Adam en Eva

Dit boek begint met het zoeken in de stamboom van de twee oervoorvaderen, voortbrengers van onze wereld. Hun zonde van hoogmoed weegt nog alle dagen op onze schouders. Gelijk zijn te willen met God waar halen zij het vandaan?

In het hoofdstuk de goden voor Nemrod wordt aangetoond dat de tien eerst koningen voor de zondvloed zichtbaar overeen komen met de tien grote oervoorvaderen van voor de zondvloed want in beiden gevallen is de laatste persoon de hoofd acteur van de zondvloed. Een ander bewijs is dat de levensduur van deze eerbare voorvaderen een vergelijkbare grootte geeft. Dit raadsel is tot heden niet opgelost en ik heb eveneens mijn neus gestoten voor het breken van de geheime code van dit mysterie.


Adam & Eva tableau

Bij de Sumeriens bestaan er lijsten van de genealogische afstamming van de koningen meestal genoemd K.L.(koningslijsten) begeleid met de levensduur van het koningsschap(zie ook de koningen voor Nimrod).Welke credit kunnen wij geven aan historische reconstructies van meer dan duizenden jaren na de gebeurtenissen en vier of vijfduizend jaar voor onze tijd? Dit is bijzonder zichtbaar in het begin van het tweede millennium want de leefperioden variŽren van enige honderden jaren tot meerdere tienduizenden jaren. Daar bij komt dat de namen van deze koningen vaak overeen komen met de namen van dieren wat op zich niet abnormaal is voor een volk van jagers zoals de indianen maar volledig ongepast bij de volkeren van mesopotamie, die gesetteld zijn en in steden wonen.

In het hoofdstuk geheime data heb ik kunnen bewijzen dat deze gegevens in feite een astrale origine hebben en dit is geen verrassing voor hen die de Sumeriens bestudeerd hebben, voor wie de hemel en de astronomische studie een pure religie was. Deze dieren waren de sterrenbeelden maar wij verwijderen ons van onze originele zondaars en hun afstammelingen

Er bestaan meerdere K.L. van voor de zondvloed en die gaan van 8 tot 10 koningen met jaartallen die verre uiteen gaan en de lijst van onze aartsvaders komt zichtbaar ergens anders vandaan.

In Genesis (eerste boek in de Bijbel voor hen die gevoed zijn met de zuigfles van Marx) krijgen wij niet alleen de leeftijdperiode maar ook de tijdsduur waarin zij hun nageslacht hebben verwekt. De religies van de Joden en Christenen hebben deze cijfers letterlijk genomen en hebben met deze gegevens de leeftijd van onze aarde bepaald . De resultaten van deze geleerde berekeningen werden nog geaccepteerd tot in eind achttiende eeuw en voor sommigen nog vandaag, maar zijn in volle tegenspraak met de moderne wetenschappen.!

Zelfs wanneer wij de data van Adam en Eva als symbolisch beschouwen en de datum van -4004 BC aannemen als datum voor de schepping van de aarde dan is het zeker dat de zondvloed periode niet in -2348 BC valt. Dit onderwerp wordt in een volgend hoofdstuk behandeld.

Gezien dat de kerkelijke verklaringen in tegenspraak zijn met wat ik hier voor heb verteld over de historische datum van de zondvloed, naar zeggen van de koning van Babylon Assourbanipal. Uiteindelijk heb ik de data van de stamboom van Adam opnieuw berekend met het begrip dat de leefperiode in feite een dynastie periode voorstelt. Het probleem was hier nog niet mee opgelost en de gegevens moesten door 2 gedeeld worden, in feite moet men hen beschouwen als halve jaren of zonnewendepunten.

Dit geeft het bijliggende tableau met een begin van de uittocht uit Egypte in -1235 BC die men neemt meestal aan voor de historische gebeurtenissen maar verre van waarschijnlijk!

De data die nu voortkomen uit deze calculatie zijn vertroebeld.

 1. Adam en Eva bevinden zich midden in het cataclysme van het Holoceen, -7553 BC
 2. Noť zou geleefd hebben in midden III duizend
 3. Zijn zoon geboren 2 jaar na de Zondvloed -2900 BC .
 4. Abraham maakt zijn rondreis in -1716 BC.
 5. Jacob ondergaat het einde van de Hyksos periode -1538 BC.

