Koolmonoxide
 

Het is een schandaal zou wijlen Georges Marchais (leider communistische partij Frankrijk) uitgeroepen hebben, met zijn gemaakt vervalst proletariër accent, voordat hij vervangen werd door zijn tuinkabouter opvolger.

De uitdrukking “ Nom d’un Dieu” zou slecht geklonken hebben in de mond van een antiklerikalist en doet zeer burgerlijk voor. Enfin, laten we terug komen op ons onderwerp anders wordt deze pagina geheel aan deze figuren gewijd en er zijn al genoeg die op deze ambulance schieten, hoewel….?
Wanneer men het aantal saboteurs en brengers van geld koffertjes (gedurende de Algerijnse oorlog) ziet, die nu in de gruyère van de republiek geïnstalleerd zijn zoals een Aids virus genesteld in een levenscel steeds bereid de gezonde structuur aan te tasten en ook te vergelijken is met een slapende terrorist of spion eenheid die wacht op de oproep van zijn gezagshebber dan kan men zich afvragen zoals de academiste Druon met zijn brander “Frankrijk gecommandeerd door een kadaver!”.

In het vorige hoofdstuk Kolenmijnen hebben we gesproken over kooldioxide of gebruikelijk genoemd koolzuurgas, welke niemand kwaad doet buiten de hypothetische verwarming van de aarde. Het is gemakkelijker zich bezig te houden met wat er misschien over duizend jaar zou kunnen gebeuren dan met de al daagse problemen van heden. Morgen is de beste dag van het leven want morgen sterft nooit zei James Bond en was ook het antwoord van een oude man aan wie men vroeg zijn mooiste levensdag.

Waarom praten over dit gas CO? Zij die een letale dosis ingeademd hebben zullen geen morgen kennen om een typische lapalisadische uitdrukking te geven. (Meneer la Palisse had theorieën van “een kwartier voor zijn dood was hij nog in leven”).

Wij ademen dit gas in, dag in dag uit .Dit gas is net zo giftig als een militair gifgas .

Mijn vriend Michel genoemd in de epitaaf van de introductie, vertelde me zijn eigen ondervinding, werkende bij Gaz de France als jonge ingenieur; In 1952 in een chemisch laboratorium brak er een glas met een vloeistof die CO gas in pure vorm verspreide en had niet de tijd naar de deur te rennen of hij bezweek.

Zoals voor ieder vergif is het de dosis die zijn kwalificering bepalen. Sommige substanties in homeopathische hoeveelheden kunnen functioneren als medicament en deze toxinen zijn meestal weer snel geëlimineerd.

Voor ons gas niets van dit alles en gelukkig absorberen we uiterst kleine hoeveelheden wat PPM genoemd wordt ( partikels per miljoen ), maar zij zijn cumuleerbaar.

De fabricatie van CO is uitsluitend het gevolg van een slechte verbranding van of koolwaterstoffen (aardolie - gas, vegetatie, vetten) of kolen en turf.

De mens is dus met de nefaste eigenschappen hiervan geconfronteerd sinds hij met het vuur is beginnen te spelen en het is dan ook niet vreemd dat onze voorvaderen geen hoge leeftijden behaalden, er waren overigens genoeg andere oorzaken . Men mag aannemen dat deze grot bewoners op de hoogte waren van de gevaarlijke consequenties een vuur te maken in een gesloten ruimte.

In feiten is de molecule CO een vrije radicaal en zoekt een andere molecule die een atoom “ free” bezit waar mee hij paren wil. In onze longen ontstaat er een oneerlijke concurrentie tussen de legitieme “O² dus stabiel en de vrije radicale CO, om de rode bloedlichaampjes te verleiden. Deze laatste hebben de plicht de zuurstof te transporteren naar de verschillende lichaamsorganen. Bij het zien van deze elegante radicale worden de rode bloedlichaampjes ontrouw en geven 300 keer meer voorkeur aan deze passerende mooi pratertjes.

Moraliteit, onze man is in korte tijd zonder zijn zuurstof zoals een verbrandingmotor waarvan de luchtaanzuiging wordt afgesloten en afslaat! Iedere mens weet hoeveel tijd hij zijn adem kan inhouden.

Helaas voor de mens wanneer de rode bloedlichaampjes in overspel geraakt zijn tegen over hun O² partners dan behouden zij hun mooie CO’s en jammer dan voor onze man die letterlijk stikt ook al zet men alle ramen open.

Alleen ziekenhuis opname kan de patiënt eventueel redden door behandeling in een hoogdrukcaisson die deze dodelijke indringer kan verjagen maar meestal is de afwezige zuurstofvoeding van de hersenen fataal. De destructie van een deel neuronen en de menselijke computer is niet meer instaat de machine te doen functioneren.

Waar kunnen we deze vergiftiging tegen komen?

Overal en voor hen die in de stad wonen en of roken is deze vergiftiging permanent. Een aan nicotine verslaafde politie agent die dagelijks de verkeerscirculatie regelt moet niet verbaasd zijn, wanneer hij een dienste doende boef wil achterhalen, het idee krijgt op het gaspedaal te drukken zonder dat zijn kuierlatten sneller gaan.

Hij moet begrijpen dat de transporteurs van zijn verbrandingsstof bezet zijn en een deel van zijn longen is eveneens buitenwerking, vervuild met nicotineteer of eenvoudigweg de longblazen zijn beschadigd of vernietigd, zij die de osmose moeten volbrengen.

Laat ik niet teveel insisteren over de rokers want ik ben slecht geplaatst om de eerste steen te werpen en een fout uit vroegere tijd is misschien vergeven maar beslist niet vergeten van het lichaam dat hier onder geleden heeft.

