Nimrod - Zeus

Als er één God geweest is die de geschiedenis gebrandmerkt heeft is het de god Nimrod. Deze illustere persoon begint zijn carrière als koning van de stadstaat Uruk of Erech van de Bijbel heden de stad Warka.

Kleine herinnering aan de koningslijst van Uruk (dit ligt niet in de Noord-Oost polder):

1. Mes-ki-ag-ga-se-ir (zoon van God Shamash)

2. En-me-kar (Ook geschreven als En-me-rud-kar ou (eN)(MaR)(RuD)(kar)

3. Lugalbanda

4. Doumouzi

5. Gilgamesh (Meester van kullab)

6. Etc.

Deze personen van de eerste 5 van deze lijst vinden wij terug in het Epos van Gilgamesch en zijn geheiligd in de 5 planeten plus de maan en de zon. 1500 jaar later neemt de Bijbel hen over als zonen en klein zonen van Noé

Akkadien

De Bijbel

Koningsnaam Vandaag

Teken

Utnapishtim

Noé

afwezigheid aan de hemel

 

Shamash

Cham

De zon

Zon

Kash

Kush

Saturnus

Saturnus

Nimrod

Nemrod

Jupiter

Jupiter

Lugalbanda

inconnu

Mars

Mars

Doumouzi

Tamouze

Aarde/Maan

Maan

Istar

Ester

Venus

Venus

Gilgamesh

Nabu

Mercurius

Mercurius

Istar is niet in deze koningslijst want zij is een vrouw!

Uit de volgorde zien wij dat de sumero-akkadiens de topoastrale volgorde kenden. Deze kennis is verloren gegaan voordat de Grieken en Romeinen hier nog wat van mee kregen. De namen van de dagen in de week geven het bewijs..
 

Zondag

Dag van de zon

Equivalent bij de Germanen

Maandag

Dag van de Maan

Dinsdag

Dag van Mars

Tiwaz

Woensdag

Dag van mercurius

Wodan

Donderdag

Dag van Jupiter

Donder

Vrijdag

Dag van Venus

Frida

Zaterdag

Dag van Saturnus in het Frans, samedi, is sabati dies ( dag van de sabat)

De topoastrale volgorde is:

Zon, Mercurius, Venus, Aarde/Maan, Mars, Jupiter, Saturnus. De koningslijst begint met de verst weg liggende planeet. Jupiter is de grootste dit geldt ook voor de koning Nimrod!

(eN)(mar)(rud)-(kar) later geschreven, in het tweeëntwintig letterig alfabet van Ougarit, met de klinkers N-M-R-D de kwalificering met (Kar) wil zeggen stad ter ere van het aantal steden die hij gesticht en gebouwd heeft zoals de bijbel bevestigd met de namen; Babel, Ereq of Erech en Akkad.

Erech is de stad Uruk uit de kleitabletten van de Epos, de Arabieren noemen hem nu Warka.

Het woord Kar komen wij nog overal tegen in steden zoals Khartoem, Carthage. Ook het Duitse warenhuis Karstadt wil zeggen “ Stad stad” en zal wel van joodse afkomst zijn.

Zoals alle talen en het sumeriens in het bijzonder bestaan er veel synoniemen en Kar wil ook zeggen jager. De Bijbelse tekst “ Nimrod grote jager in het aanzien van Jahweh. Ik geloof best dat hij een grote jager was want dit was een groot tijd verdrijf van de meeste koningen  maar vooral in mesopotamie.


In de sumeriesche periode en zelfs de Akkadiesche is de God van de zon Shamash= Cham en heeft een hoofd plaats.

Andere Hoofdgoden zijn Enlil en Anu .
Met de komst van Hamourabi wordt de zaak grondig gewijzigd en niet alleen op het wettelijk- en gerechtelijkheid gebied met de beroemde wetgeving van oog om oog en tand om tand maar ook op het geestelijk leven want nu wordt
Nimrod her doopt in Marduk.

In feite is deze naam een verbastering van En-me-rud-kar en wordt (N)amarud wat de Babyloniers vervormen tot Marduk en blijft de planeet Jupiter in de hemel.

