Piramides en Werkeloosheid

Wij hebben allemaal geleerd dat de piramides gebouwd zijn door de slaven en in het bijzonder door de Hebreeuwse bevolking onder Ramses.

Wat is de werkelijkheid?

Eerste vraag; wat is het nut van een piramide? Een  spontaan antwoord “ niets anders dan de zielerust van de farao voor de eeuwigheid. Gezien onze joods-christelijk-marxistische beschouwingen een monsterachtige uitbuiting  van een proletariaat.

Dat dit meerdere duizenden jaren heeft geduurd moet ons toch te denken geven, dat wil zeggen de maatschappij heeft er globaal zijn voordeel en welvaart mee behaald.

De economie in Egypte, en zoals de meeste economieën in de wereld van die tijd, zij trekken hun rijkdom uit de landbouw. Ook al zijn er landen die de mogelijkheid hebben meerdere oogsten per jaar te zaaien, Egypte leeft met het wassen van de Nijl. Dit geeft perioden van hoge activiteiten gedurende enige maanden en anderen waarin de werkzaamheden volledig onmogelijk zijn vanwege de overstromingen.

Dit geeft twee problemen:

  1. Gedurende de periode van ledigheid moeten de mensen toch eten dus moeten er reserves bestaan die opgeborgen moeten worden. Hier toe is de eerste beste fela niet in staat, want alles op te eten bestond toen al en het opslaan van tuinbonen, granen, en ander voedsel is niet mogelijk in schamele hutten, en zelfs in huizen van steen, alles wordt opgevreten door de beesten en insecten, of rot weg.
  2. Ledigheid is des duivels oorkussen. Ook al was deze antigodheid nog niet geschapen* , de Egyptenaren hadden equivalente Goden met de zelfde uitwerking

Oplossing:
De farao, (volgens de Bijbel toegewijd aan Joseph), eist een belasting van 1/5 van de oogst. In feite 20% aan de toegevoegde waarde, onze BTW van 20,6%van vandaag. Wat een vooruitgang 3500 jaar later in onze franse maatschappij met een globale belastingdruk van 53% wat de franse burger afdraagt van zijn verdiensten.

De farao distribueert een deel van deze gecollecteerde rijkdom door deze massa werkeloosheid te benutten voor de bouw van z’n piramide. Een ander deel was voor zijn functionarissen, priesters, adel, en leger waar van een groot deel kinderen uit zijn harem en familie.

Gezien het belasting niveau moet het aantal ambtenaren ongeveer een derde zijn van onze huidige administratie.

Het spreekt voor zich dat ook voor deze periode niet meer kan worden uitgegeven dan verdient en de grote van de piramide is afhankelijk van twee factoren;

  1. De tijdsduur van het koningschap.
     
  2. De geproduceerde rijkdom of was afgedragen was.

De voordelen van een piramide constructie:

  • Men kan hem zo groot maken als men wil.
  • De werkzaamheden kunnen op elk moment gestopt worden.
  • Een keer gebouwd zijn de onderhoudskosten NUL.

Vergelijken wij deze overwegingen van het verleden eens met Frankrijk aan het eind van de twintigste eeuw!

Onze economie is net als het klimaat of de grillen van de Nijl en wij vinden de cyclus van veel werk die volgt op een werkeloosheidsperiode maar met dit verschil, de Egyptenaren wisten deze magere periode vooruit terwijl wij alleen geloven in een crisis wanneer hij er werkelijk is.

De hedendaagse farao geeft een deel van de geïnde belastingen aan de werkelozen zonder enige tegenprestatie anders dan werk te zoeken, die er niet is maar er moet toch gedaan worden alsof men zoekt en dan nog niet te spreken van de minimum levensonderhoud van 1 000 000 fransen met hun RMI.

Verder lanceert hij grote werken  zoals de Bibliotheek Mitterand, Opera populair, Grote triomfboog etc. of schept onnuttige werkplaatsen voor jonge lui voor ondersteuning van de reizigers bij de spoorwegen met de titel “agenten voor goede stemming” en andere fantasieën.

Voor de grote werken; een keer begonnen dan moeten ze afgemaakt worden, de budget tekorten zijn chronisch, met andere woorden wij geven meer uit dan wij innen aan belasting gelden . Een keer klaar bijvoorbeeld de grote bibliotheek kost 330 miljoen gulden per jaar aan functionering en onderhoud. De opera en andere gebouwen het zelfde laken een pak en niet te vergeten dat de ruïne zich al installeert voor de werken klaar zijn. De netten waarin deze gebouwen gehuld zijn is gedaan om te voorkomen dat de toeristen de façade stenen zouden stelen vooral die los komen van 50 meterhoog!

Vergeleken met de piramide van Djeser deze laatste zou 1518 miljard gulden gekost hebben van af zijn constructie tot aan vandaag.

De bouwers van de farao waren in een normale structuur van maatschappij met eveneens een piramide van functies waarvan uiteraard de laatste basis de slaven waren en die wij tegenwoordig exploiteren in de vorm van DIN paarde krachten.

De stenen waren zo hard mogelijk en werden bewerkt met stenen beitels. Gelukkig hadden zij nog geen gewapend beton anders was heel Egypte een groot blok geworden.

De farao vlakte de golven van zijn economie af door distributie zoals een condensator de fasen gelijkgerichte wisselstroom corrigeert. Dit wil niet zeggen dat af en toe de mogelijkheden overtroffen werden maar  werd snel gecorrigeerd.

Onze huidige werkelozen die op een gegeven moment werden ingezet in een fictief bedrijf met het doel deze mensen te vormen of niet hun werkgewoonten te doen verliezen hebben nooit de overtuiging of verplichting gehad die de echte werkers van de piramiden gekend hebben.

Dit zelfde geld voor onze kathedralen. Een student vroeg eens aan zijn professor hoe hebben ze de mensen er toe kunnen dwingen zulke fantastische monumenten te bouwen ? Hier zien wij dat Marx nog steeds rond zweeft.

* De duivel is geschapen door Zorastre rond -600 BC

5 november 1998
Carel Wijngaards