Fiat lux II

 

Aldus in tegen stelling met wat Einstein zei:”God heeft niet gespeeld met dobbelstenen” Ja toch wel; Hij heeft met dobbelstenen gespeeld maar speelde vals met speeksel aan de teerling of te wel de eenen nat te maken en meer kans geven te kleven waardoor de zessen blijven liggen.

Samen gevat; God verbiedt het verlies of verdwijnen van energie.

In ons heelal vertoond zich dit door een permanente condensatie zoals we in het eerste gedeelte van dit betoog hebben kunnen zien en wat zich steeds manifesteert in een vorm van eenvoudige samen klitten van atoomdeeltjes.

Sinds dien zijn de zaken gecompliceerder geworden met het leven als ultieme reactie tegen het uitzetten en afkoelen van ons universum. We constateren dat de unieke wet van behoud van energie veranderd in een meertal van wetten maar blijven getrouw aan de basis wet.

Voor de mens of overigens iedere vorm van dierlijk of plantaardig leven vertoont zich dit in het instinct van zelfbehoud. De voortplanting en seksueel gedrag zijn een variant van het voorgaande.

Het permanente zoeken naar zo min mogelijk te doen, voor een maximaal resultaat is hetzelfde.

Alleen een liberaal systeem (dus concurrentie) beantwoord aan deze universele wet (men noemt dit vaak natuurwet) en iedere organisatie die gedirigeerd wordt (socialisme)is gedoemd tot mislukken in korte of lange termijn want de dirigenten zijn mensen in tegenstelling tot de natuurwet die door God wordt gedirigeerd. Men zou geneigd zijn te zeggen waarom is deze perversie niet uitgeroeid of de armoede anticonstitutioneel maken zoals een socialistische minister uitriep zonder na te denken. Helaas het maakt deel uit van het systeem door de selectie permanent te stimuleren onder het zelfde motto is het niet mogelijk de duivel uit te sluiten, anders had God dit wel gedaan.

De moeilijkheden in het leven zijn een van de dingen die het beste verdeeld zijn en zijn in evenredige verhouding met de activiteiten. Problemen zijn maar zeer relatief en zijn vaak lichtjaren verwijderd voor anderen.
Voorbeeld; de vrouwen die 20,000 jaar geleden in de grotten leefde vielen niet in een depressie of neurose voor een beetje aarde of stof, zoals onze huidige vrouwen met hun stofzuiger en duizend producten voor hygiëne en schoonmaak producten maar ik twijfel er niet aan dat zij verschilden met onze huidige tijdgenoten en hadden beslist andere problemen waarvoor wij vandaag onze schouders op halen. Dit alles omdat zij met de slang omgang gehad hebben onder de boom van kennis van goed en kwaad.

Een actie geeft een reactie wat een ander uitdrukking is voor dit zelfde fenomeen.

Men gebruikt vaak een andere formulering met universele weerstand die we in het leven vinden maar ook in de fundamentele fysische wetten voor de elektriciteit en mechanica anderen noemen het Dualiteit; God en de Duivel, het ying en het yang, goed en kwaad, mooi en lelijk, liberaal en collectivisme etc.

Phythagoras zei al; “de man is de wijsheid, de organisatie en het licht......, de vrouw het tegenovergestelde”.

Waar gaan we naar toe of waarom  zijn wij op aarde?

De meeste religies zeggen de mens is de sluitsteen van het universum, Ik denk dat de mier dit zelfde voelt op zijn manier want hij was er voor de mens en hoogstwaarschijnlijk er na.

Hebben wij de tijd, onze planeet, zonnesysteem, de Melkweg of zijn groep te verlaten? In contact te komen met andere intelligenties die voor ons toegankelijk zijn?

Wanneer ik zie dat wij niet instaat zijn te communiceren met dolfijnen die op het zelfde intelligentie peil staan als die van de mensheid dan kan men twijfelen aan de contacten met intelligenties op andere planeten of melkwegstelsel.

In afwachting een antwoord te vinden op deze emblematiek vraag kan ik alleen beantwoorden naar de catechismus van de jaren 1950 ”waarom zijn wij op aarde?” antwoord; “om God te dienen en hier en hiernamaals gelukkig te zijn”.

Viarmes november 2006