Fiat Lux
ter

Aldus in het eerste en tweede deel van onze schepping Fiat lux hebben we in eerste instantie de schepping van onze kosmos onthuld en de Bigbang door de simpele gegevens dat onze Scheppende God die speeksel aan de teerlingen heeft gesmeerd van de tiende tot de tachtigste dobbelstenen.

Van het begin af aan zijn we in een situatie die voor de mens onbegrijpelijk is want we zijn sterfelijk en hebben een begin en een einde. Het is daarom dat we het “model van denken” accepteren; een grote explosie in het begin en vermoeden dat dit eindigt in een “big Crunch”.

Vermoedelijk heeft de energie van het heelal altijd bestaan en blijft bestaan tot in het oneindige aan toe.

De monotheïstisch( en ook anderen religies) noemen dit GOD of Goden. Waarom heeft HIJ het aantal elementaire deeltjes tot zo weinig begrensd?
We zijn niets in dit gigantische dobbel spel van deze doorgestoken kaarten.

Een kleine terugblik, hoe heeft onze scheppende God “vals gespeeld?”
HIJ geeft de volgende order!
De elementaire atoomdeeltjes kunnen doen wat zij willen behalve energie scheppen uit het niets en doen verdwijnen in het niets.

Met andere woorden de energie behouden onder alle condities!

In de eerste fase van onze kosmos wil dit zeggen een afkoeling door dat de elementaire atoomdeeltjes uit elkaar gaan en als volgt gaan condenseren zoals ieder gas freon van een koelkast of waterdamp in de bergen op onze planeet.

In het begin hebben we fermions, leptons en quarks die op nieuw gevormd zijn in neutrino’s, elektron, muon,tau en quarks u,d,c,t,b.

De condensie van elementaire deeltjes, neutrons-electrons, is vanaf de eerste instantie en het waterstofgas is kennelijk die het beste antwoord aan de conservering van de energie op dit moment van de expansie van het heelal.

De volgende etappe is de condens van druppels zoals onze wolken die afkoelen maar onze druppels hebben dit keer een fenomenale afmeting en noemen dit sterren die in hun begin maar een ophoping van waterstof atomen zijn en deze sterren vervolgens ook weer uit elkaar drijven en gaan samen klitten in een geheel wat wij noemen "Melkwegstelsels" en zelfs deze systemen verwijderen zich en condenseren zich tot super Melkwegsystemen.

De sterren zijn onze fabrieken voor een concentratie genoemd Fussie op hoge temperatuur om onze zware elementen te vormen. Deze zijn ongeveer 96 geclassificeerd stabiele door de illustere Russische Wetenschapper Dmitri Mendelejev.
Deze atomen zijn vrij gegeven door de sterren die aan het einde van hun leven door wat we noemen een supernova (video) welke als het ware fungeert als een mini-big bang waarvan de resterende delen zich weer gaan samen klitten tot planeten waarop de atomen zich vrij kunnen uitlaten tot het combineren van Silicium en zuurstof SiO² genaamd zand of onze geliefde water “H²O en ontelbare andere combinaties.

Onder bepaalde bijzondere voorwaarden produceren zich bouwstenen die veel gestructureerde gevormd zijn met een complexiteit die zelf producerend wordt wat we noemen het leven dankzij de nieuwe bouwsteen
(het ADN met zijn fameuze dubbel spiraal).

In het tweede (bis) deel van Fiat Lux vraag ik me af of de mens een simpel toeval is op onze planeet of heelal en bestaat er een fase die de schepping van het leven opvolgt, die uit eindelijk de weerstand biedt tegen de afkoeling et universele degradatie van de energie genoemd “entropie”.

Men moet ten minste beseffen dat voor het eerst op onze planeet aarde een primaat met een beetje meer neuronen dan de rest, het mogelijk maakt de evolutie van het leven te modificeren, het zijne inbegrepen.

Dit is hem toegestaan onder conditie van onze “scheppende God”, wat wil zeggen zijn unieke wet niet te schenden (U zult de appel van de boom van goed en kwaad niet eten, dit is te vertalen voor onze heden ten daagse periode). Dit laatste is misschien niet zo gemakkelijk te onderscheiden gezien we niet kunnen vooruit zien op wat onze experimenten zoals genetisch gemodificeerde organismes, atoom energie en andere toverleerling werken uitkomen. Ik leg deze overleggingen ook toe op schepping van ecologische partijen die in feite niets anders zijn dan onze ex bolsjewieken met een nieuw kostuum (of liever gezegd T-shirt of trui) groen gekleurd onder de naam ecologist en uit eindelijk de Duivel met behulp van Belzebuth uitdrijven.

In ieder geval moet men komen op een beter resultaat van de conservering van de energie voor een minimale energie verbruik anders worden wij vervangen door anderen en dit even zo voor andere volken, politieke partijen, firma’s, andere dier soorten, ik denk aan insecten en bacteriën die zich veel sneller aanpassen dan de Mens zich nieuwe antibiotica en insecticiden kunnen creëren, we zijn steeds gecontreerd door deze kleine beestjes.

