De heilige Nicolaas
Het ware verhaal van het Sinterklaasfeest

Een Germaanse God door de Christenen geneutraliseerd
 

 Er zijn nog al wat christelijke feesten die hun oorsprong vinden in een ander, voor christelijke inhoud en daarmee christelijke feesten. Dat geldt voor het kerstfeest dat in plaats van het Germaanse zonnewendefeest in de tweede helft van december het verhaal plaatst van de geboorte van Jezus, “licht der lichten” of ook “zonne der gerechtigheid” genoemd. Hier zie ik de religie van Mithra die niet bepaald Germaans is. Het geldt eveneens voor het Paasfeest: een joods feest waarop de uittocht van Egypte herdacht en gevierd wordt, bevrijding uit de slavernij en dat door het christendomgevuld wordt met het verhaal van Jezus verrijzenis, bevrijding uit de gevangenis van schuld en angst, en van zonden.

 Voor het Sinterklaasfeest kan, ook al is dat van een andere orde, het zelfde gezegd worden.

Van de heilige Nicolaas weten wij niet veel meer dan dat hij omstreeks 250 geboren is in Patras in Klein-Azië, dat hij niet onbemiddeld was en veel goeds deed met zijn geld ten behoeve van de anderen, dat hij bisschop van Myra werd en in 313 stierf.

Na zijn dood ontstonden er talrijke legenden over hem: door zijn gebed zouden de schepen behouden zijn gebleven in de storm, hij zou drie kinderen van de dood hebben gered en er is meer te noemen. Daardoor werd Nicolaas de grote beschermheilige van de zeevaarders en de weldoener van de kinderen. Zijn verering zetelt in de kuststreken en havenplaatsen (Amsterdam). Hij stierf op 6 december, wat zijn naamdag als heilige werd

 

 

De Germanen vereerden vanouds Wodan, de storm- en doden god, die in de twaalfnachten, begin december met zijn dodengeesten uit de onderwereld kwam en in die donkere nachten joelend over de landen joeg. Hij reed op zijn schimmel Sleipnir door het luchtruim, met zijn grote zwarte hoed op en een wijde mantel aan, zijn stok Gangnir in zijn hand. Om hem gunstig te stemmen legde men offers van hooi, koren en koeken onder de schoorsteen, de open verbinding met het luchtruim.

 

  Toen het christendom vaste voet kreeg in het land van de Germanen, verving Nicolaas Wodan. De feestelijkheden en gebruiken bleven echter dezelfde. Nog altijd rijdt hij op zijn schimmel door de lucht en over de daken. Nog altijd offert men hooi en koeken (taaitaai is het oudst bekende gebaksrecept!); de doden geesten kwamen samen in de figuur van Zwarte Piet, die nu nog de roede hanteert. De hoed van Wodan werd de mijter van Sint Nicolaas en Gangnir werd zijn bisschopsstaf. Spanje heeft er eigenlijk niets mee te maken: alle schepen die naar de Middellandse Zee voeren, kwamen langs Spanje en werden daarom spanjevaarders genoemd.

Zo verving de goedheilig man de God van de donder en dood, als representant van God die niet troont op de angst van de mensen(“vreest niet!”) maar op hun lofzang.

Bevrijdend nieuws destijds voor de Germanen. Nog steeds, vinden wij dit in de kerk. Vandaar ook dat wij er nog steeds over die God vertellen.                       

 

Dit verhaal is van Henk Spoelstra, oud-predikant van de Gereformeerde Kerk te Parijs.

Verschenen in “Onder ons” december 1999, orgaan van Union Néerlandaise. 

De God Wodan correspondeert met de dag woensdag in Nederland en wensdag in Engeland.

De God Donner geeft zijn naam aan donderdag en in het Engels Thursday afgeleid van Thor

Dit is de God Jupiter die de bliksem en de donder als wapens heeft.

Sinterklaas wordt in de Angelsaksische landen Santa Claus en absorberen het noordelijke feest van de zonnewende .

In Frankrijk noemen wij hem Père Noël ( vader kerstmis) en absorberen de Amerikaanse cultuur.

Wodan komt overeen met de Romeinse God Mercure. Mercure komt weer van Gilgamesch ( zie hoofdstuk 4)

Dokter Papke geeft  de beschrijving hoe deze figuur de grote apocalyptische ruiter wordt en in het volgende hoofdstuk  zien wij St Maarten hier ook zijn oorsprong vindt.

 

Viarmes 15 december 1999