Stamboom van Doumouzi

 

Dumuzi of Doumouzi

Deze God komt voor in de koningslijst van Uruk van voor de zondvloed en wordt betiteld de herder terwijl de andere koningslijst van na de zondvloed er ook een Doumouzi bestaat in de volgorde van de planeten maar hij is betiteld met visser. Waarschijnlijk is Doumouzi een veel oudere God maar wordt geactualiseerd of het is een schrijffout van een scribe.
Zie ook
stamboom van de Sumeriesche koningen hoofdstuk 2

Enkidu

Held en compagnon van Gilgamesch. Wordt beschouwd als aangenomen tweelingbroer in het Epos en vertegenwoordigd de maan. Enkidu wordt veroordeeld door de Goden en gaat sterven. Onze trawant evolueert van volle naar nieuwe maan en Gilgamesch beweent hem 6 dagen en 7 nachten. Zijn naam betekend EN.KIDU Akkerman
 

(Doumouzi)

De naam verbastert en wordt van Dou-mou-zi Ta-mou-ze bij de Pheniciers en Israël.
 

Demeter

Dimitri, de aarde bij de Grieken, zal hier ook wel zijn etymologie hebben. Hier in keerde Doumouzi in terug. De granen gingen in de aarde. En de vrouwen beweenden dit sterven.
 

Tamouze
 


Hij is de geliefde van Astarte. De vrouwen bewenen Tamouze volgens de profeet Daniel (zie Ez 8,14 en Da 11,38 in de Bijbel)

 

Daônos

De Babylonische priester Bérose (die in het Grieks schrijft) geeft deze schrijfwijze voor Doumouzi
 

Dionos
Dionysos

Verbastering volgens auteur en wordt de griekse god voor de wijncultuur in feiten een hogere tak van de agricultuur.
 

Adonis

Hier zien we wat we regelmatig zien bij de Grieken, het verdubbelen Van sommige Goden. Deze naam komt van de titel Adonaï( Heer) Dit is de functie geliefde van Astarte en bij de Grieken Aphrodit
 

*Conclusie de geliefde van ;

Inanna, Istar, Astarte, Aphrodite, Venus, is van oorsprong Herder En van daar heten zij herdersster, in het Frans étoile du berger.

 

Zie bovenin beschrijving van Dumuzi of Doumouzi waar
HERDER in voorkomt.