Goden die hun rendez-vous
met de geschiedenis hebben mislopen

Er zijn veel personages die gewerkt hebben aan een religie maar zonder hun naam hier aan gegeven te hebben zoals Jezus of Bouda, sommigen zijn ons nog bekend zoals Manus die het manicheïsme heeft gegeven of Jan Huss met z’n Jansenisme of Nestor waarvan men nog sporen kan vinden in Irak.

Alle Goden zijn van oorsprong van koninklijke afkomst en worden van Halfgod door verandering en overname God zonder meer.

Het christendom erft zijn naam van het griekse woord chrestos wat de vertaling is van het hebreeuwse woord “Messie” (gezalfd).
In feiten weten wij niet of Jezus een religie en kerk wilde scheppen en ik zeg zelfs dat Hij als leider van de verzetsbeweging tegen de Romeinen, een jood was die geen schisma zocht.
Het is Paulus die de lauweren zou moeten dragen in de geest van Paulinisme als naam voor het huidige Christendom.

Jezus, Bouda, en ook Paulus zijn prinsen. Jezus is van Davidshuis, in frankrijk zouden wij zeggen Orléanist of legitimist, een tak die niet aan de macht is, maar van koninklijke afkomst en niet beslist vermogend. Paulus is een kleinzoon van Herodes de grote, met een vermogen waardig voor een prins van deze rang.

Heeft Paulus zijn objectief gemist? Laten wij de motivering  van deze avonturier wat van dichterbij bekijken.

De origine van Paul is afstammeling van Herodes. Deze familie is verre van joods en is Idumeniëens of Nabatiëens heden ten dage zeggen wij Arabier of bedoeïen. Zij trouwen onder elkaar maar van tijd tot tijd komt er een mooie jodin in de harem van deze koning en meester van Israël. Volgens de historici was Paulus ¾ arabier en een ¼ jood. Zijn opvoeding is zoals de alle prinsen; Latijn, Grieks, retoriek, religieuze opvoeding  door de grote joodse  filosoof Gamaliel ( gestorven in + 10 AC) naar zijn zeggen. Paulus is te vergelijken met Mohammed en Zorastre beiden stichters van geloven maar zijn geen god geworden of zelfs maar halfgod maar blijven een heilige of profeet of priester en in ons geval een apostel.

Waarom dit hoofstuk te schrijven over Paulus, gezien hij verre van een Godheid is! Dit is eenvoudig, wanneer Paulus niet bestaan zou hebben zou ik al deze regels van dit boek (website) vanavond niet geschreven hebben. Zelfs de naam van Jezus zou ons onbekend zijn en de islam zou ook niet bestaan hebben. Er bestaan duizenden boeken over Paulus en het ligt niet in mijn bedoeling  boek 1001 te schrijven.

Ik wil hier resumeren in enige regels wat de historici, die niet in de dwangbuis van de religie zitten, zeggen. Dit wil niet zeggen dat dit een absolute objectiviteit geeft maar verhinderd de loden mantel van de kerkoverheid.

Zoals reeds gezegd Paulus is geboren in een koninklijke familie, kleinzoon van Herodes de grote. Zijn vader werd vermoord door zijn grootvader voor staatsredenen dat wil zeggen conspiratie tegen Herodes, enige dagen voor zijn dood in het jaar -4 BC. Zijn geboorte naam is Saul. Van zijn jeugd weten wij niet veel buiten het feit dat hij opgevoed is met Herodes de tetrarch en Costobar. Volgens Messadié was hij door een tante groot gebracht in de stad Tarsos. Een mogelijke hypothese zoals zo velen andere verklaringen over zijn leven die gereconstrueerd is met allusies, stilzijgen, dubbele controle, apocriefe, canon teksten min of meer gecorrigeerd  met de redactie van het nieuwe testament.

Met zijn broer Costobar gaat hij in het wapen beroep en doet dienst als huursoldaat (officier) voor de tempelmilitie .

Flavius Joseph heeft geen goed woord voor deze baliekluiver die razzia’s houd en rooft en de heilige teksten zijn over deze periode ook niet teder, maar zeggen dat hij opgegroeid is met Herodes de tetrarch. Zelfs Lucas bevestigd deze feiten en verdoezeld deze misdragingen niet in deze duistere periode .

Hierna komt de moord op St. Etienne. Paulus wast zijn handen in onschuld en zegt dat hij te jong was om hier aan mee te doen,….. hij liegt!!

Vervolgens gaat hij de zeloten vervolgen tot aan Damascus, daar waar een basis bestond met vrijheidsstrijders en andere opstandelingen.