Hamourabi is van oorsprong Amorrite en tegenwoordig zouden wij zeggen Bedoeïen voor de beschaafde volkeren was dit gelijk met barbar of ongeciviliseerd. Hun naam schreef men in het sumeriesch MAR.TU uitgesproken “Marru” en correspondeert met het Semitische woord Amura genoemd in de bijbel Amorri en door ons Amorriten of Amorrheenen. De God van de Amorriten is Martu*. Ik denk eerder dat de origine van de naam Marduk hier vandaan komt en neemt de zelfde symboliek van Nimrod over met zijn planeet hier aan verbonden.

De transformatie gesuggereerd door Pr. Papke met (N)(MaR)( RuD) trek ik in twijfel wanneer wij de God Martu van de Amorriten vergelijken met de uitspraak Marduk lijkt dit laatste beter. Dit soort vergelijkingen zijn vol valse vrienden en is verder behandeld in hoofdstuk Lucifer!! In ieder geval , zoals zo dikwijls al aan getoond en geconstateerd de verbastering kan het feit zijn van een vervorming van de uitspraak of de verandering is opzettelijk zodat het volk afstand neemt van zijn oude meesters en behoudt de zelfde functie en symboliek en enige oorsprongen om niet te grote schokkende verandering aan te brengen.

In de zelfde periode bestaat er  een archipel in de middellandse zee een thalassocratie onder de regering van Minos.

Wij moeten dit niet zien als een naam van een koning want dit komt overeen met een titel, zoals Caesar de titel Keizer kreeg.

Het is moeilijk te zeggen of het Kretische volk van Indogermaanse of Semitische afkomst is want het beetje schrift wat gevonden is het zogenaamde “lineair A” is nog steeds niet ontcijferd. Wanneer wij naar de bouw stijl kijken van de paleizen van Cnosos en de stad van Akroterie in Santorini dan doen zij denken aan de paleizen in het midden oosten zoals Mari. Daarin tegen de afbeeldingen van personen geven een beeld van niet Semitische afstamming.

Een ding is zeker kort na de bekroning van Marduk verschijnt Zeus in een grot in Kreta verborgen door zijn moeder Rhea om dat zijn vader Cronos al zijn kinderen opvrat. Hij wordt gevoed door de geit Amaltée waarvan hij met ruw spelen een hoorn afrukt en die de hoorn van overvloed geworden is. enz. zie Griekse mythologie. Zie foto van de grot.!!!!

Zeus volwassen, ontvoert in de gedaante van een stier de schone Europa die op het strand van Tyr in Libanon vertoefde. De stier is het quasi mythologische dier van Kreta maar ook in het midden oosten en Egypte.

Na deze ontvoering verwekt hij drie kinderen, Minos, Rhamdamante en Sarpedon.

Rare familie, die voor dat hij rechter van de onderwereld werd, zijn broer betwiste voor de faveur van Milos, stichter van de stad Milet in klein Azië. Niet alleen dat zij het gemunt hadden op de viriele liefde maar zij waren ook pedofielen. Ieder jaar moest Athene 9 jongens en meisjes leveren om de Minotaurus te bevredigen ….. bekijk ’t maar!

Niet alleen dat Minos homofiel en pedofiel was zijn vrouw was zoofiel!

Volgens de legende doet Minos en wonder en krijgt van Poseïdon een magnifieke witte stier. Een cadeau van dit kaliber moet men aan de Goden op offeren. Minos denkt slim te zijn en offert een vulgaire stier lambda.(Griekse letter voor onverschillige parameter)

Men bedriegt de Goden niet en Poseïdon woedend neemt kontact op met Aphrodite. Zij bewerkt de vrouw van Minos Pasiphae zo dat deze oneindig verliefd wordt op dit dier. Ondanks haar volharding geeft dit geen vervolg en gaat nu naar de Leonard da Vinci van die tijd, genaamd Dedale. Deze geniale architect had het paleis van Minos gebouwd, waarvan nog steeds de ruïnes bestaan op een oppervlakte van 2 hectaren in Cnosos.