Wat gebeurt er in -7553 BC? De geleerden constateren een snelle toename van de aardtemperatuur en een ecologische catastrofe over de gehele aarde. 70 Grote diersoorten verdwijnen om maar alleen de Mammoet te noemen en die toch wel andere catastrofes meegemaakt had sinds 400 000 jaar. Zelfs de mens heeft moeite deze periode te overleven maar het is kinderlijk te geloven dat er maar twee mensen dit overleefd hebben. In ieder geval volgens geschriften is het paradijs door het vuur van de hemel verwoest, zie de engel met zijn vlammend zwaard die de wacht houdt opdat onze zondaars niet meer terug kunnen komen! Zie schutblad van dit schijven!

Deze allegorie komt van de Perzen met hun paradijs van Ė 500 BC en de Engel is een Chťrubijn een woord dat komt van K.R.U.B. een gevleugelde leeuw of sfinx. Men vindt deze mythische dieren voor de exotische tuinen omrand met muren waarin wilde vreemde dieren leefden goed gevoed dus zonder levens gevaar zoals Adam en Eva het heeft kunnen meemaken zonder verslonden te worden.

Gedurende een periode crediteerde ik de theorie dat de het paradijs door een fragment van een komeet inslag verwoest was, maar gezien dat een simpel stukje ijs van 15 meter een oppervlakte van 60 km≤ kan verwoesten (zie de inslag in SiberiŽ in 1908) is het duidelijk dat het Bijbel relaas vertelt over een lokale catastrofe maar die niet miniem hoeft te zijn zoals vulkaan uitbraken in het verleden ons getuigen (Zie hoofdstuk 8)

"Ikke? Ikke weet van niets, Eva is het die mij verleidde!"Wat zeggen Adam en Eva over deze gebeurtenissen?

Het begint met de schepping dat wil zeggen in bijbelse termen tohu Ė bohu of het Griekse woord Chaos en hier na in het Latijns  Fiat Lux of te wel het licht was er.

Wanneer wij tegenwoordig deze mythologie observeren dan zijn wij verbaasd te zien dat dit verhaal nog toe te passen is op onze moderne visie met de evolutie theorie van Darwin van 150 jaar geleden.

Van dichterbij bekeken zien wij toch enige tegenspraken. Hoe kan het licht er zijn voor de zon en de sterren????

In feite vertellen de wetenschapmensen van die tijd de herleving van de natuur na een cataclysme en ik denk in het bijzonder aan een vulkaan uitbarsting, iets wat zeer frequent is op onze aarde.

Een grote eruptie veroorzaakt een totale verduistering en met de tijd verdwijnt de stof en het licht komt terug (fiat lux)! Kort hier na verschijnt de Zon en de Maan! 

Vervolgens zijn het de vissen die terug keren, dit in een betrekkelijk beschermt ecosysteem en robuuster dan onze atmosfeer. De vogels volgen hier op want zij komen van verre en zijn ook beschermd tegen locale catastrofen en zo verder.

Dat de terug gang onmogelijk was is niet moeilijk voor te stellen met 30 meter as en puimsteen over een stad of land of een lava laag en die voor duizenden jaren niet meer te cultiveren is.

Waar moeten wij deze gebeurtenissen zoeken? Voor de Bijbel exegeten is de plaats tussen de Euphraat en de Tigrus, wanneer wij de termen van het Hebreeuws zonder hen gevocaliseerd te hebben en twee van de 4 paradijselijke rivieren vergeten.

Het boek van Salibi ď The Bible came from Arabie ď geeft ons ten minste een rationele verklaring en is plausibeler dan 3000 jaar fantasie van de Bijbel exegeten.

Voor deze laatste speelt de hele zaak zich af in Saudie Arabie op het plateau en bergen van AsÔr tussen Djeda en Jemen! Hij toont ook aan dat de 4 rivieren van het paradijs nog steeds hun naam hier hebben ook namen van steden zoals Sodome en Gomorrhe zijn nog steeds talrijk aanwezig en niet ver van vulkanen die nog steeds actief zijn!