Zoals ieder keer zijn we in confrontatie met de Duivel of te wel de dualiteit van onze schepping die een evenwicht brengt in onze scheppende krachten en vernietiging.
Voor de religie van de Perzen, het Zoroastrisme, was dit de God Ahour-Mazda en zijn tegenstander, Ahriman.

Tegenwoordig zeggen wij de eerste monotheïstisch religie en de Hebreeërs hebben zich hier in geïnspireerd na hun gevangenis in Babylon.
In wezen is dit geen monotheïsme met God en Duivel zoals wij dit beschouwen maar een Dualisme waarin Ahoura-Mazda het goede vertegenwoordigd en Ahriman het kwaad.

Naast onze strijd tegen de microben en insecten hebben we religieuze structuren en organisaties gecreëerd. Ook hier vinden we de zelfde wetten terug die ons geschapen hebben.

Structuren;
De familie, clans of tribus, de gemeenten of steden de staten en vervolgens de imperiums en we zijn bezig met een wereldstaat en misschien wie weet vandaag of morgen een intercosmisch imperium!

De Religies;
Sjamanisme en Animisme, hierna Astrale verering in het Midden-Oosten wat we in Egypte en bij de Sumeren tegen komen.

De Hebreeërs zijn geïnspireerd met hun God Baal( deze naam is afkomstig van de God “Bêlu Marduk” vertaald “Heer Marduk”).
De taal van een gedeelte van de Hebreeërs is Aramees en het woord heer is Adonaï. Van dit woord neemt men de 4 medeklinkers en geeft het tetragram YAHWE. Voor het Romeinse alfabet zijn dit 5 letters.

Sinds dien zijn er 1000 andere religies ontstaan ( zie het boek les fils d’Abraham de Joseph Longton).We zijn permanent geconfronteerd met het principe destructie & schepping van Schlumm Peter.

Organisaties;
Ondernemingen,Politieke,vakbonden,legers,internationale organisaties met het doel een wereld eenheid te maken in de stijl van ONU,FMI,OMC, maar hier zijn we nog ver vandaan en onze simpele gedwongen voortschrijd naar de sovjetisering (met liberale structuren in plaats van collectivisme) van Europa laat ons zien dat we hier nog lang niet aan toe zijn en we komen nooit tot een monolithisch blok wat onze Eurocraten aan het stoven zijn.
Alleen een federatie van zelfstandige landen antwoord op de natuurwet.
Waarom is Europa niet weggevaagd door beschavingen die veel machtiger waren zo als China of de Arabieren?

De reden is de grote verscheidenheid en de continuïteit van oorlogen waardoor men steeds tot verbeteringen is gekomen.

Om gehoorzaam te antwoorden aan onze God die ons geschapen heeft kan alleen een concurrentie antwoorden op zijn wet wat we noemen liberalisme.

Toch, als deze twee zo perfect waren dan zou er nooit een staatssocialisme, jacobinisme, socialisme of collectivisme bestaan hebben.

Deze termen zijn synoniem met het woord links of wel senestre in het Latijns en geeft ook het woord sinister.

Ons hele leven is geregeld door deze dualiteit, hij die rijkdom bezit of schept, trek de dief automatisch aan, zijn belasting ambtenaar, socialistische heeruitgevers van gecollecteerd geld en andere parasieten van alle soorten.

Voeding distribueren in ontwikkelinglanden buiten een humanitaire catastrofe kan alleen maar het humanitaire drama verergeren.

Het feit melkpoeder te sturen, de boeren van deze landen zijn niet meer instaat de koeien te weiden daar in tegen de bevolking gaat zich vermenigvuldigen en het humanitaire drama met de zelfde factor en dan spreek ik niet eens over onze oprichter van de Frenche docters ( onze ex judeo communiste genaamd Kouchner) met zijn bespottelijke zak rijst op zijn rug.

Een week na deze woorden lees ik een artikel over deze vazal van de duivel.

JG Malliarakis in zijn web site L’insolent schrijft:
Ons staats hoofd (Frankrijk) heeft persoonlijk, waarschijnlijk zonder bewust te zijn, de man van de zak rijst voor Somalië en de camera’s in 1992, gekozen tot minister van buitenlandse zaken.

Ex communiste die na de (humanitaire) bombardementen van Kosovo de man geworden is voor de gelukkige transitie van Kosovo naar een etnische gepurificeerde gemeenschap, niet allen van de boosaardige Serviërs maar ook van alle andere vervelende minoriteiten gekwalificeerd met “bosniac, ”roms”(zigeuners), “ashkalis”, “turken”, “goranes”, of zelfs “egyptiennes”.Dit alles niet erg christelijk: gelukkig was Kouchner ter plaatse in 1999 tot 2001 onder de functie van procurator, afgevaardigde van de ONU in Kosovo voor het observeren van hun uitroeiing. Een dergelijke competentie wordt natuurlijk gecompenseerd met de titel van procurator van de ONU in Parijs zelf.

