Nero of Néron

 

Nero of Neron

Deze naam is Engels of Latijns voor onze Neron keizer van het Romeinse rijk gedurende de tweede helft van de eerste eeuw na Christus.

Hij is geen God ook al wilde hij dit worden! Daar en tegen gediaboliseerd zonder meer.* (iemand voor duivel blackboulen)

Dat hij mot heeft gekregen met zijn ex-vrienden tot vervolging en kruisiging als brandende fakkels en andere rafiniteiten, zoals de teksten die tot ons gekomen zijn min of meer vervalst en verre van historisch aangetoond en eerder aan zijn opvolger Galba toe te schrijven, de Christenen hebben hem hierna niet gemist nadat zij de macht in handen gekregen hadden, driehonderd jaar later en gaan nog steeds door tot aan het heden aan toe.
 

De onze dirigenten van onze huidige beschaving doen nog even zo aangaande onze hedendaagse historie en ik zal hun namen niet noemen om niet te vallen onder hun wetten zoals die van Gayssot hier in Frankrijk die zij speciaal hebben gemaakt om ongestoord verder te gaan met hun vervalsingen van de geschiedenis.

Aldus Neron wordt geboren op “25 december” zijn moeder Agrippine en vader Domitius Ahenobarbus en komt aan de macht door een verwoed machtspel van Agrippine waarbij de lijken de weg markeren.

Al deze verhalen zijn tot ons gekomen van Romeinse historici. Zij zijn verre van objectief, maar daarna ook nog rijkelijk vervalst door de Christenen met hun monniken die de geschriften kopieerden.

Waarom hebben deze historici en de latere kopieerders zich zo verbitterd deze arme keizer gebrandmerkt?

Historisch is het een verwarde geschiedenis en het is moeilijk het kaf van het koren te scheiden of te wel het onrechte van het rechte.

In het nieuwe testament hebben wij enige klare gegevens.

Paulus is in contact gekomen met de Keizer via Seneque (grote filosoof en schrijver) die in de jeugd van Neron zijn leermeester was. Gedurende zijn regering een soort eerste minister samen met de uitvoerende macht de commissaris en vriend Burrus.

De rechtspraak van Paulus door deze figuur was natuurlijk een vonnis zonder partizaanse achtergrond net als onze huidige justitie van vandaag.

Onze virus Paulus bevindt zich dus in het hart van het huis van de Keizer Neron en kan zijn werk beginnen.

Ter herinnering het voorgaande hoofdstuk van Paulus. Hij is gevangen of eerder huis arrest, gezien zijn status als prins en kleinzoon van Herodes de Grote.

Van de gouverneur van Palestina genaamd Festus ( die hem onder bewaking heeft en hoopt op een losgeld betaaling want Paulus heeft veel vermogen) eist hij voor een rechtspraak door de keizer zelf omdat hij Romeinse staatsburger was (geërfd van zijn grootvader)!

Het verhaal dat Paulus jood en tenten bouwer was in Tarsos is een fabeltje.

Zie verder hoofdstuk 1 de goden die hun rendez-vous met de historie mislopen hebben waarin verteld wordt hoe Paulus zich in de Romeinse maatschappij infiltreert.

Paulus doet het onmogelijke om Neron te bekeren en in de brieven met Seneque, (die beschouwd worden als apocryphe….. er waren dus echte), schijnt het dat de prins keizer niet serieus hier op in gaat. Toch in de geschiedschrijving en epistels zien we dat de nieuwe vrouw van Neron, Popée, aanhangig is van een judistisch geloof wat niet anders kan zijn dan het primitieve christendom ( dit is niets ander dan een stel messiaanse joden die de christus verwachten) zijn bijvrouw Acté, een Griekse slavin, is christen, de vrije slaven in het paleis zijn bekeerd en sommigen worden genoemd in de bief van de Romeinen en verder;

Ik groet mijn herodion (zoon van Myriam (prinses) Salomée en Aristobal) vroegere “vriendin”van Jezus. (zie evangelie van Thomas)

In feite zelfs Neron is “christen” of wat er voor die tijd voor doorgaat!

Het probleem met Neron is dat hij de nieuwe sekte wil dirigeren en wil zelf God worden.

Seneque  heeft zich nooit tot deze secte bekeerd als Stoïcijn, wat laat zien dat hij geestelijk bij de tijd was.
Hier na  komt  de  samenzwering  van  Pison  en  Seneque   moet  zelfmoord plegen zoals Petronne, Pison en Lucain (die best onze evangeliste lucas kan zijn) Paulus ontsnapt!

Kort hier voor staat Rome in brand.

Wie heeft de hoofdstad van het imperium in de fik gestoken?

De geschiedschrijvers zeggen het zijn de Christenen en mensen van het huis van de keizer die op hun beurt Neron beschuldigen. Dit laatste is vrij onwaarschijnlijk gezien dat hij in zijn zomer verblijf vertoefde op 50 km afstand.

Na kennis genomen te hebben over de omvang van de catastrofe. Komt hij met spoed naar de ramp hier gaan natuurlijk enige dagen over maar stelt zijn paleizen en tuinen ter beschikking aan de hulpeloze bevolking en garandeert de prijs voor brood en verzorgd de hulpvoorzieningen en distributie.

In onze eeuw beginnen de tongen los te komen en men beschuldigd eerder Paulus. “Men heeft mensen van het huis van de keizer zien brandstichten.

Zijn het Christenen van Paulus of aanhangers van de Antichrist Neron?

De meeste samenzweringen tot aan die van Pison tegen Neron zijn maar lichtelijk veroordeeld meestal verbanning. Dit keer vraagt hij de doodstraf door zelfmoord voor het merendeel van de samenzweerders Paulus ontkomt maar wordt 2 jaar later gepakt in Troas (Turkije). Wat doet hij in Spanje vlak voor de samenzwering? Volgens de heiligengeschriften de daar heidenen bekeren, laten wij serieus blijven. In dit land is Galba de militaire gouverneur en de reis is eerder een heen en terug reis.

Paulus heeft een ondersteuning gezocht voor de samenzwering. Galba komt pas op de proppen 2 jaar later en vervangt Nero maar Paulus is al onthoofd.

Néron is een socialistische Keizer voor zijn tijd.

Hij geeft subsidies voor de prijs van het brood, wil belasting ontheffen, verbiedt bloedige spelen en het is dus niet te verbazen dat hij de haat van de bourgeoisie en adel op zijn dak krijgt tot moord plannen toe.

Eeuwen hier na is Neron nog in het slijk gesleurd door de geschiedschrijvers.

Zijn de christenen hierdoor in vergissing geraakt? Hoewel er een haat heeft moeten bestaan voor de executie van Paulus hebben zij de haat van de geruïneerde adel bewaard in de geschriften hieraan toegevoegd.

Het boek van “Jean-Charles Pichon” over Neron “et le mystère des origines chrétiennes” opent sinds 40 jaar, een doorbraak voor een revisie proces van deze keizer waarvan de westerse beschaving evenveel te danken heeft even als van Paulus.

Het is niet verwonderlijk dat recentere uitgave het boek heet “Saint Neron” editions “Robert laffont”

Deze tekst is geschreven na het zien van een programma voor het branden van een CD op computer dat Nero heet en een foto op het hoesje van de CD met het Colosseum in brand.

 

Een foto van Paulus zou juister geweest zijn.

 

09-07-06 Carel Wijngaards