

 

De sint Bartholomie bij de Joden

Dit is in Frankrijk de dag waarop de protestanten zijn uitgemoord onder Cathrina van Medicis.

We gaan nu een onderwerp aansnijden wat de gelovigen( van buiten aardse wezens) na aan hun hart staat. De basis van dit bijgeloof vinden we in de Bijbel bij de profeet Elie. Hij had de koning Achab er van overtuigd dat de priesters van Baal valse priesters waren en had voorgesteld een wedstrijd te maken tussen de des betreffende priesters en hij Elie .

Het doel een offerande te doen ontsteken voor de goden Baal en Jahwe door het aan roepen van de hemel.

De priesters van Baal geheel buiten adem van het dansen en onder het sarcasme van Elie veroorzaken geen enkele verandering.

Nu komt Elie aan de beurt en hij overgiet zijn offerande met water en ook om de offertafel rondom (zie pagina met foto) en zorgt er voor dat alles goed nat is.

Omdat de schrijver van dit boek niet geloofd in goddelijke uitkomst zoekt hij naar de valsspelerij van Elie. Wij zitten in een periode waarvan een groot deel van de joden nog leeft in het land van Arabie “de gelukkige” wat het kust gebied van boven Jemen betekend*. Petroleum producten zijn hier in overvloed. Neven producten hier van waren bekent, misschien onder vorm van een distillaat hoewel ons dit niet bekend is uit die tijd maar niet onmogelijk in een geheime maatschappij zoals die van de profetenmensen die wonderen deden. Een ding is zeker, Elie is niet gekomen met een jerrycan met kerosine van zijn intergalaxische raket .

Van daaruit een offerande heimelijk aan te steken met een lont van hoog ontvlambaar water vraagt niet te veel denkvermogen.

Het vervolg is de uitmoording van de 450 priesters door Elie zelf. Dit volgens de gebruiken en zeden van die tijd.

Kort daar op is het Jezabel die aan de beurt is want vereert Baal haar eigennaam bevat eveneens de naam Bel= B. Baal. Zij wordt gedefenestreed (uit het raam geworpen) van haar paleis. In Frankrijk werd deze methode herhaald in Amboise alleen werden de slachtoffers vast gehouden aan een koord van de vensters. Dit was de sint Bartholomie in de zeventiende eeuw rond de Loire kastelen en andere plaatsen.

We zitten met Elie in -850 BC . Mozes is al 400 jaar dood en we moeten wachten tot de Joden terug komen uit de gevangenschap van Babylon wat 300 jaar later is voor dat zij werkelijke monotheïstisch worden zoals de Perzen met hun Ahoura-Masda.

Wat gebeurt er met Elie dat we hier nog vandaag over spreken?

Onder tussen leeft Elie teruggetrokken inde bergen en de zoon van Achab die verminkt was door een val consulteert zich door ambassadeurs bij Elie. De ongelukkige wordt keer op keer door het hemelse vuur vernietigd. Een derde komt nog platter ter aarde dan de anderen en wordt gespaard en kan terug keren met de boodschap dat zijn meester zal creperen op zijn bed alleen al door het feit Baal geconsulteerd te hebben.

Hier zien we dat Elie een maniak is die met vuur speelt, en nieuwe kennis voor deze periode.

Een ieder die met vuur gespeeld heeft weet dat vroeg of laat je hieraan brandt en de auteur kan U hier alles over vertellen. Dus volgens ooggetuigen van zijn assistent Elisée; zijn paard en wagen verdwijnen in een vuurbal. Zoals wij al gezien hebben manipuleert Elie hoog ontvlambare vloeistoffen. Wij kunnen er zeker van zijn dat het transport van leren wijnzakken ( tonnen bestonden nog niet dit is een uitvinding van de Franse Kelten) of andere vaten en een elektrostatische vonk of erger een fakkel van een hulp die zich hier door een goede glorieuze opvolging vindt.**** Vandaar dat 50 mensen gedurende 3 dagen geen enkel spoor hebben gevonden. Het is ook mogelijk zich een scenario op te bouwen van een zelfmoord want in andere versies zijn de zonen ter plaatse. In ieder geval is hij niet met zijn interplanetaire ruimteraket vertrokken . Laten we serieus blijven!!

Gedurende dit hele boekwerk worden we geconfronteerd met revoluties, oorlogen, die bijna iedere keer veroorzaakt worden door de rampzalige klimatologische condities . Volgens de Bijbel 1 koningen XVIII,19-38 Elie, het Hebreeuwische volk wordt geconfronteerd met een uitzonderlijke droogte. Moet men de Bijbel geloven wanneer men zegt dat 450 priesters hun keel is afgesneden? De Cijfers in de Bijbel zijn meestal symbolisch zoals Abraham vertrok met 318 man en zijn bediende Eliezar, om zijn neef Lot te bevrijden. De naam Eliezar omgezet in cijfers geeft 318 ( zie Ifrah).

Geen enkel volk kan lang bestaan zonder kerkgemeenschap, een volk wat een te groot aantal van priesters heeft is eveneens schadelijk en in het bijzonder in hongersnood periodes door droogte en het volk heeft er beslist bij gedragen een aantal onnodige monden te verminderen.

Wij kunnen vandaag deze zelfde redenering gebruiken voor onze moderne maatschappij bestuurd door een moderne kaste van “gekozen” functionarissen. De Franse revolutie leert ons hoe zich dat eindigt in periodes met grote moeilijkheden.

Hoofdstuk "het sateliseren van Elie" laat ons zien Elie die zijn offerande aansteekt en het andere tableau is het Elie die afgeschoten wordt in zijn ruimtevoertuig.

 

*    The bible came from Arabie, van Kamal Salibi
**   Die geheime Botschat von Gilgamesch, Pr. Werner Papke
***  Le monde de la bible N° 110
**** Le secret de Israël, de Ambelain

Beeld van jonge stier (symbool van de god Baal)

Baal in de computer