Geheime data in de koningslijst van Kish

De koningslijst van Kish is ons bekend sinds ten minste een eeuw en geeft de naam van de koningen sinds de zondvloed.

Zie onderstaand in:

Kroniek Mésopotamie van Glassner

GA… ur4

1200 jaar

 

 

Kullassina-bel5

960 jaar

 

 

Nan-GIS-lishma

1200 jaar

 

 

En-dara-ana

420 jaar

3 maanden 3 dagen en een ½

 

Babum

300 jaar

 

 

Pu’annum

840 jaar

 

 

Kalibum

960 jaar

 

Hond
Kalumum

840 jaar

 

Lam
Zuqaqip

900 jaar

 

Schorpioen
Atab

600 jaar

 

Adelaar ?
Mashda

840 jaar

 

Gazelle mannelijk
Arwi’um

720 jaar

 

Gazelle
Etana

1500 jaar

 

 

Balih

400 jaar

 

 

Enmé-nuna

660 jaar

 

 

Mélam-Kish

900 jaar

 

 

Barsal-nuna

1200 jaar

 

 

Samug

140 jaar

 

 

Tizkar

305 jaar

 

 

Ilku’u

900 jaar

 

 

Ilta-shadum

1200 jaar

 

 

Enmen-baragessi

900 jaar

 

 

Aka

625 jaar

 

 

23 koningen regeerden

24510 jaar

3 maanden, 3 dagen en ½ 

 

 

 

 

De grote levensduur gaat ver boven de hoge leeftijden van onze aartsvaders van voor de zondvloed en er zijn tegenwoordig maar weinig die nog in dergelijke prestaties geloven.
Het is zelfs niet zeker dat deze personages bestaan hebben wanneer men de vertaling van de namen ziet, zoals hond of lam die niet bepaald koninklijke titels zijn.

Een naam hier in wordt bevestigd door de historici . Ag-ga gesignaleerd in een Babylonische Kroniek en is tijdgenoot van Gilgamesch rond -2650 BC met wie hij een conflict situatie had . Deze laatste had hem de oorlog verklaard zonder het verwerpen van de eerste  kamer (ouderen) in acht te nemen en keert zich tot de tweede kamer met de jongeren die hem gunstig staan en strijdlustig zijn.

We zien hier dat na 4650 jaar de zaken niet veel veranderd zijn wanneer men ziet dat de Fransen (humanitaire) bommen op hun vrienden de Serben gooien zonder stemming in de tweede kamer of volksvertegenwoordiging en dat we een olie boycot weigeren onder het voorwendsel dat wij een dergelijke aktie niet kunnen uitvoeren omdat wij niet in oorlog zijn en deze declaratie kan allen maar door de tweede kamer geratificeerd worden. Geen wonder dat Janus twee koppen heeft (zie zijn hoofdstuk).

Het verhaal van Ag-ga en Gilgamesch loopt goed af want de twee vijanden verzoenen zich. Het Epos van Gilgamesch verteld de verzoening met Enkidu en heeft hier allerlei zijn inspiratie gevonden. Ik heb niet de indruk dat wij spoedig een soort gelijke happy end krijgen.

Laten wij terug gaan naar onze Kalumumen en andere Kalibumen respectievelijk lammetjes en hondjes.

Wanneer wij de Summeriesche Babyloniers willen begrijpen dan moeten wij de hemel observeren, overigens de kronieken van de koningslijst van Kish zeggen ”en het koningsschap stamt uit de hemel!”

De astrologie was een hoofdbestanddeel van de religie van deze volkeren en wat de astronomie betreft hebben wij 3500 jaar moeten wachten tot de middeleeuwen om deze genieën te overtreffen.

Deze dieren maken deel uit van de Babylonische sterren hemel. Wat willen deze cijfers zeggen? De loop van Gilgamesch (Mercurius) in deze constellatie? Of een andere planeet God. Mijn astrale kennis is zoals de meeste van ons begrensd met de kennis van de grote Beer en de planeet Venus en er is nog een groot ongerept gebied open om te ontdekken wat deze bovenmaatse getallen verbergen.

Ik heb deze cijfers aangevallen met een ruwe calculatie in de stijl van het zoeken van de afmetingen van de Titanic met behulp van de afmetingen in een Engelse telefooncel.

 

Gegevens van het probleem:

23 koningen hebben geleefd 24510 jaar, 3maanden, 3 dagen en ½
Het zijn deze 3 maanden, 3 dagen en ½ die me zeggen dat een dergelijke precisie niet gratis is.
Zie hier!!

Eerst aanval; deze 24510 jaren zijn misschien weken, dus te delen door 52 en nog wat.
Een tropisch jaar duurt 365,242199 dagen of 365 dagen+5 uur 48’ en 46”.
In een jaar dus 365,242199
÷ 7 = 52,177542 weken

24510 ¸ 52,177542 =469,74232                                                    (   A)

0,74232 ´ 365,242199 = 271,1260 dagen (» ¾ jaar)
Er mist een kwart jaar voor een rond getal

365,242199¸4          =  93,3105 dagen (» ¼  jaar) 3 maandený (B)

Blijft over                    =     3,5       dagen                                         ý (B)

                                 ________________

                                     365,9365 dagen

                                                                                                      _________________

                                                   A + B » 470 jaar

Wat is de jaar duur bij de Babyloniers? Laten wij hem (X) noemen.

24510¸(x/7)=24510 x 7 ¸ x

[24510 x 7 ¸ x  -  469 ]x + x ÷ 4 + 3,5 = x

X= 365,2442788

365 dagen + 5 uur + 51’ et 45”

 

2

Het verschil met onze huidige kalender is 3 minuten per jaar!

Kunnen wij dus aannemen dat de lijst van deze koningen gebaseerd is op weken?

Mijn opinie zonder twijfel Nee! Daar in tegen het feit te zeggen dat 23 koningen geleefd hebben na de zondvloed bevestigd dat deze catastrofe plaats gevonden heeft in de periode van -2900 en -3200 en hier komen wij uitvoeriger op terug in het zondvloed verhaal.

Wanneer wij de jaren van de koningen optellen dan constateren wij snel dat er op de 24510 , 6000 ontbreken want het totaal is 18510. Wat betekend dit???

De 470 opgeteld bij de leefperiode van Gilgamesch (2650) geeft voor de zondvloed datum -3120 . Deze datum brengt ons verdacht dicht bij de datum van het nul jaar van de Maya’s met “12 augustus -3113 BC ”

Begin augustus in deze zelfde periode wordt Ötzi door een sneeuwstorm overvallen en wordt onze beroemde hibernaticus van de Alpen. Alleen de periode van het jaarseizoen kan met zekerheid gezegd worden want hij had een pruim in zijn tas, het jaar daar in tegen is met 96% zekerheid en dat geeft op zoveel jaar geleden honderden jaren onnauwkeurigheid.

Uit eindelijk heeft men geconstateerd dat hij gestorven is door een gewelddadige verwonding dus staat buiten het zondvloed probleem en heeft hierin geen schuld.

                     Links: Related to Mesopotamia or language

gold.gif