Het betreden van een z’n groot gebouw zonder verlichting zoals vandaag een weg indicatie, is een groot labyrint .

Dit was ook de bijnaam van dit woningcomplex omdat op alle zuilen een dubbele bijl was geschilderd . Dit is het symbool van de Kretische monarchie, een dubbele bijl in het oud Grieks is Labir. In Frankrijk noemt men labyrint ook Dedale, vooral voor steden met straatjes en sloppen zoals de kasba in Algerije.

Dedale gaat aan het werk en bouwt een koe van vers gevilde koeien huiden waarin Pasiphae zich zet om zich door de nu misleide stier te bevredigen. Uit deze monsterachtige geslachtsunie wordt de Minotaurus geboren, een half stier half mens. De werkelijkheid zal beslist anders geweest zijn en de Minotaurus is niemand ander dan de zoon van Minos en Pasiphae die een priester was verkleed met een stieren kop en de opoffering van kinderen zal niet anders geweest zijn dan in Carthage 1000 jaar later enige kabellengten hiervan verwijderd.

Het relaas gaat verder; Minos buitenzinnig van woede sluit Pasiphae, de Minotaurus, Dedale en zijn zoon Icaris op in het Labyrint. Zie hier de legende van dit fabuleuze dier en zijn dood door Thésée geholpen met de draad van Ariane etc.

Dedale ondanks zijn genie en kennis van zijn eigen constructie kan hij er niet uit ontvluchten. Toch vindt hij een oplossing en bouwt vleugels met behulp van veren en bijenwas en vliegt uit het labyrint met zijn zoon Icaris. Het vervolg is bekend en is zonder interesse in dit debat.

Pasiphae heeft nog een ander zoon genaamd Deuclion.

De lezers zullen wel zeggen wat heeft deze zoon of kleinzoon van Zeus te doen met onderwerp van dit hoofdstuk!

De mythologie van Deuclion helpt ons een datum te bepalen voor de “geboorte” van Zeus.

Laten wij dus Sire Minos, wiens leven eindigt in een bad met kokend water bij het vervolgen van Dedale die zijn toevlucht genomen had in Cilicie in klein Azië en nog tegenwoordig rechter van de onderwereld ( hel) is met zijn broer Rhamdamante, en het is niet raadzaam hem te bezoeken.
 


Deuclion is de hoofdacteur van wat wij noemen de vloedgolf van Deuclion. De mythologie inspireert zich opnieuw in het Epos van Gilgamesch waarin wij de beschrijving vinden van de zondvloed zoals de Bijbel dit verteld voor Noe.

Dit keer zijn de enige overlevenden van de grote overstroming Deuclion en Pyrrha en voor het herbevolken van de aarde geven de Goden de raad de beenderen van hun voorvaderen achter zich te gooien. Persoonlijk zou ik hen raad geven voor een andere methode, maar ik ben geen God!

In feite is deze mythologie zoals zoveel legenden gebaseerd op een historisch gebeuren en aangetoond door de archeologie. In het midden van het tweede millennium voor onze datering worden de cycladische eilanden in de Eegïsche zee en ook Kreta, geteisterd door een verschrikkelijke vloedgolf die de meeste kuststeden en machtige minoeense vloot verwoeste.

In deze periode assisteren wij ook aan de uitbarsting van Santorini. De historici geven hier voor -1530 BC maar andere wetenschappers geven midden -1600 BC naar ijskernen uit de ijskap van Groenland en zuidpool. Sinds kort heb ik de datum bevestigd op -1643 BC naar de gegevens van de correcte datums van de Babylonische koningen. Hierover komen wij terug in het hoofdstuk Atlantis.

De controversie over deze datum maakt voor dit betoog voor de datering van Zeus niet veel uit.

De zoon van Deuclion is Hellas en de Grieken krijgen hier van de bijnaam Hellen. Deze zoon neemt deel aan de oorlog van Troje die plaats vindt in -1240 BC.

Wanneer wij nu deze gegeven in een lijst zetten dan kunnen wij andere datums interpoleren.
 

1696-1654 BC

Hamourabi brengt de hoofdgod Marduk in Babylon.

