Stamboom van God

 

Eerste DINASTIE          URUK

EN-ME-ER-RU(D)-KAR

~2900 BC N(i)MR(o)D stad in de Bijbel,'Ereq

Naamverbastering zie: Werner Papke

(N)AMARUD

 

Naamverbastering volgens auteur 

MAR.TU

Hoofdgod bij de Amorriten

Babylonie 

MARDUK

Hoofdgod regering van
Hamurabi -1696-1654BC

Taal Akkadien 

BÊLU

Heer MARDUK B'L=BEL-BAAL (Meester)

Griekse versie volgens Berosse

BELOUS OU BELOS

Zie ook Hèrodote

Naamverbastering volgens auteur

BEOUS

 
Idem

ZEOUS

 

Griekse hoofdgod verschijnt in Kreta ~1600 BC

ZEUS

SUEZ van rechts naar links gelezen (Arabisch)

P'ter Indo-germaans woord
Theo-Deo-Deva NON

ZEUS-P'TER

Deus-Pater     God de Vader 

Romeinse Hoofdgod en naam van de planeet van vandaag

JUPI(TER)

Planeet NIMROD       QED 

Norrois volgens Sylvain Auroux

TYR

 

Germaanse verbastering volgens de auteur

THOR

Thursday=Donderdag=dag van jupiter    QED

 

gold.gif