Een ander symbool wat doet denken dat onze verbannen voorvaderen met een vulkaan te doen hebben gehad, is de slang en de appel. Deze allegorie vinden wij bij de chinezen met de draak en de ďparelĒ maar die in feiten een vuurbal is. Het hoofdstuk 7 over de draken en slangen geeft hier over een globalere visie en zie ook de voorpagina op de omslag.

Wat kunnen wij zeggen van de data die uit het bijliggende tableau komen?

DeĒhistorische personagesĒ zijn; Adam, Noe, Arpachad, Abraham, Jacob. De leefperiode die algemeen wordt aan gehouden door de exegeten en archeologen komt verbazingwekkend overeen met de datums van de Bijbel herzien door de auteur door de levens duur van de Patriarchen te beschouwen als dynastieŽn van zonnewendejaren .

-7553 BC wordt de gehele wereld geteisterd door een ecologische desaster rond een kleine 10 000 jaar geleden. Deze periode tot vandaag noemt men Holoceen.
Sommige wetenschappers hebben hier in deze vele geologische gegevens verklaringen gezocht van de Bijbelse zondvloed maar dit is in volledige tegenspraak met wat de Sumero-akkadiens hier over schrijven en het zijn zij die de mythe geschapen hebben!
De reden van de plotselinge temperatuurstijging over de gehele aarde is nog niet gevonden maar dit veroorzaakt het smelten van de IJskappen in de beiden hemisferen en de zeespiegel
wordt +120 meter hoger. Veel dier en planten soorten verdwijnen, zelfs de mensheid werd bedreigd, sommige grotten die 30 000 jaar bewoond waren verliezen hun bewoners voor soms 1000 jaar. Men noemt dit de Hiatus periode door het missen van de meeste archeologische gegevens. Zo te zien is de mens niet uitgeroeid want waar komen wij anders vandaan?

-3500 BC de sumeriens komen in mesopotamie. De eerste alcoholische dranken verschijnen en Noe is bekend voor zijn drank misbruik of zoals de Bijbel zegt hij wist het niet omdat hij het net uitgevonden had!!! In de zelfde tijd wordt de stad Ur van de kaart weg gevaagd door een overstroming die het gehele omgeven met een alluviale sliklaag bedolven.

De hebreeuwen zijn geen grote astronomen zoals de sumeriens en de hoge leeftijden van de aartsvaders is eerder te zoeken in de kabaal met zijn mysterieuze cijfers terwijl de grote leeftijden van de equivalente personages bij de sumeriens astronomische data zijn ( zie hoofdstuk 3).

Ik kan me moeilijk voorstellen dat deze geleerde voorvaderen de kennis hadden van 10 000 jaar misdragen van de moderne mens.

Het bijbelse schepping verhaal is beslist een van de meest mooie vertelling van alle scheppingsverhalen op de wereld.

Het enige zekere wat ik uit deze begin studie geconcludeerd heb is dat het gebied waar Adam en Eva gewoond hebben door een vulkaan verwoest is zoals ook de bewoners van Sodome en Gomorrhe misschien door de zelfde vulkaan of een andere niet ver hier van vandaan maar zeker niet gelegen aan de dode zee.

De afstammelingen van de overtollige rib luisteren weer opnieuw naar de perfide gevallen engel met zijn aanmoedigingen voor gelijkheid in alles en voor iedereen ook in de volksvertegenwoordiging van het zwakke geslacht wordt door de wet gebonden. Er wordt zelfs een dag geschapen 8 maart zoals wij dit konden vinden bij de communisten. Wij hebben gezien hoe hun maatschappij is geŽindigd was het nodig ook dit nog te kopiŽren. Wanneer de dag van de man? Wij zijn toch gelijk! Als wij zo verder gaan wacht Bin en zijn kornuiten ons binnenkort op met de glimlach van Allah zoals voor de schapen van aÔd elkibir.

Stamboom van Adam

-2900 Een soort gelijk overstroming vindt plaats in de stad Kish door de losgebroken rivieren en een rivierkleidekmantel wordt zijn lijkwade.In deze periode wordt Arpachad geboren 2 jaar na de zondvloed.

-1700 Abraham trekt met zijn smala (tenten en hebben en houden) van Ur naar Egypte via Haran. Dit is ook de datum die door de exegeten gegeven wordt.