1690 BC

Zeus verschijnt kort hierna in Kreta ( zie ook stamboom van god).

1680 BC

Zeus kidnapt Europa op het strand van Tyr in Libanon in de verschijning van een stier.

1660 BC

Minos en Pasiphae halen hun fratsen uit.

1643 BC

Explosie van Santorini en Deuclion en Pyrrha enige overlevenden.( zie hoofdstuk 6)

1240 BC

Hellas neemt deel aan in de oorlog van Troje.

 

Zwart gedrukte data zijn historisch - Data in het rood zijn geïnterpoleerd door de auteur.

 

Volgens de Exegeten en Historici is de naam van Zeus Indogermaans. Lange tijd heb ik dit dogma moeten accepteren die zich baseert op het feit dat de naam “Deva “en andere varianten in alle Indogermaanse talen bestaan en inbegrepen  of vooral het Sanskriet.

Bij het lezen van de analyse van Pr.Papke van het Gilgamesch Epos zie ik dat deze studie briljant aan geeft dat de bewegingen van de planeten op de zodiak dit verhaal vertellen.

De planeet Nimrod vertegenwoordigde destijds Jupiter.

Het feit dat de God Zeus gelijkwaardig is bij de Romeinen met Jupiter  door aan de naam Zeus, P’ter te voegen van het woord Pater wat Vader is in de oude Indogermaanse taal betekend  zien wij dat het hemelrijklichaam het zelfde blijft. Alleen de Babyloniers  bezaten de astrale kennis en concludeer ook hier uit dat Nimrod en Zeus de zelfde persoon zijn, daar komt bij dat de Grieken deze Mesopotamische cultuur geplagieerd hebben van uit Phenicië. Nou ja goed er is prescriptie en wij zoeken geen rechtszaak .

Nu blijf ter het mysterie dat deze naam in de bagage van de wagens waarmee de Indogermanen ons westelijk continent hebben bevolkt en in het bijzonder Kreta, is mee gekomen.

Volgens een legende uit Babylon bestonden er 50 geheime namen voor Marduk. Ik hoopte een der dagen in deze woorden schat  de naam van Zeus te vinden, maar de “dictionaire universel van de cijfers “ van Georges Ifrah nam mijn hoop weg want hij toonde aan dat dit een cijfer spel was.

Uiteindelijk zondags s’ochtens om 5 uur (dag geliefd van God) val ik op Belous van de priester Bérose van het gehelleniseerde Babylon.

Heer Marduk wordt geschreven in de Akkadiesche taal Bêlu Marduk. De Grieken maken in deze periode hier van Belous of Belus. De klinker verschuiving of Loudverschiebung is hier uit gemakkelijk af te leiden. De verandering van B in Z is frequent en het inslikken van “L “ even zo wat dus geeft : Zelus – Zeus of Beus- Zeus.

De volkeren van het Noorden die eveneens in contact waren met de Grieken en Romeinen adopteren de Goden van deze cultuur en zo vinden wij bij de Noorse en IJslandse Bevolking de God Tyr die bij de Scandinaviërs Thor wordt en bezit de zelfde wapens als Jupiter met zijn bliksem als principiële onderscheidingsteken. Andere overeenkomsten zijn de dagen in de week Jeudi dag van Jupiter of donderdag dag van Donner en Thursday  dag van Thor, Quod Erat Demonstantum.

Wij weten maar weinig van deze Goden omdat de Scandinavische geschriften en ook de Germaanse nagenoeg onbekend zijn en de meeste verhalen zijn tot ons gekomen door mondelinge overleveringen die eerst in de middeleeuwen geschreven zijn en verder wat de Griekse en Romeinse historici hier over vertellen.

Nu  hebben wij de mogelijkheid de stamboom op te bouwen van af de zondvloed die in de Bijbel beschreven wordt

De afstammelingen van Noe zijn als volgt in het onderstaande figuur.

 

 

In dit schema van de stamboom van de Goden na de zondvloed vinden wij in de bijbel,  buiten Zeus natuurlijk.
Kush en Noe worden in een volgend hoofdstuk behandeld.

