Dionysos/ Bacchus  

Zoals wij in het hoofdstuk Baal zien, is de naam verbonden met deze God. Dit door zijn titel “heer” maar dezelfde titel bestaat ook voor Tamouze of Doumouzi en zijn etymologie is eerder te zoeken bij de Babyloniers.

De priester Bérose in de hellenistische periode geeft de naam in het Grieks

Daônos
 

 

Verbastering klinkers / medeklinkers.

Dionos

 

 

Volgens auteur uiteindelijk

Dionysos

 

Doumouzi of Dumuzi worden later Enkidu genoemd en ook Tamouze en dit zijn Goden van de agricultuur.

Dionysos houdt zich bezig met de wijn wat niet verwonderlijk is want de wijnbouw is altijd het nec plus ultra geweest van de landbouw.

Dionysos is in het algemeen goed geaccepteerd door onze christelijke beschaving. Men kan zich afvragen wanneer men deze persoon nader bekijkt. Want hij beantwoordt niet bepaald aan de maatstaven van de Romaans katholieke kerk. In ieder geval zijn wij ver van de kinder opoffering van moloch en de enkele nimfen die hij vervolgde. Toch zal dit onze kerkvaders niet speciaal geschokt hebben, want zij waren niet beter in deze tijd.

De Babylonische God was niet alleen een herder, landbouwer, maar was ook de geliefde van Inanna en later in de Akkadiesche taal Enkidu de geliefde van Istar en vervolgens Tamouze met zijn Astarte. Hier bestaat een zekere verwarring tussen Baal en Tamouze .

De planeet Venus is het symbool van de hemelmaagd en deze naam is ontleend aan de Indogermaansche taal met de Godin Vannes.

Tempel Bachus, Baalbeck Libanon

Hier dwalen wij af van de van de hemel hierodule uit het midden oosten en zien dat de naam van haar geliefde verbastert in twee personen. Dit zelfde geldt voor Gilgamesch die Hermes en Heracles wordt.

De twee Goden die hier uit voort komen is

  1. een God van de agricultuur
  2. de minnaar en geliefde van Aphrodite!

Adonis komt van het woord Adonaï en wil zeggen Heer. (Baal wil ook zeggen Heer in het akkadies maar heeft niets te maken met deze god).
Dionysos wordt de god van de wijnbouw en dit is de agrarische kant van Tamouze.

De Romeinen hebben niets uitgevonden en de Goden van deze barbaren zijn direct van de Grieken overgenomen maar de namen zijn zoals gebruikelijk gewijzigd.
Dionysos wordt bij hen Bacchus. De etymologie van deze naam komt van het Semitische woord huilen “bacha” en er werd veel gehuild bij de kult van Tamouze met de granen die ter aarde gingen, de vrouwen huilen Tamouze volgens de profeet Daniel.

In feiten komt deze God niet van de Grieken maar van de Etrusken en zij zijn weer uit het huidige Turkije gekomen.

Volgens de Griekse historici is Dionysos van Indische afkomst! Ik trek dit zeer in twijfel.

Doumouzi geeft ook in het Grieks de naam Dimitri en Demeter God van de aarde.
De granen sterven in de aarde.

Het is misschien niet helemaal onjuist de herkomst van India uit te sluiten van deze losbandige God.
In het begin van het tweede millennium komen de Ariërs uit het noorden van India en vormen de kaste die de locale volkeren dirigeren met de naam Kassieten en Houriten. In het midden van dit duizend jaar ontstaat er een staat met de naam Midanite die na hun verval de Pheniciers sterk beïnvloed hebben. Een verband leggen met de God Shiva is goed mogelijk wanneer wij de seksuele kant van de Linga beschouwen. Wat de stamboom aangaat van Dionysos zou ik zeggen hij is misschien een verre neef.
Bij de Etrusken heet deze God Fufluns of Popluna waarin ik het woord Luna tegen kom in het Frans de maan en komt goed overeen met zijn oriëntaalse afkomst.

Is het verstandig een dergelijk simpele overeenkomst te maken zonder verder wetenschappelijk onderzoek.?