Is het gezond een land te hebben met honderd jarigen waar mee men niet weet hoe ze in toom te houden zoals in het lied met “La campagne était belle” en dan spreek ik niet eens over het pensioen waarvan de problemen tot een paroxisme komen in Frankrijk na 2004 .

Andere plaatsen om deze pest te ademen zijn de steden met hun auto’s en zelfs goed afgesteld en katalyseeruitlaat met een steeds strenger wordende één of twee jaarskeuring, ook met technische vooruitgang van computer gestuurde motoren zijn wij nog steeds verre van 0 emissie die ik niet voor 50 jaar zie. In die tijd is de aardolie schaars dus eind van de strijd door gebrek aan strijders maar een spectaculaire technische ontwikkeling zal hier wel een oplossing voor vinden, hoe of wat is moeilijk te voorspellen maar zeker is het dat de auto’s niet met zonnepanelen zullen rijden en ook niet op koolzaadolie! De groene ecologisten zullen het water, waarop zij willen rijden, wel in deze tijd in hun wijn gieten en energiek mee doen aan atoom energie van een nieuwe generatie.

Het grootste deel van de vergiftigingen zijn in de woningen door de gasgeiser en ik ben er zeker van dat mijn gezin en ik zelf gedurende 10 jaar dat we in een appartement woonden ons vergiftigd hebben met dit ding in de keuken zonder gas afvoer naar buiten, die tevens voor de warmwater voorziening van het hoefbad was.

Frankrijk was toen al in 1980 en dit soort installaties bestaan nog steeds, met jaarlijkse dodenlijst.

Sinds 1980 woon ik in een huis op het bijna platte land en verwarm me met geothermie en nucleaire elektriciteit of te wel een warmtepomp. De vervuiling is ergens anders dan bij mij! NIMBY .

Voor een gunstig elektriciteitstarief wordt de warmtepomp 22 dagen per jaar niet gebruikt . Nu heb ik weer de gelegenheid mijn dierbare vergiftiging naar binnen te halen door te verwarmen met de open haardkachel die hout verslindt. Een te volle lading en sterke trek met de salon hermetisch gesloten brengt een klein deel van de verbrande gassen in de woonkamer .

De aanschaf van een CO – meter heeft mijn vermoeden bevestigd  en 30 tot 50 PPM was gemakkelijk te veroorzaken. Deze hoeveelheid is ten sterkste verboden voor een periode van alleen maar een uur dus nu observeer ik de kachel als de eerste stoker op de grote vaart in de goede oud tijd.

Niet alleen de open haard maar vooral kolen kachels of stook olie en gas veroorzaken grote ravages en niet te vergeten de barbecue die een pure fabricatie van CO zijn, en de odeur van de worstjes “merguez” maskeren zonder probleem het verspreiden van dit gas die trouwens zonder geur is zoals Vespasianus tegen zijn zoon zei, voor het geld dat hij inde van zijn urinoirs (ook genoemd vespasiennes).

In de negentiende eeuw heeft onze maatschappij het lichtgas geïndustrialiseerd. Dit werd uit kolen gefabriceerd en bezat een groot percentage van monoxide om niet te zeggen het hoofd bestanddeel. Vergiftigingen waren frequent maar de gasfabrikanten hebben de lekken sterk geurend gemaakt. De meeste vergiftigingen waren dan ook het feit van een vrijwillige oorsprong van zelfmoord. Men sliep in als verdoofd maar voor de eeuwigheid.

Tegenwoordig is dit lichtgas vervangen door aardgas en is meestal methaan. Dit wordt hoofdzakelijk geïmporteerd uit Algerije in methaan schepen afgekoeld tot -160 °C of uit Rusland en Nederland of Noorwegen. De aardgas bronnen van Frankrijk met hun “Gaz du Lac” zijn uitgeput.

Het methaan is net als het koolzuurgas, ons lichaam produceert dit en de scheppende God met zijn magistrale werk, de mens, heeft net als de gasfabrikanten dit laatste eveneens geurloos gemaakt door het te parfumeren, zoals een ieder heeft kunnen constateren met de naar buiten werkende geuren.

De meeste mensen in Frankrijk en zeker ook elders zijn op de hoogte dat het vroegere gas vervangen is, maar niemand weet dat de gifgraad van methaan, butaan of propaan nul is.

Hoeveel doen er wekelijks, ondanks deze onschuld, een poging om zich hier mee in een andere wereld te helpen?

In bijna alle gevallen eindigt dit met een grote klap die een huis of appartement in de lucht blaast als het niet het hele flatgebouw is dat vernietigd wordt met drie regels in de krant “ Gas explosie, de politie voorziet alle hypothesen”! Voor kort werd er een man veroordeeld voor een mislukte zelfmoord maar daar in tegen had hij zijn buren in het hiernamaals geëxpedieerd!

Hij kreeg twee jaar celstraf om hier over na te denken.

Hier zien we weer opnieuw de onwetendheid van onze landgenoten; dat de gifwerking nul geworden is een, daar in tegen het energie vermogen is meer dan verdubbeld en daarbij komt dat dit soort gasmengsels explosief is van 3 tot 80%, terwijl voor CO minstens 30% bereikt moet worden!

De kans voor eeuwig in te slapen is vaak uitgesloten maar het is bijna zeker wakker te worden met een aantal brandwonden en blast na een grote Boemmm!

Nom d’un Dieu.

Hier is het grote schandaal, dat onze overheidsinstanties aan hun missie ontbreken door de verspreiding van een goede uitleg.

Het kijkkastje lijkt me hier voor het ideale medium, in plaats van de bevolking te verstompen met reality programma’s en andere onnozelheden!

 

C.J.Wijngaards 12-01-03