En de mens schiep God

 

Een provocerende titel en menig keer gebruikt door schrijvers zoals J.J.Rouseau of heden ten dagen Messadié en ik zelf was ook tot deze conclusie gekomen voor deze intellectuelen gelezen te hebben.

Voor wij verder gaan uitweiden over des Goden en alle voorgaande civilisatie is het belangrijk te begrijpen hoe men is gekomen tot deze complexe situatie van godsdienst.

Vanaf wanneer begint de mens godsdienstig te worden?

wij hebben hier over weinig archeologische indicaties en de geschriften zijn nog magerder om niet te zeggen geheel afwezig wanneer wij over de periode van 3000 voor Christus spreken.

20 000 tot 30 000 jaar geleden hebben de mensen zich hier een vraag over moeten stellen. Dit op het moment men zich bewust werd dat het leven een dodelijke GZ (geslachtziekte)is. In Frankrijk zegt men ziekte seksueel overgebracht (MST).

Hier doet zich nu een conflict situatie voor. Het eerste instinct van mens en al wat leeft is het levensbehoud. Hoe kan dan ook een persoon, die zichzelf briljant vindt, verdwijnen uit deze wereld? Er moet een oplossing gevonden worden kost wat kost zoals de passagiers op de Titanic, die beginnen te begrijpen dat het einde fataal begint te worden. Het creëren van eeuwige jacht velden, paradijzen en Champs Elysée zijn snel geschapen in deze ontsteltenis.

De doden verering is overigens nauw verbonden met deze fundamentele vragen.

In het verleden werd de religie beheerst door een chaman, tovenaar of medicijnman dit het dorp bestuurde soms als alleen heerser of tesamen met het hoofd van stam of horde.

De bevolkings aantalen  zullen van deze stammen de 50 of 100 niet overschreden hebben.

In het midden van de vierde jaarduizend voor Christus installeren de Sumeriens zich in Mesopotamie en door hun geniale organisatie creëerden zei spoedig een flinke meerwaarde op hun werken in de landbouw en vooral de irrigatie, die het mogelijk maakte grote steden te bouwen onder anderen UR, die het meest bekend is want de bijbel stipuleert dat Abraham hier vandaan komt en de auteur laat de volle verantwoording over aan de schriftstellers van dit sacrale boek om dergelijke dubieuze historiciteiten te uiten!

Het is niet meer mogelijk om zoveel mensen te harmoniseren door een persoon.

De hoofdman wordt met behulp van zijn familie een potentaat die tegelijker tijd  de religieuze affaires beoefend. Hij nutte, de religieuze behoefte van het volk voor hun nabestaan in het hiernamaals, uit voor het welzijn van deze dirigenten onder de angst voor de onverzadigbare Goden precies zoals deze goddelijke koninkjes.

In het begin zijn de Goden de meest belangrijke acteurs aan het zwerk of hemelgewelf zoals;

Tree of Life

  1. De zon
  2. De maan
  3. Venus

Met hun respectieve namen bij de Sumeriens

  1. UTU
  2. NANNAR
  3. INNANA.

Bij de Egyptenaren vinden wij het zelfde, de Zonne God heet dan Râ. Na enige generaties beschouwen deze seigneurs en koninkjes zich als God op aarde. De farao is het beste voorbeeld en het meest bekende maar laten wij blijven bij onze Sumeriens die worden vergoddelijkt met hun naam op het planeten systeem wat toen der tijd zichtbaar was met het blote oog .

In het zelfde tijdperk zien wij dat de religie een dermate toename maakte dat de geestelijkheid een zelfstandige macht wordt, in werkelijkheid nauw gecontroleerd door de temporele macht en het plaatsen van de koninklijke familie in deze spirituele macht. De duizenden jaren die hier op volgen blijven een dichte symbiose tussen beiden machten de afgelopen eeuw laat ons nog een goed voorbeeld zien van een tegen natuurlijke relatie tussen de orthodoxe kerk van de ex URSS en het communistische regiem.

De scheiding tussen kerk en staat is rond -2700 voor Christus maar de terminologie is niet juist dit is een realisatie van onze moderne maatschappij sinds een eeuw. Men moet eerder zien; de koning schiep verschillende ministeries om zijn land te besturen en waar van de religie een belangrijke rol speelde en soms de hoofdrol en wordt daarmee een theocratie.

Wij zijn al ver weg van onze voorvaderen van het Neolithicum die in de noordelijke hemisfeer tot aan de arctische pool chamanistisch en in de tropen gebieden animistisch waren. Deze laatste zagen de geesten van de Goden (goed of kwaad) in iedere materie levend of niet, dit is beslist een reëlere visie van het leven dan ons huidige monotheïstisch geloof in een astrale God ( onze vader die in de hemel is sinds de Sumeriens) . Onze voorvaderen en volken hebben duizenden jaren geleefd in harmonie met hun leefmilieu . Het vellen van een boom of het doden van een dier zoals een beer, zonder hier voor de gebruikelijke rituelen en offers te hebben uitgevoerd en gebracht, kon de mens traumatiseren tot aan sterven toe. De mens was zich bewust dat hij deel uitmaakte van de natuur en onderwiep zich, zonder te geloven dat hij het uiteindelijke summum was van de evolutie.