-1550 Dit is het einde van de Hyksos periode Joseph is in Egypte met zijn broers.

Leeftijd van de vader bij de geboorte van de zoon (in halve jaren)

Lijst volgens de traditionele genealogie

Tijdsduur dynastie in halve jaren

Data BC volgens auteur in jaren

Tijdsduur dynastie( in jaren)

Historische data BC bekend en geschikt op geologische data

130

ADAM

930

7501,5

465,0

7553

105

SETH

912

7036,5

456,0

 

90

ENOS

905

6580,5

452,5

 

70

KENAN

910

6128,0

455,0

 

65

MAHALALEE

895

5673,0

447,5

 

62

JERED

962

5225,5

481,0

 

65

HENOCH

365

4744,5

182,5

 

187

MATHUSALEM

969

4562,0

484,5

 

182

LAMECH

777

4077,5

388,5

 

500

NO…

950

3689,0

475,0

3500

100

SEM

600

3214,0

300,0

 

35

ARPACHSAD

438

2914,0

219,0

2900

30

SELAH

433

2695,0

216,5

2700/2650

34

HEBER

464

2478,5

232,0

 

30

P…LEY

239

2246,5

119,5

 

32

REHU

239

2127,0

119,5

 

30

SERUG

230

2007,5

115,0

 

29

NAHOR

148

1892,5

74,0

 

70

TERAN

205

1818,5

102,5

 

100

ABRAHAM

175

1716,0

87,5

1700

60

ISAAC

180

1628,5

90,0

 

 

JACOB

147

1538,5

73,5

 

 

LEVI

110

1465,0

55,0

 

 

KEHATH

133

1410,0

66,5

 

 

ARAM

137

1343,5

68,5

 

 

MOISE

120

1275,0

60,0

1235

 

MORT  MOISE

 

1215,0

 

 

 

TOTAAL

12573

 

6286,5

 

 

BEGIN MACHT ADAM

7501


Adam: Geslachtsethymologie

De volgende grafiek geeft de tijd aan waarin de aarstsvaders dynastieŽn bestaan zouden hebben. De berekening begint bij de uittocht uit Egypte, die door de meeste exegeten wordt gegeven voor -1235 BC (De Jehovagetuigen geven een datum die volgens mij juister is, want dit komt overeen met de eind Hyksos periode. Dit wil zeggen. De Semitten worden uit hun land gezet of tot slavernij gedwongen. Gezien de uitbraak van Santorini in -1643 BC en de Hykos periode tegen -1500 BC eindigt, is deze datum gekozen door de Jehovagetuigen niet een slechte.

Het probleem van deze legenden zoals verklaart in de Atlantis, blijft natuurlijk een konstante mengeling van verschillende legenden. Waarbij wij geconfronteerd worden met het syndroom van de vleermuis.
Ik ben een vogel, maar zie mijn mooie snuit ik ben een muis.

De berekening van de geboortedatum is als volgt:

 • De totale opsomming van de dynastieŽn is 12573
 • Dit moet met 40 gecorrigeerd worden,
  (zie verblijf in de woestijn voor zij het land van Cašn geweldadig binnen vallen)
 • Wij gaan uit van de hypothese dat het zonnewende jaren zijn dus halve jaren. Vandaar gedeeld door twee.
 • Onze uitgangsdatum is -1235 BC
 • Het begin van Adam wordt dan 7501,5 BC
 • De gehele wereld wordt in deze periode ernstig geteisterd.


Voorbeeld berekening geboortedatum
(12573 - 40) /2 +1235 =7501.5


 

De volgende grafiek geeft weer de opeen volgende dynastieŽn. Duidelijk is dat Mahusalem de oudste was en ook het voortijdig verdwijnen van Henoch die met god wandelde. Zie verder de verklaring hiervan in hoofdstuk 3 Shamash of Cham.

Na Heber worden de mensen niet meer ouder dan 120 volgens Genesis 6 in de bijbel.

De Y-as geeft weer de dynastieŽn in halve jaren!

C. Wijngaards
Viarmes Mei 1994

 

Links: La Menace du Ciel, 1908 Sibria Explosion, Tunguska,

gold.gif