Zoals al gezegd God kan niet zonder zijn Duivel om aan de wet van het behoud van de energie te beantwoorden.

Persoonlijk op het gebied van de spiritualiteit en materialisme geef ik een voorkeur aan de kant dextre (rechts) in plaats van seneste (links) en speciaal zoals in Frankrijk en Europa een wereld waar de duivel zich meester voelt.

Het wordt tijd de stoom om te keren.(voor hen die nog met de stoom machines gewerkt hebben gaat dit met de bakschuif)

Met andere woorden de zaken op hun juiste plaats brengen en terug te komen in een gezonde wereld.

Voor Frankrijk zie ik dit niet met een kärcherisering zoals onze nieuwe president voorstelde als minister van binnenlandse zaken sprekende over het allochtonen tuig, noch met een socialistische vrouw Ségolène Royal( gelukkig niet gekozen) of derde persoon Bayerou. Zijn naam geeft me eerder te denken aan Bayrouth wat synoniem is met communautarisme iets wat ons te wachten staat en niet alleen in Frankrijk. Libanon geeft ons aan hoe dat afloopt want ook hier geldt de basis wet van behoud van energie met de strijd voor het domineren en uitroeiing van de anderen onder een vorm van of geweld of min of meer soft met een macht overname van de belangrijke vitale plaatsen in de maatschappij door eliminatie of coöperaties van zijn ethische groep, geloof, School, huidskleur, taal, clan, vrijmetselaars of andere maffia’s.

Hoe constateren of onze pendule in de zijde van het licht is of in de duisternis?

Fysiek weten wij wanneer de materie gaat samen klitten maar hier in tegen voor de sociale wetten zijn we nog in het voorgeborchte om te weten of we in een exces van liberalisme zijn of collectivisme of de eenvoudige verhouding van de krachten tussen de individu’s, man-vrouw, ouders-kind, werkgever-werknemer, gebruiker-administratie, etc.

Tot nu toe kunnen we alleen vergelijken met andere landen of systemen die in concurrentie zijn en wanneer men andere ziet die productiever zijn of cultureler en meer ontwikkeld dan kan men er zeker van zijn dat hun systeem meer in overeenstemming is met onze schepende God.

Hoe reageren op het systeem dat God geschapen heeft?

Iedere actie geeft een tegen actie.

Voorbeeld: ik wil een pilaar verplaatsen.
Ik druk en de pilaar hij drukt me net zoveel terug ( anders zou de pilaar zich verplaatst hebben)want de reactie is veel groter dan mijn krachten ( actie) en dus verplaatst zich niet. Ik moet dus weten hoe groot de uiterste grens van de reactie is om te weten wat de kracht nodig voor een verplaatsing, anders is het onzinnig een poging te doen maar met een zeer grote bulldozer lukt dit zeker.

Onze franse bolsjewisten deden dit in 1789 met een aantal stieren tegenwoordig nog steeds te zien in de abdij Royaumont van onze gemeente Viarmes.

Het zelfde voor aanvallen van een organisatie, of persoon het maakt niets uit hoe wie of wat, ik krijg een tegen reactie (zoals wij in Frankrijk zeggen de herder krijgt zijn antwoord van de herderin of omgekeerd). Als mijn actie niet sterker is dan de te verwachten reactie dan zijn we in de situatie van de pilaar en ik fiets in de rijstebrij zoals de fransen zeggen.

Helaas kunnen we nog niet calculeren wat de tegen reacties zullen worden van onze herderin of vakbond en andere personen en instanties.

Ik resumeer dus de volgende wet:

Iedere actie die niet groter is dan de maximale weerstand reactie is nul.

Voorbeeld; ik druk tegen een zware tafel, hij beweegt niet dus de reactie is even groot als mijn inspanning. Ik druk meer maar de tafel geeft een tegen kracht even groot en de tafel blijft op zijn plaats. Uit eindelijk druk ik zeer sterk en de tafel verplaatst zich want de maximale tegen kracht was de wrijving op de grond die overschreden werd.

Wat is de maximale tegen reactie van een persoon, instantie of onstuimig kind anders gezegd de herderin of vervelend kind?

Dit is minder gemakkelijk te berekenen maar er komen beslist nieuwe concepten die niet ontwikkeld zullen worden door de heren van de fysica en nog minder de auteur van deze gedachten sprongen.

Onze Franse Haan (embleem van de natie) met zijn twee poten in de mesthoop, denkt nog iedere dag de zon te doen opstijgen en heeft nog steeds deze fundamentele wetten niet begrepen.

Is het nodig dit embleem van Frankrijk te vervangen door een Kapoen, want dit land antwoordt niet meer op de grond wetten van onze schepper door zich in de armen te werpen van de jocobinisten, sociaal-trotski-communisten ten miste sinds 60 jaar.

Voor hen die dit gevogelte van de familie galinaceën niet kennen, deze haan heeft in Frankrijk zijn plaats op de kerst tafel.

Carel Wijngaards 26-07-07