De steden hebben de staatse religie gecreëerd of misschien het omgekeerde?

Een ding is zeker, het ene gaat niet zonder de andere. Wanneer Malraux schrijft: “de volgende eeuw zal gelovig zijn of niet”

In eerste instantie is dit niet duidelijk maar is te begrijpen wanneer men zegt dat een stad of land met 20 % van de bevolking zonder God nog gebod is niet te regeren.

David Erwing Ducan in zijn boek “le temps conté “ sprekende over de val van Rome geeft een duidelijke descriptie betreffende de functie van een geloof.; “zoals barbaren spoedig hun idolen gingen verlaten voor het omhelzen van een religie die van hun eiste een absolute gehoorzaamheid sterker dan ooit de oude macht republikein beoefende . In wezen, de kerk zocht niet een autoriteit te beoefenen over een grondgebied of over een leger maar over de zielen. Deze autoriteit ging, voor de komende eeuwen, ieder levens aspect van de gelovigen controleren en bezig houden. Ik voeg hier aan toe; “tot aan de laarzen van Big Brother geschoeid te hebben “ of liever gezegd Big Son wanneer men ziet hoe fanatieke de bijbelse teksten en historica zijn vervalst of vernietigd of geheel herschreven om rond 400 na Christus. Vandaag de dag zitten wij nog in deze “newspeak” zonder te spreken over de verschrikkelijke inquisitie. Orwell had zich geïnspireerd door het imperium van kwaad (Regan) omdat hij in de jaren 20-30 in de uiterst linkse en bolsjewistische verzet bestijdingen gezworven had in Spanje.

Dit arbeiders paradijs was een bleke kopie van het christendom en functioneerde zoals een atheïstisch geloof. Het is te vrezen dat de toekomstige religies hier uit voort vloeien tot de zelfde totalitaire systemen onder een andere vorm.

Laten wij ruim adem halen en wij kunnen profiteren van deze periode waarin het christendom vergiffenis vraagt en de schijnbare ondergang van het totalitarisme rood en bruin!

Wij kunnen er op wedden dat de toekomstige religies sterk geïnspireerd zullen zijn door de factor ecologie als de mens wil voortbestaan! De urbanisatie van onze planeet, die begonnen is 5500 jaar geleden kan niet door gaan tot in het oneindige. De religies zijn zoals de civilisaties, dat wil zeggen dodelijk. Sommige voor symptomen van verandering of subrogatieschee doen zich voor met onze integristische moderne overheersing; mensenrechten, democratie, legitieme interventie, politiek correct, wereld eenheid, antiracisme, criminaliteit tegen de mensheid (selectieve) en de ecologie alles samen met de saus caritas business .

De ecologie is een spirituele conceptie, dat eerder overeenstemt met de uiterst rechtse vertegenwoordiging . “The struggle for live”van Darwin ter geheugen. Maar dit respect van de ecologie wordt bezet door de watermeloenen, (groen van buiten maar rood van binnen). Dit is nog een overlevering van de koude oorlog. In die tijd favoriseerde het Russische blok alle opposities tegen de westerse vrije wereld en het pacifisme en ecologie maakte hier uit deel.

Dit alles moet onze toekomstige religie voort brengen maar het is nog niet duidelijk met welke Goden onze kinderen te maken zullen hebben.

SpijkerschriftLaten wij teruggaan naar onze losbandige oude Goden.

Er zijn maar weinig geschriften over deze periode begin 2 duizend voor Christus en wij zijn gedwongen ons te verplaatsen in het schrijven van de schiftstellers 1000 of meer jaar later, (de koningslijsten gevormd door de keilschrift schrijvers van toen der tijd die de genealogie van hun heersende koningen wilden terug brengen naar de oertijd en grote mythologische voorvaderen). De lijst van de stad Kish is zeer instructief. Deze onderricht ons over de genealogie na de zondvloed en begint met “sic” de zondvloed komt. Na de zondvloed, het koningschap werd van uit de hemel gezonden.

Men moet net als de titel van dit hoofdstuk de rol om draaien en het is eerder de mens die hun koningen gesacraliseert en in de sterren wereld hebben geprojecteerd. Alle religies zijn sinds dien geïnspireerd door deze geniale schepping, van daag de dag bidden wij nog onze vader die in de hemel is en terwijl ik deze woorden schrijf 13 mei 1999 dag van de Hemelvaart, feest van de liftenbouwers (mijn beroep), herdenken de christenen het opstijgen naar de hemel van Jezus en wordt een halfgod en voor sommigen God zonder meer.

De koningslijst van Ourouk begint met 5 koningen die wij terug vinden in het epos van Gilgamesh en liggen nog steeds als basis van onze hedendaagse beschaving . De levens duur van deze koningen wordt in het hoofdstuk 3 behandeld “Geheime datering in de koningslijst van Kish” .

De Goden die wij nu vervolgens gaan behandelen en beginnen in deze periode zijn een belangrijke hulp voor een aantal dateringen, die tot nu toe nog niet zijn opgelost.

 

gold.gif