H-R-B of Europa

Een geschaakte prinses door een God( heden ten dage staat Amerika bovenaan in het balboekje)

Ons werelddeel heeft zijn naam geerfd van een Libaneese prinses of liever gezegd phenicische gezien de historische periode.

Een tussen haakjes (de etymologie van de naam Europa vindt daadwerkelijk zijn oorspong in het nabije oosten) De naam komt van het woord H-R-B gevocaliseerd in de Hebreeuwse taal HoReB, waarin we de klinkers en medeklinkers van ”Europa” vinden en zegt in deze taal ter rusten gaan (zonondergang)zoals ook in de Arabische taal “Al Mag HeRiB” en wat wij kennen onder de naam Magreb ( noord Afrika)of het westen( occident) daar waar de zon ondergaat.

De legende verteld ons hoe Zeus de schone heeft verleid en vervoert van het strand van Tyr door zich in een witte stier te veranderen.

Onze voorvaderen hebben deze mystieke gebeurtenis tenminste al 2000 jaar afgebeeld op muurschilderijen in de tijd van de Romeinen en op schilderijen van de laatste eeuwen en beslist wel vroeger maar daar zijn geen tot ons gekomen werken van.

Tableau van ontvoering Europa

 

                       

Wat vertelt ons de legende?

De onschuldige Europa klimt op de rug van de witte stier en het beest vliegt naar het eiland van Kreta waar hij vandaan komt.

Vervolgens achtervolgen haar broers het koppel evenals haar vader Agenor.

Zeus verandert zich in een adelaar en uit hun geschlachtsgemeenschap worden drie kinderen geboren, Minos, Rhamadamante en Sarpedon 1.

Lees meer in Hoofdstuk Zeus

Welke realiteit staat er achter deze legende?

We zitten zichtbaar in de periode voor de explosie van de Atlantis, dus voor de instorting van Santorini in -1643 BC
(Link hoofdstuk Atlantide).

Het imperium van de Kreta beschaving is op zijn hoogtepunt en de God Zeus is een kopie van Bêlu Marduk, de God van Babylon en gecreerd door Hammurabi in zijn regerings periode van-1696 tot-1654 BC.

Het is wel bijna zeker dat onze tyreense dit nieuwe geloof heeft meegenomen zoals we dat meestal meemaken in de geschiedenis die ons laat zien dat het de invloed van de vrouw op haar echtgenote is of door middel van de zoon en zijn opvolging op de troon.

Is het dus Zeus die haar heeft geschaakt?

Ik denk eerder dat het een prins van Kreta geweest is maar daar zullen we de naam wel nooit van weten!

Wij zijn heden ten dage 3700 jaar verder en we willen van onze oude Europa een grote federatie maken.

Met de ogen van Chimene kijken we naar Amerika die dit al lang gerealiseerd heeft. Waarom wij niet om maar eens een domme vraag te stellen.

De rest van de wereld is tot heden voor 95% in hun leven en uitvindingen dankverplicht aan de greeks-romeinse en vooral die van de Christelijke beschaving sinds de laatste 1600 jaar.

Een natie willen bouwen waar in we moetwillig in uitvagen zijn oorsprong door het christendom, in een poging voor de opzet van een constitutie, is een hoofdfout.

Tocqville die eerder agnostisch was schrijft duidelijk dat de europeese beschaving gebazeerd is op het christendom en een verval hier van die van Europa zal zijn.

Een heldere visie voor ons huidige Europa die bezig is aan zijn voorspelling te antwoorden.

Waarom Europa zo sterk verdeeld, heeft zij de overhand gekregen op imperiums die veel groter waren zoals de Chinezen die midden 1400 al een schip hadden van 140 meter terwijl Christoph Colombe met zijn notedopje de Santa Maria maar 33 meter was en de Arabische beschaving ging van Spanje tot India en verder.

Het antwoord is de verscheidenheid en de afwezigheid van centralisering.

Ondanks ons lieve christendom hebben we permanent oorlog gevoerd en we kunnen zeggen tot heden aan toe want ik ben in de laatste oorlog geboren in 1943.

Iedere oorlog geeft een impulsie van inspanning en men hoeft maar te kijken naar het aantal die hun oorsprong vinden in deze konflicten om zich bewust te worden van de technologische vooruitgang en andere gebieden.

In deze periodes speelt de doorsnee alleman niet met een balletje.

Dit wil niet zeggen dat ik achter het maken van een oorlog sta of liever gezegd in een pacifistische vorm van een vrije genegocieerde concurentie.

Wat voor Europa gaan we construeren?

Onze eurocraten en politici proberen ons een nieuwe uitvlucht in het onbekende te verkopen met de constuctie van een europeese grondwet die zijn naam niet zegt en aangeduid met een verzachte benaming “Europees verdrag”.

Vanaf het begin van de europeese constructie, in de jaren 50, bestonden er twee modellen over de conceptie van Europa.

1° Een Europa van naties.

2° Een Europa van federaties.

De eerste werd door DE Gaulle verdedigd. Verbazend de “JA” van de Gaulisten die naar hun zeggen zijn ideen vertegenwoordigen.

Euopa federale is eerder een idee atlantistisch en west Duitsland, Nederland en Engeland waren hun trouwe aanhangers.

Verbazend de “Nee” van mijn landgenoten.

Wat aangaat de “Nee” van onze trotsko-socialo-comunisten zijn zij volledig in overeenstemming met hun logica want het feest van ultra bescherming is ten einde met of zonder grondwet en is te beschouwen als een waarschuwing naar de regering van Raffarin (eerste minister in Frankrijk 2004 tot 29 mei 2005).