Damascus is niet onder de controle van de tetrarchen en het koninkje, Arétas die Paulus ziet aan komen met zijn huursoldaten op zijn grondgebied, geeft hem een lesje en zet hem in een nederlaag!

Messadié stelt voor dat Paulus op vrije wil hierheen is gekomen, maar in dit geval begrijp ik niet de vervolging van Paulus.
Volgens de heilige schriften wordt Paulus door de bliksem van z’n paard geworpen en wordt voor een bepaalde tijd blind.

Dit hoge gebeuren is voor mij niet helemaal duidelijk. In goede logica zou hij door Arétas gevangen genomen moeten worden maar hij wordt een gijzeling van de partizanen, zeloten, die hij juist vervolgt.

In feiten is Paulus of eerder Saoul (zijn geboorte naam) in handen van een zekere Annanias.

Hier openbaart zich het syndroom van Stockholm, wat wil zeggen dat de gijzelingen de argumenten van hun gijzelaars overnemen .

In ieder geval heeft Paulus niets meer te verliezen, door Arétas gevangen genomen zou hij voor losgeld uitgespeeld worden zoals gebruikelijk in deze landen en nog tot heden ten dagen en uit eindelijk laten de zeloten hem gaan in een mandje over de vestingmuur van Damascus na hem bekeerd te hebben aan hun ideaal, geïnspireerd door een martelaar en grote verzetslijder met de naam Jezus.

We zijn nog niet bij de Christenen, dit is veel later wanneer Paulus heer en meester van deze sekte wordt.

De vlucht in een biezenmandje over de muur van Damascus, zoals getekend in de ets hier onder is geschreven in het Grieks en mandje heet ταρός en is de zelfde naam als de stad Tarsos. Paulus zegt dat hij uit de stad Tarse komt. Dit woordenspel is niet helemaal ongefundeerd want het nieuwe spirituele leven van Paulus begint hier met dit gebeuren. In wezen moeten wij lezen de bijnaam “Paulus van het mandje” en beslist niet dat hij van de stad Tarse komt die nog steeds bestaat in het huidige Turkije. Het is niet onmogelijk dat hij in zijn jeugd in Tarse geleefd heeft maar daar er een absolute stil zwijgen bestaat over de periode van voor zijn bekering kunnen wij er zeker van zijn dat dit niet zijn geboorte stad is.

Paulus komt terug in het heilige land en men geeft hem een missie voor het eiland Cyprus met een trawant onder de naam Barnabas om een Romeinse gouverneur te vermoorden. Op deze manier wordt onze kersverse bekeerde medeplichtig gemaakt zodat hij niet meer terug kan. De operatie mislukt min of meer want de geest die deze armzalige prefect slaat maakt hem alleen maar blind. In ieder geval komt hij er beter vanaf dan onze prefect van Corsica met 3 kogels in zijn rug en een genade schot.

De naam Barnabas wil zeggen “Zoon van de trooster” en is naar alle waarschijnlijkheid de zoon van Ménahem “de trooster”, neef en opvolger van Jezus in de strijd tegen de Romeinen.

Van nu af gaat onze missionaris de “Gentils“ (dit zijn de niet joden) bekeren en zijn sekte loopt goed want Paulus als prins weet de deuren te openen. Hij incasseert veel geld en vraagt aan Petrus het dooprecht.

Hij had betere vragen kunnen stellen want Petrus werpt hem naar z’n hoofd dat met al zijn rijkdom sacramentele dingen wil kopen .

Hier zien wij nu in de Bijbel een andere duistere persoon verschijnen onder de naam Simon de magister die niemand anders is als Paulus. Het kopen van materiaal van de kult wordt nog steeds genoemd “Simonie”.

Door deze figuur leren wij dat Paulus een mooie vrouw gekocht had van een bordeelhouder die een lupanar had in Tyr. Is het zij die hem besmet heeft, dat hem brandt als een doorn in zijn vlees? Moeten wij hier de misogynie van de christelijke religie zoeken?

Petrus en Paulus zijn in deze periode volgens de heilige geschriften in een strijd van leven op dood. Hier zien wij bijvoorbeeld een eerste agressie met de terechtstelling van Annanias die een deel van de verkoop van zijn huis in Damascus verzwegen had, tiens, tiens!

Petrus leidt de ondervraging; Het is niet goed tegen mij te liegen , niet alleen dat tegen mij gelogen wordt maar je liegt ook tegen Jezus Christus zelve, en hij wordt geslagen….. door de heilige Geest en stort in voor de voeten van Petrus.

