De zondvloed

Een mythe die de volkeren het meest geïnspireerd heeft is die van de zondvloed want de meeste mensen zijn in een periode geconfronteerd met deze verzuchting van rivieren die buiten hun oevers treden, vloedgolven, doorbraak van natuurlijke obstakels of instortingen en verplaatsingen van rivieroevers.

Tot aan het midden van de negentiende eeuw dacht men dat de Grieken de bijbelse Noé gekopieerd hadden met hun verhaal van de zondvloed, het verhaal van de vloedgolf van Deuclion zie ook hiervoor het hoofdstuk Nimrod-Zeus.

De ontdekking van Schmitt na een lectuur van een oud sumeriesche kleitablet over de zondvloed die al door de sumeriens geschreven was, geeft duidelijk aan dat de Bijbel zijn bron gevonden had in het Epos van Gilgamesch en dat de Grieken zich aan deze zelfde bron gelest hebben.

Voordat we naar een datum gaan zoeken moet men goed begrijpen dat niet de gehele aarde verdronken was en dat deze gebeurtenissen zich afspelen in Mesopotamie.
Iedere grote beschaving beschouwt zich als het middelpunt van de aarde; Chinese, Egyptische, Sumeriesche. Het verdwijnen van meerdere staatssteden van de ene dag op de andere is te vergelijken met een nieuwsbericht van heden waarin verteld wordt dat twee landen, Engeland en Duitsland weg gevaagd zijn door een vloedgolf van tientallen meters hoog over het hele land.
Mesopotamie is bijzonder ontvankelijk voor dit soort calamiteiten want dit land is net zo plat als Nederland en de rivieren stromen met een helling van 2 meter op de 40 km. Het is niet moeilijk voor te stellen dat de rivier bedding zich verplaatst naar zijn keus en kan een stad doorstromen zoals Hercules de Agias stallen schoon gemaakt heeft.
De sporen van dit soort rampen zijn aan getoond door de archeologen CL. Wooley en Mallow.

Wooley vindt als eerste de indicaties van een uitzonderlijke overstroming rond -3500 BC in de stad van Ur en concludeerde vol trots in de hele wereld, dat de bewijzen van de zondvloed gevonden waren.
Gedurende zijn archeologische opgravingen stuitte hij op een steriele leem laag maar onze expert concludeerde dat deze laag niet overeen kwam met de huidige rivier bodem en besloot verder te graven. Na 20 meter vond hij opnieuw aardewerken en andere objecten en gebouwen. Deze lagen kregen de naam Obéid. In de jaren 1960 vond Mallow een identiek scenario voor de stad Kish maar met een recentere datum dat wil zeggen -2900 BC.

Wat zegt de Bijbel over de zondvloed?

 • Het is veroorzaakt door een overmatige regenval, dus zoetwater en niet door een vloedgolf van uit de zee.
 • Iedereen werd gedood met uitzondering van Noé en zijn familie.
 • Twee jaar na de zondvloed wordt Arpachsad geboren, deze naam is zichtbaar een overeenkomst met de stad Arpachyia, stad van de Obéidische beschaving.
 • Nimrod eerste potentaat en grote stede bouwer zoals Ourouk, Ninivé, Reobot ir, Kalah en anderen.

Laten we deze punten eens wat van dichterbij bekijken zonder een complete studie te maken van de zondvloed en vergeten de details van de raaf of de duif die bij de sumeriens een zwaluw was en andere futiliteiten die meer overeen komen met een episode van Asterix en Obélisque die eisen bosaardbeien toe te voegen aan de magische drank en wanneer de Romein vraagt welk nut; “om er smaak aan te geven”.

 1. De archeologen bevestigen zonder twijfel dat de slik laag door de rivier gebracht is.
  Is dit door een uitzonderlijke regenval, een natuurlijke barrage door aardbeving of terrein verschuiving? Ieder jaar komen we dit soort calamiteiten tegen in Frankrijk en is in feiten niets bijzonders op aarde.
 2. Wat waren de speurbare elementen die Noé heeft kunnen constateren? Afwezigheid van water in de rivieren? Zichtbaar gewijzigd klimaat? Maar het is ook mogelijk dat onze voorvader zijn huis gebouwd had op een grote vlonder van riet zoals de huizen in Irak nog in de vorige eeuw en misschien nog vandaag en is met zijn “Smala” ( hebben en houden) weggespoeld zonder grote schade.
 3. In de stamboom van Adam (zie hoofdstuk 2) gedateerd volgens mijn versie, geeft de geboorte van Arpachsad een te mooie datum aan. Des al niet te min de beschaving van Arpachyia is gegeven voor de periode van Obéid. Hier komen we later op terug.
 4. Nimrod is een koning die bekend is van de koningslijst zoals we kunnen zien in bijna alle hoofdstukken . Hij is de tweede koning van de Dynastie van Kish. Deze lijst begint met; “En het koningschap komt van uit de hemel” en benadrukt dat deze dynastie na de zondvloed begint. De stad Kish was bedolven door een sliklaag zoals we dat nog vandaag zien met het stadje Vaison-la-Romaine in Zuid-Frankrijk. De datum van deze catastrofe, al eerder genoemd is gegeven door Mallow rond -2900 BC.