Het verdrag wat we zouden ondertekenen is een pure schepping van een federale natie van Europa met het idee Amerika te copieren.

Het werk bij hen waarom niet bij ons?

Wij zijn in niets te verglijken met dit land, die 200 jaar geleden van af nul begint met een dominerende eenheids taal het Engels, en nog minder heden ten dage. 70 jaar na hun verdrag hebben zei zich een burgeroorlog veroorloofd met 1 miljoen slachtoffers zonder te vergeten dat ze de autochtonen uitgeroeid hebben zonder veel gewetenswroegingen.

De Duitsers zijn voor een federatie, zei zijn het zelf en ontrafelen van de andere oude naties is voor hen de top voor het maken van kulturele en linguistische “Anschlussen” van het vergangene Reich.

1° Vraag; is het mogelijk dit nieuwe imperium te realiseren?

2° twedens vinden we hierin een baat?

De eerste vraag is zondermeer “Nee” want we zijn bezig een imperium op te bouwen van 27 landen met bijna evenveel talen

Waar is de eenheidtaal voor de communicatie in deze toren van Babel? België met maar twee talen die ieder spreekt of verstaat is na 150 jaar onnatuurlijk hokken van de beide bevolkingsgroepen tot aan de grens van scheiding.

Toren van Babel

Een imperium heeft een moederland, als dat Brussel zou zijn dan zouden we dat wel geweten hebben.

Een imperium is in voortdurende expansie en anschlussen onder verschillende vormen. We willen geen grenzen en gaan zo ver dat we niet weten waar de grens van Europa ligt.

Konsekwentie we vluchten naar steeds verder naar voren en dit heet “Cavalerie” in bedrijven, met oorlogen zoals Yougoslavia et Afganistan of Irak.

Voor de volgende oorlog wanneer we aan het verdrag gebonden zijn zal Frankrijk er dit keer niet onderuit komen aan de toekomstige konflicten mee te doen.

Een imperium of eenvoudige natie heeft een leger.

De NATO is een castra in dienst van de Amerikanen.

Wij konstrueren een ectoplasma met een frankenstein economiek voor wat de EURO betreft met zijn straffe monetaire condities
(zie Link monetaire souvereiniteit).

Een Bolkestein politiek en en gecastreerd leger voor onze verdediging.

Ik groet de UTOPISTEN

De vraag welke baat uit een dergelijk dwaling spreekt voor zich.

Wanneer men niet instaat, is zijn eigenland te besturen moet men niet denken dat de oplossing van buitenland komt door een toevlucht te nemen naar steeds groter.

In het bedrijfsleven noemen we dit “cavalerie” wat wil zeggen steeds meer opdrachten met een groot voorschot van betaling om het eveneens toenemende  verlies te dekken, die bij de eerste betalingproblemen een afgrond wordt met een faillit als eindoplossing.

Laten we allen een stap naar vooren doen zoals een afgevaardigde eens uit braakte maar vergeten was dat hij korte hier voor over de afgrond gesproken had waarvoor de Fransen stonden.

Conclusie:

Het is niet onmogelijk het europeese volk een geforceerde unificatie op te dringen waar overigens onze dirigerende functionarissen( eurocraten) mee bezig zijn ondanks de waarschuwing van het volk die zich hier over heeft kunnen uitspreken maar dan gaan we naar een Soviet Unie van Europa met zijn dictatuur van het volk en democratisch centralisme die een groot succes was gedurende bijna 70 jaar.

Blijft er allen nog over de mogelijk voor een federatie van totale souvereine staten waarin we niet onder contrôle staan voor de kleinste details van ons leven of magagement van een firma, zoals werktijd, breedte van de stoelen op de tracteurs of lengte van de kersenstaartjes bepaald door Brussel, deze laatste waren een belangrijk betaalmiddel voor de dienstbodes van de bourgeoisie in de negentiende eeuw. Van daar dat de vakbonden in Frankrijk nog steeds de leus gebruiken “betaald worden met kersenstaartjes” en het belangrijk is dit betaalmiddel te normaliseren voor het geval dat de Euro explodeert.

9 mei 2010 onze dirigententen van Europa zijn in vergadering voor het redden van de EURO.

Prachtig we gaan niet alleen Giekenland redden maar ook de hele troep PIIGS (acroniem voor Portugal, Italië, Ierland, Spanje)en daar bij Frankrijk die ook deel uitmaakt van deze “club mede”.

60 Miljard voor de commissie van Brussel, 440M voor de Europese gemeenschap in zijn geheel, hoewel Engeland en Slowakije niet akkoord gaan et niet meebetalen, vervolgens 250 miljard van het FMI.

Het is deze laatste die je niet in huis moet hebben.

Dit zijn moordenaars die je de speelschuld doen betalen eerst breken ze je knieën zodat je recht loopt en zo nodig slaan zij je hersens in tot dat je zindelijk denkt volgens website LUPUS.

Onze eurogeldschieters zijn zachte heelmeesters vergleken bij deze beroeps killers.

We zijn dus sinds 8 mei en “open bar” voor alle banken en leden van de club mede of zoals de Ex-president van de BRED zei “men heeft de sleutels gegeven van de wijnkelder aan een club alcoholisten”

Deze maandag 11-05-2010 het is een euforie bijna 10% voor de CAC 40, noch nooit beleefd. Maar dit eindigt altijd een kater.

Rendez vous in enkele maanden na ontnuchtering!

Carel Wijngaards

11-05-2010