Het uur daar op wordt zijn vrouw Sephira,door het zelfde revolutionaire tribunaal ondervraagd waar Petrus de zelfde vragen stelt. Zij spreekt haar echtgenote niet tegen met de consequentie dat de slaande Geest haar in het hiernamaals expedieert voor de voeten van deze heilige Apostel.

In de revolutionaire bewegingen noemt men dit een radicalisering en is heel gebruikelijk en zou zeggen systematisch.

In een andere periode wordt Paulus door een stel joden belaagd die hem van Godslastering beschuldigen. Paulus weet de prefect te verwittigen en krijgt een lijfgarde die hem tegen deze opgeruide joden beschermd en het zal me niet verbazen dat deze joden partizanen zijn van Petrus, maar hier over zwijgen de geschriften en Petrus is trouwens al dood sinds 47 en wij zitten in het jaar 50 met deze affaire!

Paulus wordt naar Cesarée gestuurd met een quasi koninklijke escorte van 400 man en paard ( normaal voor een arme tenten bouwer afkomstig uit Tarse).

In Cesarée wordt hij ontvangen door de “Gauleiter” Felix, aan wie hij een vrouw had bezorgd, de prinses Drusula, zus van Bérenique. Voilà hoe wij de Herodiaanse familie weer terug vinden . Deze seksbommen zijn nichten van onze vriend Paulus.

Men hoeft maar de teksten te lezen wanneer Herodes Agrippa II Paulus komt bezoeken als” gevangene “ van Felix. Er is hier niet veel fout in het nieuwe testament, buiten het eindeloze betoog van Paulus wat een puur fabrikaat is van onze kerk vaders.

Felix houdt zijn gevangene onder huisarrest zoals voor iedere officier of  hoogwaardigheidsbekleder en hoopt hier een losgeld van te krijgen, wat aan geeft dat zijn gijzelaar vermogend was. Paulus houdt voet bij stuk en de opvolger Festus, accepteert de bemiddeling van de Keizer, Caesar Nero.

Geniaal, Voilà onze virus wordt nu direct naar het hart van de keizerlijke cel  geëxpedieerd. In zijn brieven groet hij het huis van de Keizer!

Deze reis naar Rome verloopt niet zonder kleerscheuren want er wordt schipbreuk geleden. wij zijn in het jaar 60  zijn problemen beginnen in 58 en pas in 63 wordt hij vrij gesproken door Burrus broer van de filosoof  Séneca, leraar en raadgever van Nero.

Wat verbazingwekkend is in deze beschrijvingen; Paulus ziet de mogelijkheid gedurende zijn huisarrest tot 63 en vooral na zijn bevrijding het hele politieke schaak bord te wijzigen in een stad die hem eigelijk volledig vreemd is! Hij maakt twee reizen, de evangeliën spreken niet over zijn reis naar Spanje waar hij een militaire ondersteuning heeft moeten zoeken bij Galba, gouverneur van de Spanje om Nero af te zetten, maar beslist niet om de Iberische penensul te evangeliseren!

In deze late periode wordt Rome in brand gestoken en de historici zeggen het zijn de Christenen terwijl zij de keizer beschuldigen.

De logica en de historici pleiten eerder voor deze keizer , te vergelijken met de verlichte despoten ondanks sommige odieuze acties.

In parallel met deze evenementen , Séneca, Pétrone, Pison worden gedwongen zelfmoord te plegen als gevolg van de “conspiratie van Pison”.

Paulus gelukt het te ontsnappen aan deze wraak. Is het hij die met zijn schamele aanhangers Rome in brand heeft gestoken? Galba is buiten schot van Rome en kan niet eens worden verdacht.

Drie jaar na de brand wordt Paulus eindelijk gepakt in Troas (het oude Troje) en verliest zijn hoofd op ongeveer 71 jaar.

Ik stel niet de vraag of Petrus hem in de hemel heeft geaccepteerd gezien hij al 20 jaar hiervoor de functie van de toegang had bekleed van de plaats waar wij allen naar toe gaan, of  bijna allen.

Deze 7 jaren hebben de wereld volledig gewijzigd en het duurt niet lang meer of Galba wordt op zijn beurt keizer en wordt eveneens vermoord na enige maanden terreur.

Onze Paulus als koninklijke prins wilde een plaatst bemachtigen die waardig was naar zijn rang en statussymbool en heeft uit eindelijk nooit geweten dat hij een geestelijk imperium opgebouwd had met een dimensie die nog nimmer bereikt is sinds de mensheid bestaat.

Viarmes 18-12-01

 

gold.gif