* Au tempé de Babylone van Harry W.F. Saggs.

Waarom is Zeus geen Indogermaanse God?

Het tegenspreken van een dergelijk dogma is net als de godsleugen van de vaderschap van Jezus en andere historiciteiten. Deze waarheden zijn voor altijd vast gelegd. Hieraan tornen wordt beschouwd als revisionisme, godslastering , kwakzalverij! De wereld van de wetenschappers en exegeten hebben hun grenzen !

Zie hier de bewijzen en argumentatie die deze historische vergissingen verwerpen!

Zijn familie oorsprong:

 1. Zijn vader Cronos is bij de Babyloniers Mes-ki-ag-ga-se-ir van de koningslijst van Kish. In het Akkadiesche Kash en in de Bijbel Kouch. De planeet die hem wordt toe gewijd is Saturnus.Kouch is in de Semitische taal zwarte of zich verbergen. Zie de uitleg in het boek van Pr. Papke Die Geheime Botschaft von Gilgamesch! Saturnus verbergt zich volgens de mythologie in de stad Rome.
  In ieder geval de origine van deze God is niet Indo-europeaans.
   
 2. Zijn grootvader  is Uranis en is ook niet te zoeken bij de Aryrers en andere Indogermanen!
   
 3. Zijn vrouw, de schone Europa die hij geroofd had op het stand van Tyr is Libano-Midanite! Dit volk bevat elementen van de kassitische en houritische volkeren en zijn  van Aryrische afkomst maar hun religie komt typisch uit het midden oosten .
   
 4. Zeus wordt verborgen door zijn moeder op het eiland Kreta in de minoeense periode. Dit volk correspondeert eerder met de bevolking van het midden oosten, misschien familie met de Hatti een volk dat door de Hittiten wordt vervangen met de explosie van Santorini in -1643 BC.
   
 5. Goden familie leden zoals Astarte-Aphrodite, Hermes- Heracles, Gilgamesch, Dionysos, Adonis, Semele, en deze list kan bijgevuld worden voor de,meeste Griekse goden die wij een millennium hier voor aan de oever van de Euphraat en Tigrus vinden .

Conclusie de familiale origine van Zeus zijn Summier- akkadies

 

De periode waarin Zeus verschijnt in Kreta: 

 1. Volgens de mythologie, kidnapt Zeus Europa en geeft haar drie kinderen. Minos is de meest bekende en deze naam word de titel va koning voor meerdere generaties in de periode van -1600 BC tot waarschijnlijk de val van de minoeense beschaving. Deze wordt gesitueerd in rond -1450 BC  met de invasies van het Mioceen?
   
 2. Marduk is de Hoofdgod door Hamourabi geschapen rond -1696-1654  en hij is nog niet direct de Hoofdgod, dit is Enlil die hij op zijn tijd de God Anou van zijn troon had gestoten maar uiteindelijk is het de God Marduk of later Assour die definitief de plaats in neemt voor ten minste 1000 jaar. De vertaling van Marduk is Kalf van de Zon  dus afstammeling van Cham (zon) en onze Assour komt ook uit het zelfde vat en geeft het volk van de Syriërs.
  De strijd voor de macht wordt goed verteld in het verhaal va Oulikoummi.
  De zoon van Minos en Pasiphae is Deuclion
    en geeft zijn naam aan de vloedgolf  waarschijnlijk -1643 BC en plagieert Noe ( of te wel Utanapischtim) in het epos van Gilgamesch.
  De zoon van Deuclion is Hellas, die wij weer terug vinden is in de oorlog van Troje dus -1240 BC .

Conclusie :

Tegen 2000 BC overvallen de Indogermanen de Europese Meditairanee. Dit briljante volk  is van nomadische afkomst en is verre van de religieuze culten van Mesopotamie. Het eigen van een religie is alleen bij volkeren die in grote getallen en die gesetteld  zijn. De religie schijnt niet in de bagages van onze barbaarse voorvaderen, die onze beschaving gefundeerd hebben, mee gekomen te zijn.