De dateringen

Één van mijn eerste zoek resultaten in 1994, de dag van Pasen, was historische gegevens te vinden over Nimrod in de Bijbel na dat ik het boek gelezen had van Dr. Papke “ Die geheime Botschaft des Gilgamesch” om de lange levensduur van de aartsvaders van Adam tot Mozes te verklaren.
Tot op heden gaan de officiële religies er van uit dat deze data genomen moeten worden zoals geschreven.
Buiten enkele integristen gelooft niemand dat in een recente periode zoals die van de aartsvaders men heeft kunnen leven tot 969 jaar, zie Mathusalem.

In het hoofdstuk geheime datering van de konigslijst van Kish wordt dit probleem behandeld, het zal niemand verbazen dat de Joden deze beroemde lijsten gekopieerd hebben.
Het raadsel is tot op heden nog steeds niet opgelost en de poging dit te doen, lijkt te mooi om waar te zijn.
De religies hebben de data berekend naar de dag van de geboorte.

Noé of Noach zou dan geleefd moeten hebben rond -2200 B.C.En Adam in het vierde millennium.

We kunnen nog beschouwen dat Adam als eerste man bij of in een bepaald gebied of volk geleefd moet hebben in het Neolithicum, maar Noé heeft beslist zijn prestaties niet volbracht aan het eind van het tweede millennium, want wij hebben tegenwoordig genoeg historische en geologische gegevens om te weten dat er in dit tijdperk geen spoor van een zondvloed is te vinden.

De genealogische stamboom van Adam tot Mozes heb ik als volgt herzien en beschouwd dat de lange levensduur in feiten dynastieën zijn van halve jaren.

Dit geeft een datering die zeer na in de historische gegevens past. (zie de tabel en diagram in Adam en Eva)

 1. Adam in -7501,5 BC komt overeen met de wereld catastrofe in het begin van het Holoceen dus vlak voor het Neolithicum.
 2. Noé of Noach in -3689 BC en zondvloed 300 jaar later komt overeen met de vernietiging van Ur rond -3500 BC.
 3. Arpachad wordt geboren twee jaar na de zondvloed in -2904 BC wat overeen komt met de ondergang van Kish
 4. Abraham in -1716 BC wordt door de exegeten zonder meer geaccepteerd.
 5. Jacob in -1538 hier zijn we in de eind periode van de Hyksos.

Het is verbazingwekkend een zodanige overeenstemming te vinden, maar nog eens de methode is die van de dimensies van de Titanic gecalculeerd van uit de maten van een engelse telefooncel.

Wat zegt de wetenschap over de periode van -3000 BC?

Het waterniveau van de dode zee is sterk gewijzigd en de sporen die het water hebben achter gelaten door in de natuurlijke holtes materie te deponeren die met behulp van C14 gedateerd kunnen worden, geeft het diagram in het hoofdstuk “Vulkaan erupties en historie”.

Door op dit diagram  de zuurgraad metingen te projecteren van de metingen van de Groenland ijskernen vinden  we de vulkaanuitbarstingen die hier mee te maken hebben.

Het diagram spreekt voor zich de waterspiegel van de dode zee was honderd meter boven normaal in de periode van begin – 2000 BC en geeft aan dat er een overmatige regenval bestond voor dit tijdperk.

Verder kunnen we constateren dat dit samen gaat met sterke vulkaan activiteiten. Hier aan besteden we een hoofdstuk in zijn geheel aangaande klimaat en historische evenementen.

De literatuur over de zondvloed vult bibliotheken en de uitleg en verklaringen ontbreken niet.

Sinds kort gaf een engelse ploeg een mogelijke oplossing. Voor hen was het de doorbraak van de Dardanellen rond -5500 BC. In deze periode zijn we aan het einde van de ijstijd die al in – 8000 CB begonnen is. Het zeewater is nu 120 meter gestegen .

De zwarte zee is een zoetwater meer dat met het smelten van het ijs ook langzaam stijgt maar er ontstaat een verschilniveau van honderd meter die op een gegeven moment door breekt en de naturelle stuwdam vernietigd . De Bosphorus verandert in een gigantische rivier en er ontstaat een waterval van honderd maal de Niagara. Het waterpeil stijgt nu 30 cm per dag

Rond dit zoetwatermeer leefde een primitieve bevolking. Weinig heeft deze verdubbeling van het water oppervlakte overleefd . Dat dit een emotionele schok heeft achtergelaten in de volken 2000 jaar later is niet ondenkbaar. Waarschijnlijk is dit ook de grond oorzaak van de migratie van de Indogermanen en misschien ook de Sumeriens maar is beslist niet de zondvloed van Gilgamesch en dus ook de kopie in de Bijbel.

Assourbanipal, geletterde koning van Ninivé in de zevende eeuw BC zegt duidelijk “ Ik heb teksten van voor de zondvloed gelezen en vervolgt maar het schijven is niet erg duidelijk”!

Inderdaad de klei-tabletten van -2900 BC zijn nog in de stijl van Rebus raadsels en voor -3200 BC bestaat er geen schrijven!!

Dus de zondvloed is zonder meer tussen deze twee datums ( Q.E.D  wat aangetoond moet worden)

Welk verband tussen zondvloed en vulkanen en welke invloed op de volken door de stof die in de lucht blijft hangen? Dit gaan we beter zien in het hoofdstuk klimaat en geschiedenis wat de consequentie is van die stof deeltjes (ppm partikels per miljoen) die we al duizenden jaren in ademen.