Principiële attributen van zijn functie en naam:

 1. Marduk en in het bijzonder B’L zijn de Goden van de donder en de bliksem. . Ook al is Marduk in het begin niet de Hoofdgod hij wordt dit langzaam maar zeker bij de opvolging van de generaties. Deze Godsnaam verandert regelmatig iedere keer dat men zich van de oude meesters wil afstand nemen, want zij die een God aanbidden onderwerpen zich aan de meesters die hem beheersen!
   
 2. Met de tijd wordt de koning van de eerst dynastie van Kish “ En-me-kar” een van half God tot eenvoudig God door hem te vergoddelijken met de planeet Jupiter .
  volgens Papke  wordt zijn naam  N-M-R-D afgeleid van En-Me-Kar. Kar is een kwalificering voor jager maar ook de naam voor stad of steden bouwer
   
 3. De macht overname van Hamourabi, die tot de Amorriten behoord  luidt nu de doods klok , voor het oude  Akkadiesche pantheon wordt Mar.tu,  Marduk en  behoudt zijn afkomst de (planeet Jupiter( Nimrod).
   
 4. De andere veranderingen zijn: Bêlu Marduk waarvan alleen de titel behouden wordt met  Bêlu  Heer en wordt later Bel-Phegor, Baal-Zebut, Baal-Moloch en vele anderen varianten van Baal.
   
 5. De titel heer is in de Hebreeuwse taal : Adonaï en naar geleerde verklaringen geeft dit Jahwe  door alleen de medeklinkers van het Ougaritische alfabet te nemen  A-O-E-I  is AdOnEï.
   
 6. Conclusie, de attributen van Zeus en Marduk,Baal of Bel zijn de  bliksem en de donder. Zij hebben gemeen de planeet Jupiter en velen anderen punten hier boven genoemd.

Overeenkomst met anderen mythologieën:

 1. De Hittiten die in -1499 BC Babylon bezetten geven ons mythologieën die ons de schepping van de aarde verklaren en ook de legende van Oulikoummi. In deze beide legenden zien wij de strijd tussen Marduk en het monster  wat een allegorie is over de explosie van Santorini , zie ook de teksten van de Atlantis,  Mythes en werkelijkheden hoofdstuk 6.
   
 2. Het monster Tiamat in de Babylonische tekst komt overeen met de groot moeder bij de Grieken met Maïa. Dit laatste is een anagram van Tiamat zonder “t”
   
 3. Deze allegorie vinden wij ook weer bij de Grieken  met Zeus en Thyphon. De naam van het monster  wordt ontleend aan de Egyptenaren met de duivelse Seth Typhon. In feite wordt deze fantastische figuur die als een zeeslang vertegenwoordigd wordt met meerdere koppen de Griekse Drakon ( monster slang). Dit monster wordt nadien de moeder van een familie van chimères zoals de Hydre, Cerberus  en andere fabuleuze afgrijzen.
   
 4. Conclusie de Babylonische Mythologieën komen overeen met die van de Grieken en zijn identiek voor 100% .

Zeus en de Trojaanse oorlog en zijn sporen in India:

 • Zeus is aan de kant van de Trojanen en dit volk is familie van de Hittiten min of meer vermengd met de Mycenen dus dubbel Indogermaan.maar met een religieuze cultuur die sterk beïnvloed is door de midden oosterse beschaving .
   
 • De overtuiging van de heren geleerden dat Zeus een Indogermaan God is gebaseerd op de naam in het Sanskriet Dyaus die de Zeus is bij de Aryrers en andere Indogermaanse talen !
   
 • Bij de Hindoes vinden wij de God Ganescha die niemand anders is dan Gilgamesch, de naam Astar wat wil zeggen Ster en komt van het woord Astarte, de naam (A)Braham en zijn vrouw Sara (vatihi) en (H)adama en (H)eva zijn duidelijk genoeg om te zeggen wie van wie gekopieerd heeft.
   
 • De oudste schriften van het Sanskriet dateren uit -1000 BC en ik twijfel er niet aan in welke richting de namen overgenomen zijn en dat ook het woord televisie in het Sanskriet bestaat!

 

 Links: Grand dieu de Babylone, Mardouk ou Marduk